Nauk in zaveze 92
  Footnotes
  Theme

  92. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 15. marca 1833. Razodetje pouči Fredericka G. Williamsa, ki je bil nedavno imenovan za svetovalca Josephu Smithu, glede njegovih dolžnosti v Združenem podjetju (gl. glavi 78. in 82. razdelka).

  1–2 Gospod zapove v zvezi s sprejemanjem v združeni red.

  1 Resnično, tako govori Gospod, azdruženemu redu, organiziranemu v skladu z zapovedjo, dano pred tem, dajem razodetje in zapoved glede mojega služabnika Fredericka G. Williamsa, da ga sprejmite v red. Kar rečem enemu, rečem vsem.

  2 In spet, tebi, moj služabnik Frederick G. Williams, pravim, da bodi živahen član v tem redu; in če boš zvesto izpolnjeval vse prejšnje zapovedi, boš za vekomaj blagoslovljen. Amen.