Nauk in zaveze 24
  Footnotes
  Theme

  24. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v Harmonyju v Pensilvaniji julija 1830. Čeprav je od ustanovitve Cerkve minilo manj kot štiri mesece, je preganjanje postalo húdo in voditelji so se morali zaradi lastne varnosti začasno umakniti. Tačas so bila dana naslednja tri razodetja, da bi jih okrepila, spodbudila in jim dala napotila.

  1–9 Joseph Smith je poklican prevajati, pridigati in pojasnjevati svete spise. 10–12 Oliver Cowdery je poklican pridigati evangelij. 13–19 Razodet je zakon v zvezi s čudeži, prekletstvi, otresanjem prahu z nog in potovanjem brez denarnice oziroma popotne torbe.

  1 Glej, poklican in izvoljen si bil, da boš zapisal Mormonovo knjigo in k mojemu služenju; in dvignil sem te iz tvojih stisk in sem ti svetoval, da si bil rešen vseh svojih sovražnikov, in bil si rešen Satanovih moči in teme!

  2 Vendar se te v tvojih aprestopkih ne opravičuje; vendar pojdi svojo pot in ne greši več.

  3 aPoveličaj svojo službo; in potem ko boš posejal svoja polja in jih zavaroval, pojdi naglo v cerkev, ki je v bColesvillu v Fayettu in v Manchestru in cpodprli te bodo; in blagoslovil jih bom tako duhovno kot posvetno;

  4 če pa te ne bodo sprejeli, bom nadnje namesto blagoslova poslal prekletstvo.

  5 In vztrajno kliči k Bogu v mojem imenu in zapisuj, kar ti bo dano po aTolažniku, in cerkvi pojasnjuj vse svete spise.

  6 In tisti trenutek ti bo dano, kaj naj arečeš in zapišeš, in to bodo poslušali, ali pa bom nadnje namesto blagoslova poslal prekletstvo.

  7 Kajti vse svoje asluženje posveti v Sionu in v tem boš imel moč.

  8 Bodi apotrpežljiv v bstiskah, kajti imel jih boš veliko, toda cprenašaj jih, kajti glej, s teboj sem, in sicer do dkonca tvojih dni.

  9 In v posvetnih delih ne boš imel moči, kajti to ni tvoj poklic. Opravljaj svoj apoklic in imel boš s čim poveličati svojo službo in pojasnjuj vse svete spise in nadaljuj s polaganjem rok in s potrjevanjem cerkva.

  10 In tvoj brat Oliver naj še naprej pričuje o mojem imenu pred svetom in tudi v cerkvi. In naj ne predpostavlja, da lahko dovolj zagovarja mojo stvar; in glej, z njim sem do konca.

  11 V meni bo imel slavo in ne v sebi bodisi v šibkosti ali v moči, bodisi v sponah ali svoboden;

  12 in vselej in povsod bo odprl usta in arazglašal moj evangelij kakor z glasom btrobente tako podnevi kot ponoči. In dal mu bom moč, kakršne med ljudmi ne poznajo.

  13 Ne zahtevajta ačudežev, razen če vama bzapovem, razen cizganjanja ddemonov, ezdravljenja bolnih in proti fstrupenjačam in proti smrtonosnim strupom;

  14 in atega ne delajta, razen če vaju bodo prosili tisti, ki si bodo to želeli, da se bodo sveti spisi izpolnili, kajti delajta glede na to, kar je zapisano.

  15 In v kateri koli kraj bosta aprišla in vaju ne bodo sprejeli v mojem imenu, bosta pustila prekletstvo namesto blagoslova, tako da si bosta botresla prah z nog kot pričevanje proti njim in si noge obrisala ob poti.

  16 In zgodilo se bo, da bosta, kdor bo na vaju nasilno položil roke, zapovedala, da bo v mojem imenu udarjen; in glejta, ob svojem lastnem času jih bom udaril glede na vajine besede.

  17 In kdor vaju bo tožil, bo preklet po zakonu.

  18 In vzel ne boš ne adenarnice ne popotne torbe, ne palic, ne dveh plaščev, kajti cerkev ti bo dala tisto uro, kar boš potreboval za hrano in za obleko in za čevlje in za denar in za popotno torbo.

  19 Kajti poklican si, da moj vinograd aobrežeš z obsežnim obrezovanjem, da, in sicer poslednjič, da, in tudi vsi tisti, ki si jih bposvetil, in naredijo naj prav glede na ta vzorec. Amen.