sedemdeseteri
    Footnotes

    sedemdeseteri

    Služba, v katero so posvečeni moški v Melkízedekovem duhovništvu. Danes zbori sedemdeseterih vključujejo generalne osebnosti in področne sedemdesetere. Sedemdeseteri služijo v Gospodovem imenu pod vodstvom Prvega predsedstva in Zbora dvanajstih apostolov (gl. NaZ 107:34). Delovanju posvetijo ves svoj čas.