Mihael
    Footnotes

    Mihael

    Ime, s katerim je bil Adam poznan v predsmrtnem življenju. Imenuje se nadangel. Ime v hebrejščini pomeni »Kdo je kakor Bog«.