Šola prerokov
    Footnotes

    Šola prerokov

    V Kirtlandu v Ohiu (Združene države Amerike) je pozimi med letoma 1832 in 1833 Gospod Josephu Smithu zapovedal, naj organizira šolo za usposabljanje bratov v vsem, kar se tiče evangelija in Božjega kraljestva. Iz te šole je izšlo veliko prvih voditeljev Cerkve. V okraju Jackson v Misuriju je Parley P. Pratt vodil še eno šolo prerokov oziroma starešin (NaZ 97:1–6). Kmalu po preselitvi svetih na zahod so nastale podobne šole, vendar so bile te hitro ukinjene. Danes evangelijsko poučevanje poteka doma, na duhovniških zborih in v različnih pomožnih organizacijah, v cerkvenih šolah ter razredih seminarja in inštituta.