Nauk in zaveze 116
    Footnotes
    Theme

    116. razdelek

    Razodetje, dano preroku Josephu Smithu blizu Wightovega broda na kraju, ki se imenuje Spring Hill, v okraju Daviess v Misuriju, 19. maja 1838.

    1 Gospod je Spring Hill imenoval aAdam-ondi-Ahman, kajti, je rekel, to je kraj, kjer bo bAdam prišel k svojemu ljudstvu oziroma kjer bo sedel cStaroletni, kakor je o tem govoril prerok Daniel.