Nauk in zaveze 15
  Footnotes
  Theme

  15. razdelek

  Razodetje, dano Johnu Whitmerju po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku junija 1829 (gl. glavo 14. razdelka). Sporočilo je zaupno in izrazito osebno v tem, da Gospod pove o tem, za kar je vedel samo John Whitmer in on sam. John Whitmer je kasneje postal eden od osmih prič Mormonove knjige.

  1–2 Gospodova roka je nad vso zemljo. 3–6 Pridiganje evangelija in reševanje duš je stvar nadvse velike vrednosti.

  1 Prisluhni moj služabnik John in poslušaj besede Jezusa Kristusa, tvojega Gospoda in tvojega Odkupitelja.

  2 Kajti glej, govorim ti z ostrino in z amočjo, kajti moja roka je nad vso zemljo.

  3 In povedal ti bom to, česar ne ve nihče drug kakor samo jaz in ti —

  4 kajti velikokrat si od mene želel spoznati to, kar bi bilo zate največje vrednosti.

  5 Glej, blagor ti zaradi tega in ker si govoril moje besede, ki sem ti jih dal glede na moje zapovedi.

  6 In sedaj, glej, povem ti, da bo stvar, ki bo zate največje vrednosti, to, da boš tem ljudem arazglašal kesanje, da boš k meni lahko pripeljal duše, da se boš z njimi lahko bodpočil v ckraljestvu mojega dOčeta. Amen.