Nauk in zaveze 66
  Footnotes
  Theme

  66. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 29. oktobra 1831. William E. McLellin je na skrivnem prosil Gospoda, naj po preroku razglasi odgovor na pet vprašanj, ki so bila Josephu Smithu neznana. Prerok je na McLellinovo prošnjo vprašal Gospoda in prejel naslednje razodetje.

  1–4 Večna zaveza je polnost evangelija. 5–8 Starešine naj ljudem pridigajo, pričujejo in z njimi razsojajo. 9–13 Zvesto služenje oznanjevalca zagotavlja dediščino večnega življenja.

  1 Glej, tako govori Gospod mojemu služabniku Williamu E. McLellinu: Blagoslovljen si, ker si se odvrnil od svojih krivičnosti in si sprejel moje resnice, govori Gospod, tvoj Odkupitelj, Odrešenik sveta, in sicer tolikih, kolikor jih averjame v moje ime.

  2 Resnično ti pravim, blagoslovljen si, ker si sprejel mojo avečno zavezo, in sicer polnost mojega evangelija, poslano k človeškim otrokom, da bi imeli bživljenje in bili deležni slave, ki se bo razodela v poslednjih dneh, kakor so v starodavnih dneh zapisali preroki in apostoli.

  3 Resnično ti pravim, moj služabnik William, da si čist, toda ne ves; pokesaj se torej tistih stvari, ki niso sprejemljive v mojih očeh, govori Gospod, kajti Gospod ti jih bo apokazal.

  4 In sedaj, ti bom jaz, Gospod, resnično pokazal, kaj bom glede tebe oziroma kakšna je moja volja glede tebe.

  5 Glej, resnično ti povem, da je moja volja, da arazglašaš moj evangelij od dežele do dežele in od mesta do mesta, da, v tistih okoliških predelih, kjer se ga še ni razglašalo.

  6 V tem kraju ne ostani veliko dni; za zdaj še ne hodi v deželo Sion; toda kolikor lahko pošlješ, pošlji; drugače ne misli na svoje imetje.

  7 aPojdi v vzhodne dežele, bpričuj v vsakem kraju, vsakemu ljudstvu in v njihovih shodnicah, razsojajoč z ljudmi.

  8 Moj služabnik Samuel H. Smith naj gre s teboj in ne zapusti ga in daj mu svoja navodila; in ta, ki bo zvest, bo postal amočan v vsakem kraju; in jaz, Gospod, bom šel s teboj.

  9 Na bolne polóži aroke in bodo bozdraveli. Ne vračaj se, dokler te jaz, Gospod, ne bom poslal. V stiski bodi potrpežljiv. cProsi in boš prejel, trkaj in se ti bo odprlo.

  10 Prizadevaj si, da ne boš obremenjen. Opústi vso nepravičnost. Ne aprešuštvuj — skušnjava, ki te muči.

  11 aIzpolnjuj te besede, kajti prave so in zanesljive; in poveličaj svojo službo in veliko ljudi priženi v bSion s cpesmimi o večni radosti nad njihovimi glavami.

  12 Pri tem aostani prav do konca in imel boš bkrono večnega življenja na desnici mojega Očeta, ki ga navdajata milostljivost in resnica.

  13 Resnično, tako govori Gospod, tvoj aBog, tvoj Odkupitelj, in sicer Jezus Kristus. Amen.