Aronovo duhovništvo
    Footnotes

    Aronovo duhovništvo

    Nižje duhovništvo (Heb 7:11–12; NaZ 107:13–14). Službe tega so škof, duhovnik, učitelj in diakon (NaZ 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). V starodavnih časih so bili pod Mojzesovo postavo véliki duhovniki, duhovniki in leviti. Ker so se starodavni Izraelci uprli Bogu, sta jim bila odvzeta Mojzes in sveto duhovništvo, nadaljevalo pa se je nižje duhovništvo. Odklonili so, da bi bili posvečeni in da bi prejeti Melkízedekovo duhovništvo ter uredbe le-tega (NaZ 84:23–26). Aronovo duhovništvo obravnava posvetne in zunanje uredbe postave in evangelija (1 Krn 23:27–32; NaZ 84:26–27; 107:20). Ima ključe za delovanje angelov, evangelija kesanja in krsta (NaZ 13). Aronovo duhovništvo je bilo na zemlji obnovljeno v tem razdobju, in sicer 15. maja 1829. Janez Krstnik ga je blizu Harmonyja v Pensilvaniji podelil Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju (NaZ 13; JS – ŽZ 1:68–73).