Nauk in zaveze 88
  Footnotes
  Theme

  88. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 27. in 28. decembra 1832 in 3. januarja 1833. Prerok ga je označil kot »‛oljčno vejico’ /…/ odtrgano z rajskega drevesa, Gospodovo sporočilo miru za nas«. Razodetje je bilo dano potem, ko so véliki duhovniki na konferenci molili »ločeno in na glas h Gospodu, da bi razodel svojo voljo za nas glede ustanavljanja Siona«.

  1–5 Zvesti sveti prejmejo tistega Tolažnika, ki je obljuba o večnem življenju. 6–13 Vse stvari nadzoruje in vodi Kristusova luč. 14–16 Vstajenje pride preko odkupitve. 17–31 Poslušnost celestialni, terestrialni oziroma telestialni postavi ljudi pripravi za ta posamezna kraljestva in slave. 32–35 Tisti, ki se odločijo ostati v grehu, še naprej ostanejo umazani. 36–41 Vsa kraljestva so vodena po postavi. 42–45 Bog je vsem stvarem dal postavo. 46–50 Človek bo doumel celo Boga. 51–61 Prilika o možu, ki je na polje poslal svoje služabnike in prišel k vsakemu od njih. 62–73 Približajte se Gospodu in videli boste njegov obraz. 74–80 Posvečujte se in drug drugega učite nauke kraljestva. 81–85 Vsak, ki je bil posvarjen, naj posvari bližnjega. 86–94 Znamenja, dviganje prvin in angeli pripravljajo pot za Gospodov prihod. 95–102 Angelske trobente kličejo mrtve po vrsti. 103–116 Angelske trobente razglašajo evangelijsko obnovo, Babilonov padec in bitko vélikega Boga. 117–126 Prizadevajte si za učenje, postavite Božjo hišo (tempelj) in se oblačite v zavezo dobrotljivosti. 127–141 Pojasnjen je red Šole prerokov, vključno z uredbo umivanja nog.

  1 Resnično, tako govori Gospod vam, ki ste se zbrali, da bi prejeli njegovo voljo glede vas:

  2 Glejte, to je povšeči vašemu Gospodu in angeli se aradostijo nad vami; bpriprošnje vaših molitev so prihajale v ušesa Gospoda cSabaóta in so zapisane v dknjigi imen posvečenih, in sicer tistih iz celestialnega sveta.

  3 Zatorej vam sedaj pošiljam še enega aTolažnika, in sicer vam, moji prijatelji, da bo bival v vaših srcih, in sicer bSvetega Duha obljube; ta drugi Tolažnik je isti, kot sem ga obljubil svojim učencem, kakor je zapisano v Janezovem pričevanju.

  4 Ta Tolažnik je obljuba, ki vam jo dajem o avečnem življenju, in sicer bslava celestialnega kraljestva;

  5 katerega slava je ta od cerkve aPrvorojenega, in sicer Boga, najsvetejšega od vseh, po Jezusu Kristusu, njegovem Sinu —

  6 ata, ki se je dvignil na višave, kakor se je tudi bspustil pod vse stvari, tako da je cdoumel vse stvari, da bi lahko bil v vseh in po vseh stvareh, dluč resnice;

  7 in sicer resnica, ki žari. To je aKristusova luč. Kakor je on tudi v soncu in svetloba sonca in moč le-tega, s katero je bilo bnarejeno.

  8 Prav kakor je v luni in je svetloba lune in moč le-te, s katero je bila narejena;

  9 prav kakor svetloba zvezd in moč le-teh, s katero so bile narejene;

  10 in tudi zemlja in moč le-te, in sicer zemlja, na kateri astojite.

  11 In luč, ki sveti, ki vam daje svetlobo, je preko njega, ki vam razsvetljuje oči, ki je ista luč, ki vam razsvetli arazumevanje;

  12 aluč, ki prihaja iz Božje navzočnosti, da bi bnapolnila brezmejnost vesolja —

  13 luč, ki je v avsem, ki daje bživljenje vsemu, ki je czakon, s katerim je vse vodeno, in sicer moč Boga, ki sedi na svojem prestolu, ki je v objemu večnosti, ki je sredi vsega.

  14 Sedaj vam resnično pravim, da se preko aodkupitve, ki je izvedena za vas, uresniči vstajenje od mrtvih.

  15 In aduh in btelo sta človekova cduša.

  16 In avstajenje od mrtvih je odkupitev duše.

  17 In odkupitev duše je preko tega, ki poživlja vse stvari, v čigar naročju je odrejeno, da bodo arevni in bkrotki czemljo podedovali.

  18 Zato mora biti posvečena vse nepravičnosti, da bo lahko pripravljena za acelestialno slavo;

  19 kajti potem ko bo izpolnila mero svojega stvarjenja, bo okronana s aslavo, in sicer z navzočnostjo Boga Očeta;

  20 da jo telesa, ki so iz celestialnega kraljestva, lahko aposedujejo na veke vekov, kajti s tem bnamenom je bila narejena in ustvarjena in s tem namenom so cposvečena.

  21 In tisti, ki niso posvečeni po postavi, ki sem vam jo dal, in sicer Kristusovi postavi, morajo podedovati drugo kraljestvo, in sicer terestrialno oziroma telestialno kraljestvo.

  22 Kajti ta, ki ne more biti zvest apostavi celestialnega kraljestva, ne more prenesti celestialne slave.

  23 In ta, ki ne more biti zvest postavi terestrialnega kraljestva, ne more prenesti aterestrialne slave.

  24 In ta, ki ne more biti zvest postavi telestialnega kraljestva, ne more prenesti atelestialne slave, zato ni primeren za kraljestvo slave. Zato mora prenašati kraljestvo, ki ni kraljestvo slave.

  25 In spet, resnično vam pravim, azemlja je zvesta postavi celestialnega kraljestva, kajti izpolnjuje mero svojega stvarjenja, in postave ne krši —

  26 zatorej bo aposvečena; da, navkljub temu, da bo bumrla, bo ponovno oživljena in bo prenesla moč, s katero je oživljena, in cpravični jo bodo dpodedovali.

  27 Kajti navkljub temu, da bodo umrli, bodo spet ponovno avstali — bduhovno telo.

  28 Tisti, ki so celestialnega duha, bodo prejeli isto telo, ki je bilo naravno telo; in sicer boste dobili svoje telo in vaša aslava bo tista slava, s katero bo vaše telo boživljeno.

  29 Vi, ki ste oživljeni z deležem acelestialne slave, boste takrat prejeli enako, in sicer polnost.

  30 In tisti, ki so oživljeni z deležem aterestrialne slave, bodo takrat prejeli enako, in sicer polnost.

  31 In tudi tisti, ki so oživljeni z deležem atelestialne slave, bodo takrat prejeli enako, in sicer polnost.

  32 In tisti, ki ostanejo, bodo prav tako aoživljeni; vendar se bodo spet vrnili na svoje mesto, da bodo imeli, kar so voljni prejeti, ker niso bili bvoljni imeti tega, kar bi lahko prejeli.

  33 Kajti kaj človeku koristi, če mu je podarjen dar in daru ne sprejme? Glejte, ne radostí se v tistem, kar mu je dano, niti se v njem ne radosti ta, ki je darovalec daru.

  34 In spet, resnično vam pravim, to, kar postava vodi, postava tudi ohranja in je po tej isti izpopolnjeno ter aposvečeno.

  35 To, kar postavo akrši in po postavi ne živi, temveč si prizadeva, da bi sámo postalo postava, in hoče bivati v grehu in povsem biva v grehu, po postavi ne more biti posvečeno, niti po bmilosti, cpravici, niti sodbi. Zato morajo še ostati dumazani.

  36 Vsem kraljestvom je bila dana postava;

  37 in veliko akraljestev je, kajti ni prostora, v katerem ni kraljestva; in ni kraljestva, v katerem ni prostora, bodisi večje ali manjše kraljestvo.

  38 In vsakemu kraljestvu je dana apostava; in v vsaki postavi so tudi določene meje in pogoji.

  39 Vsa bitja, ki ne izpolnjujejo tistih apogojev, niso bopravičena.

  40 Kajti ainteligenca se oprime inteligence, bmodrost sprejme modrost, cresnica zaobjame resnico, dkrepost ljubi krepost; esvetloba se oprime svetlobe; milost ima fsočutje do milosti in zahteva svoje; pravica nadaljuje po svoji poti in zahteva svoje; sodba gre pred obličjem tega, ki sedi na prestolu in vlada ter izvršuje vse.

  41 On adoume vse in vse je pred njim in vse ga obdaja; in on je nad vsem in v vsem in po vsem in okrog vsega; in vse je po njem in od njega, in sicer Boga, na veke vekov.

  42 In spet, resnično vam pravim, vsem stvarem je dal zakon, po katerem se gibljejo v svojem ačasu in svojem obdobju;

  43 in njihove poti so stalne, in sicer poti neba in zemlje, ki vključujejo zemljo in vse planete.

  44 In drug drugemu dajejo asvetlobo v svojem času in svojem obdobju in v svojih minutah in v svojih urah in v svojih dneh in v svojih tednih in v svojih mesecih in v svojih letih — vse to je pri Bogu beno leto, pri človeku pa ne.

  45 Zemlja se vrti na svojih krilih in asonce daje svetlobo podnevi in luna daje svetlobo ponoči in tudi zvezde dajejo svetlobo, ko se vrtijo na svojih krilih v svoji slavi sredi Božje bmoči.

  46 S čim naj primerjam ta kraljestva, da boste lahko razumeli?

  47 Glejte, vse to so kraljestva in vsakdo, ki je videl katerega ali najmanjše od teh, je avidel Boga, ki se premika v svojem veličastju in moči.

  48 Povem vam, videl ga je; vendar tega, ki je prišel k asvojim, niso doumeli.

  49 aLuč sveti v temí in tema je ne doume; vendar bo prišel dan, ko boste bdoumeli celo Boga, ker boste v njem in po njem poživljeni.

  50 Potem boste vedeli, da ste me videli, da sem in da sem prava luč, ki je v vas, in da ste vi v meni; drugače ne bi mogli uspevati.

  51 Glejte, ta kraljestva bom primerjal s človekom, ki je imel polje, in na polje je poslal svoje služabnike, da bi polje okopáli.

  52 In prvemu je rekel: Pojdi in delaj na polju in ob prvi uri bom prišel k tebi in videl boš radost mojega obličja.

  53 In drugemu je rekel: Tudi ti pojdi na polje in ob drugi uri te bom obiskal z radostjo mojega obličja.

  54 In tudi tretjemu, rekoč: Obiskal te bom;

  55 in četrtemu in tako naprej do dvanajstega.

  56 In gospodar polja je šel k prvemu ob prvi uri in z njim ostal vso tisto uro in zaradi svetlobe obličja svojega gospoda je bil vesel.

  57 In nato je od prvega odšel, da bi obiskal tudi drugega in tretjega in četrtega in tako naprej do dvanajstega.

  58 In tako so vsi prejeli svetlobo obličja svojega gospoda, vsak ob svoji uri in ob svojem času in v svojem obdobju —

  59 začenši pri prvem in tako naprej do azadnjega in od zadnjega do prvega in od prvega do zadnjega;

  60 vsak po svojem redu, dokler se ni končala njegova ura, in sicer kakor mu je zapovedal njegov gospod, da bi bil njegov gospod lahko v njem poveličan in on v svojem gospodu, da bi bila lahko oba poveličana.

  61 Zato bom s to priliko primerjal vsa ta kraljestva in aprebivalce le-teh — vsako kraljestvo ob svoji uri in ob svojem času in v svojem obdobju, in sicer glede na odredbo, ki jo je izdal Bog.

  62 In spet, resnično vam pravim, aprijatelji moji, te besede vam pravim zato, da jih boste v srcu bpremišljevali, s to zapovedjo, ki vam jo dajem, da se cobračajte name, dokler sem blizu —

  63 apribližajte se mi in jaz se bom približeval vam; marljivo me biščite in me boste cnašli; prosite in boste prejeli; trkajte in se vam bo odprlo.

  64 Kar koli boste Očeta aprosili v mojem imenu, vam bo dano, kar bpotrebujete;

  65 in če boste prosili za nekaj, česar ne apotrebujete, se bo to obrnilo v vašo bobsodbo.

  66 Glejte, to, kar slišite, je kakor aglas vpijočega v puščavi — v puščavi, ker ga ne morete videti — moj glas, ker je moj glas bDuh; moj Duh je resnica; cresnica ostaja in nima konca; in če bo v vas, je bo v obilju.

  67 In če bo vaše oko azazrto v mojo bslavo, bo vse vaše telo navdala svetloba in v vas ne bo teme; in tisto telo, ki ga navdaja svetloba, cdoume vse.

  68 aPosvečujte se torej, da boste v bmislih postali zazrti v Boga, in prišli bodo dnevi, ko ga boste cvideli; kajti razkril vam bo svoj obraz in bo ob njegovem času in na njegov način in glede na njegovo lastno voljo.

  69 Pomnite veliko in poslednjo obljubo, ki sem vam jo dal; aničeve misli in pretiran bsmeh odvrzite daleč od sebe.

  70 Ostanite, ostanite na tem mestu in skličite svečano zborovanje, in sicer tistih, ki so prvi delavci v tem zadnjem kraljestvu.

  71 In tisti, ki so jih aposvarili na potovanju, naj kličejo h Gospodu in v srcu premišljujejo o svarilu, ki so ga prejeli, krajše obdobje.

  72 Glejte, in glej, poskrbel bom za vaše črede in bom vzdignil starešine in jim jih poslal.

  73 Glejte, svoje delo bom pospešil ob njegovem času.

  74 In vam, ki ste prvi adelavci v tem zadnjem kraljestvu, zapovedujem, da se zberite in se organizirajte in se pripravite in se bposvetite; da, očistite si srce in si cumijte roke in noge pred menoj, da vas bom lahko dočistil;

  75 da bom lahko vašemu aOčetu in vašemu Bogu in mojemu Bogu pričeval, da ste čisti krvi tega hudobnega rodu; da bom lahko izpolnil to obljubo, to veliko in poslednjo obljubo, ki sem vam jo dal, ko bom hotel.

  76 Prav tako vam zapovedujem, da odslej še naprej amolite in se bpostite.

  77 In zapovedujem vam, da drug drugega aučite bnauk kraljestva.

  78 Učite marljivo in moja amilostljivost vas bo spremljala, da boste lahko popolneje bpoučeni o teoriji, o načelih, o nauku, o evangelijskem zakonu, o vsem, kar zadeva Božje kraljestvo, kar morate razumeti;

  79 o tem, kar je tako na anebu kot na zemlji in pod zemljo, o tem, kar je bilo, o tem, kar je, in o tem, kar se mora kmalu zgoditi, o tem, kar je doma, o tem, kar je v tujini, bvojnah in nemirih med narodi in sodbah, ki so po deželi, in tudi znanju o državah in kraljestvih —

  80 da boste pripravljeni v vsem, ko vas bom ponovno poslal, da boste poveličali poklic, v katerega sem vas poklical, in poslanstvo, za katero sem vas pooblastil.

  81 Glejte, poslal sem vas apričevat in svarit ljudi in spodobi se, da vsak, ki je bil bposvarjen, posvari bližnjega.

  82 Zato nimajo izgovora in njihovi grehi so nad njihovo lastno glavo.

  83 Ta, ki me amarljivo bišče, me bo našel in ne bo zapuščen.

  84 Zato ostanite in marljivo delajte, da boste lahko izpopolnjeni v svojem delovanju, da boste poslednjič šli med adruge narode, toliko, kolikor jih bodo imenovala Gospodova usta, da boste bzavezali postavo in zapečatili pričevanje in da boste svete pripravili na uro sodbe, ki bo prišla;

  85 da bodo njihove duše lahko ušle Božjemu srdu, aopustošenju gnusobe, ki čaka hudobne, tako v tem svetu kot v prihodnjem svetu. Resnično vam pravim, naj tisti, ki niso prvi starešine, ostanejo v vinogradu, dokler jih ne bodo bpoklicala Gospodova usta, kajti njihov čas še ni prišel; njihova oblačila niso cčista krvi tega rodu.

  86 Ostanite v asvobodi, s katero ste bosvobojeni; ne czapletajte se v dgreh, temveč naj bodo vaše roke ečiste, dokler ne pride Gospod.

  87 Kajti ne veliko dni odslej in azemlja se bo bmajala in se opotekala sem ter tja kot pijanec in csonce bo zakrilo svoj obraz in ne bo hotelo dajati svetlobe in luna se bo kopala v dkrvi in ezvezde se bodo silno razjezile in se bodo vrgle dol kot smokva, ki pade s smokvinega drevesa.

  88 In po vašem pričevanju pride nad ljudi srd in togota.

  89 Kajti po vašem pričevanju pride pričevanje apotresov, ki bodo povzročili ječanje v njeni sredi in ljudje bodo popadali na tla in ne bodo mogli stati.

  90 In pride tudi pričevanje aglasu gromov in glasu bliskov in glasu divjih viharjev in glasu morskih valov, ki se dvigajo čez svoje meje.

  91 In v vsem bo anemir; in ljudje bodo v srcu zagotovo izgubili pogum, kajti vse ljudi bo obšel strah.

  92 In aangeli bodo leteli po sredi neba in klicali z glasnim glasom in trobili z Božjo trobento, rekoč: Pripravite se, pripravite se, o prebivalci zemlje, kajti sodba našega Boga je prišla. Glejte, in glej, bŽenin pride; pojdite ven, da mu boste šli naproti.

  93 In nemudoma se bo na nebu pojavilo aveliko znamenje in vsi ljudje ga bodo videli hkrati.

  94 In s trobento bo zatrobil drugi angel, rekoč: Tista amogočna bcerkev, cmati gnusob, zaradi katere so vsi narodi pili vino srda njenega dnečistovanja, ki preganja Božje svete, ki je prelila njihovo kri — ta, ki sedi na številnih vodah in na morskih otokih — glejte, ta je eljuljka zemlje; zvezana je v snope; njene vezi so močne, nihče se jih ne more rešiti; zato je pripravljena, da bo fsežgana. In s trobento bo trobil tako dolgo kot glasno in vsi narodi jo bodo slišali.

  95 In v nebesih bo atišina za kake pol ure in takoj potem se bo zavesa nebes razprla, kakor se bsvitek razgrne, potem ko se ga zvije, in Gospodov cobraz bo razkrit;

  96 in sveti, ki so na zemlji, ki so živi, bodo poživljeni in avzeti, da se bodo srečali z njim.

  97 In ti, ki spijo v grobu, bodo avstali, kajti grobovi se bodo odprli; in tudi ti bodo vzeti, da se bodo z njim srečali sredi nebeškega stebra —

  98 Kristusovi so, aprvi sadovi, tisti, ki se bodo najprej dvignili z njim, in tisti, ki so na zemlji in v grobu, ki bodo najprej vzeti, da se bodo z njim srečali; in vse to, ko se bo oglasila trobenta Božjega angela.

  99 In po tem bo zatrobil naslednji angel, kar je druga trobenta; in potem pride odkupitev tistih, ki so Kristusovi ob njegovem prihodu; ki so svoj delež dobili v tisti aječi, ki je zanje pripravljena, da bodo lahko sprejeli evangelij in jim bo bsojeno glede na ljudi v mesu.

  100 In spet, zatrobila bo naslednja trobenta, ki je tretja trobenta; in potem pridejo človeški aduhovi, ki jim bo sojeno in so pod bobsodbo;

  101 in to so preostali amrtvi; in ti ne bodo ponovno živeli, dokler ne bo minilo btisoč let, niti ne ponovno do konca zemlje.

  102 In zatrobila bo naslednja trobenta, ki je četrta trobenta, rekoč: Ti so med tistimi, ki bodo ostali do velikega in poslednjega dne, in sicer do konca, ki bodo še vedno ostali aumazani.

  103 In zatrobila bo naslednja trobenta, ki je peta trobenta, ki je peti angel, ki predaja avečni evangelij — leteč po sredi neba, vsem narodom, rodovom, jezikom in ljudstvom;

  104 in to bo glas njegove trobente, rekoč vsem ljudem, tako v nebesih kot na zemlji in ki so pod zemljo — kajti avsako uho bo slišalo in vsako koleno se bo bupognilo in vsak jezik bo priznal, ko bodo zaslišali glas trobente, rekoč: cBojte se Boga in slavite tega, ki sedi na prestolu, na veke vekov; kajti prišla je ura njegove sodbe.

  105 In spet, s trobento bo zatrobil naslednji angel, ki je šesti angel, rekoč: aPadla je, zaradi katere so vsi narodi pili vino srda njenega nečistovanja; padla je, padla!

  106 In spet, s trobento bo zatrobil naslednji angel, ki je sedmi angel, rekoč: Končano je, končano je! Božje aJagnje je bzmagalo in sámo ctlačilo stiskalnico, in sicer stiskalnico silovitosti srda vsemogočnega Boga.

  107 In nato bodo angeli okronani s slavo njegove moči in asveti bodo navdani z njegovo bslavo in prejeli svojo cdediščino in mu bodo postali denakovredni.

  108 In nato bo prvi angel spet zatrobil s trobento na ušesa vseh živih in arazodel skrivna dejanja ljudi in mogočna Božja dela v bprvih tisoč letih.

  109 In nato bo s trobento zatrobil drugi angel in razodel skrivna dejanja ljudi in misli ter vzgibe njihovega srca in mogočna Božja dela v drugi tisočletnici —

  110 in tako naprej, dokler ne bo s trobento zatrobil sedmi angel; in stopil bo na kopno in na morje in zaprisegel v imenu tega, ki sedi na prestolu, da ne bo več ačasa; in bSatan bo zvezan, tista stara kača, ki se imenuje hudič, in ne bo spuščen za razdobje ctisoč let.

  111 In nato bo aspuščen za krajše obdobje, da bo lahko zbral svoje vojske.

  112 In aMihael, sedmi angel, in sicer nadangel, bo zbral svoje vojske, in sicer nebeške vojske.

  113 In hudič bo zbral svoje vojske; in sicer vojske pekla in se bo prišel bojevat zoper Mihaela in njegove vojske.

  114 In potem pride abitka velikega Boga; in hudič in njegove vojske bodo izgnani na svoje mesto, da sploh nič več ne bodo imeli moči nad svetimi.

  115 Kajti Mihael bo bojeval njihove bitke in bo premagal tega, ki si aprizadeva za prestol tega, ki sedi na prestolu, in sicer Jagnjeta.

  116 To je slava Boga in aposvečenih; in bsmrti ne bodo več videli.

  117 Zato vam resnično pravim, aprijatelji moji, skličite svečano zborovanje, kakor sem vam zapovedal.

  118 In ker vsi nimajo vere, marljivo iščite in drug drugega aučite besede bmodrosti; da, besede modrosti iščite v najboljših cknjigah; iščite znanje, in sicer s preučevanjem in tudi z vero.

  119 Organizirajte se; pripravite vse potrebno in ustanovite ahišo, in sicer hišo molitve, hišo posta, hišo vere, hišo učenja, hišo slave, hišo reda, hišo Boga;

  120 da bodo vaši prihodi lahko v Gospodovem imenu, da bodo vaši odhodi lahko v Gospodovem imenu, da bodo vsi vaši pozdravi lahko v Gospodovem imenu, z dvignjenimi rokami k Najvišjemu.

  121 Zato aopustite vsako plehko govorjenje, vsak bkrohot, vse cpoželjive želje, ves dponos in lahkomiselnost in vsa hudobna dejanja.

  122 Med seboj določite učitelja in ne bodite vsi govorniki obenem, temveč naj govori eden in vsi naj poslušajo njegove besede, da bodo lahko, potem ko bodo vsi spregovorili, vsi prejeli poduk vseh in da bo vsak imel enak privilegij.

  123 Glejte, da boste imeli drug drugega aradi; ne bodite več bpohlepni; naučite se deliti med seboj, kakor zahteva evangelij.

  124 Ne bodite več abrezdelni, ne bodite več nečisti, ne biščite več napak pri drugih, ne spite več dlje, kot je potrebno, v posteljo pojdite zgodaj, da ne boste utrujeni, vstajajte zgodaj, da bosta vaše telo in vaš um poživljena.

  125 In predvsem se oblačite v zavezo adobrotljivosti kakor s plaščem, ki je vez popolnosti in bmiru.

  126 Vselej amolite, da ne opešate, dokler ne bpridem. Glejte, in glej, prišel bom naglo in vas sprejel k sebi. Amen.

  127 In spet, red hiše, pripravljene za predsedstvo ašole prerokov, ustanovljene, da bodo poučeni v vsem, kar je zanje potrebno, in sicer za vse cerkvene buradnike, oziroma drugače rečeno, tiste, ki so poklicani k služenju v cerkvi, začenši pri vélikih duhovnikih prav do diakonov —

  128 in to bo red hiše predsedstva šole: ta, ki je imenovan za predsednika oziroma učitelja, bo stal na svojem mestu, v hiši, ki bo pripravljena zanj.

  129 Zato bo prvi v Božji hiši, na mestu, kjer bo občestvo v hiši lahko pozorno in jasno slišalo njegove besede, ne z glasnim govorjenjem.

  130 In ko pride v Božjo hišo, kajti v hiši bi moral biti prvi — glejte, to je lepo, da je lahko vzor —

  131 sebe naj aponudi v molitvi na kolenih pred Bogom, v znamenje oziroma spomin na večno zavezo.

  132 In če bo kdo prišel za njim, naj učitelj vstane, in, z dvignjenimi rokami k nebu, da, in sicer neposredno, pozdravi svojega brata oziroma brate z naslednjimi besedami:

  133 Ali ste brat oziroma bratje? Pozdravljam vas v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, v znamenje oziroma spomin na večno zavezo, in sicer v zavezi, v kateri te sprejmem v adružabništvo, v odločitvi, ki je trdna, neomajna in nespremenljiva, da bom tvoj prijatelj in bbrat preko Božje milostljivosti v zavezah ljubezni, da bom brez krivde živel po vseh Božjih zapovedih, v zahvaljevanju, na veke vekov. Amen.

  134 In ta, ki se ga bo spoznalo za nevrednega tega pozdrava, ne bo imel mesta med vami; kajti ne boste dopustili, da bo moja hiša zaradi njega aomadeževana.

  135 In ta, ki vstopi in je pred menoj zvest in je brat oziroma če so bratje, bodo predsednika oziroma učitelja pozdravili z dvignjenimi rokami k nebu z isto molitvijo in zavezo oziroma bodo rekli amen v znamenje istega.

  136 Glejte, resnično, povem vam, to je za vas primer pozdrava drug drugega v Božji hiši, v šoli prerokov.

  137 In to ste poklicani delati z molitvijo in zahvaljevanjem, kakor vam bo Duh govoril v vseh vaših dejanjih v Gospodovi hiši, v šoli prerokov, da bo lahko postala svetišče, tabernakelj Svetega Duha za vaše aizgrajevanje.

  138 In v to šolo ne sprejmite nikogar izmed vas, če ne bo čist akrvi tega rodu;

  139 in sprejmite ga z uredbo umivanja nog, kajti s tem namenom je bila uredba aumivanja nog vpeljana.

  140 In spet, uredbo umivanja nog naj izvaja predsednik oziroma predsedujoči starešina cerkve.

  141 Začne naj se z molitvijo; in potem ko bo avzel kruh in vino, naj se opaše glede na bvzorec, ki je dan v trinajstem poglavju Janezovega pričevanja glede mene. Amen.