Nauk in zaveze 82
  Footnotes
  Theme

  82. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Independencu v okraju Jackson v Misuriju 26. aprila 1832. Bilo je ob priložnosti svèta vélikih duhovnikov in starešin Cerkve. Na svètu so Josepha Smitha podprli kot predsednika vélikega duhovništva, v katero službo je bil predhodno posvečen na konferenci vélikih duhovnikov, starešin in članov v Amherstu v Ohiu 25. januarja 1832 (gl. glavo 75. razdelka). Naslednje razodetje ponovi navodila, dana v prejšnjem razodetju (78. razdelek) za ustanovitev podjetja — znanega kot United Firm [Združeno podjetje] (pod vodstvom Josepha Smitha je beseda »red« kasneje zamenjala besedo »podjetje«) — za vodenje cerkvenih trgovskih in tiskarskih prizadevanj.

  1–4 Kjer se veliko da, se veliko zahteva. 5–7 V svetu vlada tema. 8–13 Gospoda veže obljuba, če delamo, kar reče. 14–18 Sion mora postati lepši in svetejši. 19–24 Vsak naj si prizadeva za dobro bližnjega.

  1 Resnično, resnično, povem vam, moji služabniki, da če ste prestopke aodpustili drug drugemu, celo tako jaz, Gospod, odpustim vam.

  2 Vendar so med vami takšni, ki so silno grešili; da, prav avsi ste grešili; toda resnično vam pravim, odslej se varujte in se vzdržite greha, da vas ne bodo doletele hude sodbe.

  3 Kajti od tega, kateremu je aveliko dano, se veliko bzahteva; in ta, ki cgreši zoper večjo dluč, bo prejel večjo obsodbo.

  4 Kličete moje ime za arazodetja in dajem vam jih; in če ne izpolnjujete mojih besed, ki vam jih dajem, postanete prestopniki; bpravica in sodba pa sta kazen, ki je povezana z mojo postavo.

  5 Zato to, kar rečem enemu, rečem vsem: Bodite abudni, kajti bnasprotnik širi svoja gospostva in vlada ctema;

  6 in Božja jeza se razvnema zoper prebivalce zemlje; in nihče ne dela dobro, kajti vsi so azablodili.

  7 In sedaj, resnično vam pravim, jaz, Gospod, vam ne bom prišteval nobenega agreha; pojdite svojo pot in ne grešite več; tisti duši pa, ki greši, se bodo bprejšnji grehi vrnili, govori Gospod, vaš Bog.

  8 In spet vam pravim, dajem vam anovo zapoved, da boste lahko razumeli mojo voljo glede vas;

  9 oziroma drugače rečeno, dajem vam navodila, kako smete aravnati pred menoj, da se vam bo lahko obrnilo v vašo odrešitev.

  10 Mene, Gospoda, aveže obljuba, če delate, kar rečem, če pa ne delate, kar rečem, obljube nimate.

  11 Zato vam resnično pravim, da je potrebno, da se moji služabniki Edward Partridge in Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert in Sidney Rigdon in moj služabnik Joseph Smith in John Whitmer in Oliver Cowdery in W. W. Phelps in Martin Harris askupaj zavežejo z obljubo in zavezo, ki je prestopek ne more prekiniti, sicer bo nemudoma sledila sodba, v vaših številnih skrbništvih —

  12 da boste vodili zadeve revnih in vse, kar se tiče škofovstva tako v deželi Sion kot v deželi Kirtland;

  13 kajti deželo Kirtland sem ob svojem lastnem času posvetil v korist svetih Najvišjega in za Sionov akol.

  14 Kajti Sion mora postati lepši in svetejši, njegove meje se morajo razširiti, njegovi koli se morajo okrepiti, da, resnično vam pravim, aSion mora vstati in si nadeti svoja blepa oblačila.

  15 Zato vam zapovedujem to, da se zavežite s to zavezo, in zgodilo se bo glede na Gospodove zakone.

  16 Glejte, tudi v tem je v meni modrost v vaše dobro.

  17 In bodite aenakovredni, oziroma drugače rečeno, imejte enake pravice do imetja v korist vodenja zadev vašega skrbništva, vsak glede na svoje želje in svoje potrebe, če so njegove želje pravične —

  18 in vse to v korist cerkve živega Boga, da vsak lahko razvije svoje atalente, da vsak lahko pridobi druge talente, da, in sicer stotero, da se jih vrže v Gospodovo bskladišče, da postane skupno imetje vse cerkve —

  19 vsakdo naj si prizadeva za dobro bližnjega in vse dela z aočesom, zazrtim v Božjo slavo.

  20 Ta ared sem vam, in vašim naslednikom, določil za večni red, če ne boste grešili.

  21 In z dušo, ki zoper to zavezo greši in postane do nje trdosrčna, naj se ravna glede na zakone moje cerkve, in do dneva odkupitve bo izročena Satanovemu atepežu.

  22 In sedaj, resnično vam pravim, in to je modrost, spoprijateljite se z mamonom nepravičnosti in ne bodo vas pokončali.

  23 Sodbo prepustite meni, kajti moja je in jaz bom apovrnil. Mir z vami; moji blagoslovi vas bodo še naprej spremljali.

  24 Kajti že sedaj je akraljestvo vaše in bo vekomaj, če ne boste odpadli od svoje stanovitnosti. Tako je. Amen.