Adam
    Footnotes

    Adam

    Prvi človek, ustvarjen na zemlji.

    Adam je oče in patriarh človeškega rodu na zemlji. Njegov prestopek v edenskem vrtu (1 Mz 3; NaZ 29:40–42; Mz 4) je povzročil, da je »padel« in postal smrtnik; korak, potreben, da človeštvo na tej zemlji napreduje (2 Ne 2:14–29; Al 12:21–26). Adama in Evo bi morali torej zaradi njune vloge pri tem, da sta nam omogočila večno rast, spoštovati. Adam je Staroletni in je poznan tudi kot Mihael (Dan 7; NaZ 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). On je nadangel (NaZ 107:54) in bo spet prišel na zemljo kot patriarh človeške družine (NaZ 116).