Nauk in zaveze 55
  Footnotes
  Theme

  55. razdelek

  Razodetje, dano Williamu W. Phelpsu po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 14. junija 1831. William W. Phelps, tiskar, je z družino ravno prispel v Kirtland in prerok je glede njega povprašal Gospoda.

  1–3 William W. Phelps je poklican in izvoljen, da se krsti, da se ga posveti za starešino in da pridiga evangelij. 4 Prav tako naj piše knjige za otroke v cerkvenih šolah. 5–6 Odpotuje naj v Misuri, ki bo področje njegovega delovanja.

  1 Glej, tako govori Gospod tebi, moj služabnik William, da, in sicer Gospod vse azemlje, poklican si in izvoljen; in potem ko se boš bkrstil z vodo, zaradi česar boš, če boš to naredil z očesom, zazrtim v mojo slavo, imel odpuščanje svojih grehov in boš prejel Svetega Duha s polaganjem crok;

  2 in nato boš posvečen po mojem služabniku Josephu Smithu ml. za starešino v tej cerkvi, da boš pridigal kesanje in aodpuščanje grehov s krstom v imenu Jezusa Kristusa, Sina živega Boga.

  3 In vsakomur, na kogar boš položil roke, če bo pred menoj skesan, boš imel moč dati Svetega Duha.

  4 In spet, posvečen boš, da boš pomagal mojemu služabniku Oliverju Cowderyju pri opravljanju tiskarskega dela in izbiri ter pisanju aknjig za šole v tej cerkvi, da bodo tudi majhni otroci lahko poučeni pred menoj, kar mi je povšeči.

  5 In spet, resnično ti pravim, zaradi tega se boš odpravil na pot z mojima služabnikoma Josephom Smithom ml. in Sidneyjem Rigdonom, da se boš lahko austalil v svoji dedni deželi, da boš delal to delo.

  6 In spet, z njimi naj se na pot odpravi tudi moj služabnik Joseph Coe. Preostalo bo razkrito po temle, in sicer kakor me bo volja. Amen.