Nauk in zaveze 19
  Footnotes
  Theme

  19. razdelek

  Razodetje, dano po Josephu Smithu v Manchestru v New Yorku verjetno poleti 1829. Prerok ga je v svoji življenjski zgodbi imenoval »zapoved od Boga in ne od človeka, katero je Martinu Harrisu dal ta, ki je Večni«.

  1–3 Kristus ima vso moč. 4–5 Vsi ljudje se morajo pokesati ali trpeti. 6–12 Večna kazen je Božja kazen. 13–20 Kristus je trpel za vse, da jim ne bi bilo treba trpeti, če se bodo pokesali. 21–28 Pridigaj evangelij kesanja. 29–41 Razglašaj vesele novice.

  1 Jaz sem aAlfa in Omega, bKristus Gospod, da, in sicer jaz sem on, začetek in konec, Odkupitelj sveta.

  2 Izvršil in aizpolnil sem voljo njega, čigar sem, in sicer Očeta, glede mene — to sem naredil, da bi si bpodredil vse stvari —

  3 obdržal sem vso amoč, in sicer da bom bpokončal Satana in njegova dela ob ckoncu sveta in na poslednji véliki sodni dan, ki ga bom poslal nad prebivalce le-tega, dsodeč vsakomur po njegovih edelih in dejanjih, ki jih je naredil.

  4 In zagotovo se mora vsak apokesati ali btrpeti, kajti jaz, Bog, sem cneskončen.

  5 Zatorej ne aprekličem sodb, ki jih bom poslal, temveč bo prišlo gorje, jok, bstok in škripanje z zobmi, da, k tistim, ki se bodo znašli na moji clevici.

  6 Vendar ni azapisano, da ne bo konca temu mučenju, temveč je zapisano bneskončno mučenje.

  7 Spet, zapisano je avečno prekletstvo; zatorej je izrecneje kot drugi sveti spisi, da bi lahko delovalo na srca človeških otrok, povsem za slavo mojega imena.

  8 Zatorej vam bom pojasnil to skrivnost, kajti primerno je, da veste prav kakor moji apostoli.

  9 Govorim vam, ki ste izvoljeni v tem, prav kakor enemu, da boste lahko stopili v moj apočitek.

  10 Kajti glejte, kako velika je askrivnost pobožnosti! Kajti glejte, neskončen sem in kazen, ki prihaja po moji roki, je neskončna kazen, kajti ime mi je bNeskončni. Zatorej —

  11 avečna kazen je Božja kazen.

  12 Neskončna kazen je Božja kazen.

  13 Zatorej ti zapovedujem, da se pokesaš in izpolnjuješ azapovedi, ki si jih v mojem imenu prejel od mojega služabnika Josepha Smitha ml.;

  14 in prav po moji vsemogočni moči si jih prejel;

  15 zato ti zapovedujem, da se pokesaš — pokesaj se, da te ne udarim s palico svojih ust in s svojim srdom in s svojo jezo in bo tvoje atrpljenje húdo — ne veš kako húdo, ne veš kako ostro, da, ne veš kako težko prenašati.

  16 Kajti glej, jaz, Bog, sem vse to aprenašal za vse, da ne bbi trpeli, če se bodo cpokesali;

  17 če pa se ne bodo pokesali, morajo atrpeti prav kakor jaz;

  18 katero trpljenje je povzročilo, da sem celo jaz, Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine in krvavel iz vsake pore in trpel tako telesno kot duhovno — in sem želel, da mi ne bi bilo treba apiti grenke čaše in odstopiti —

  19 vendar slava bodi Očetu in izpil sem in akončal svoje priprave za človeške otroke.

  20 Zatorej ti ponovno zapovedujem, da se pokesaj, da te ne primoram v ponižnost s svojo vsemogočno močjo, in da apriznaj svoje grehe, sicer boš prenašal te kazni, o katerih sem govoril, katere si v najmanjši, da, in sicer v najmanjši meri okusil takrat, ko sem umaknil svojega Duha.

  21 In zapovedujem ti, da ne apridigaš nič drugega kakor kesanje in da teh stvari bne pokažeš svetu, dokler to ni v meni modrost.

  22 Kajti sedaj ne aprenesejo mesa, ampak morajo prejeti bmleko, zatorej ne smejo poznati teh stvari, da ne bodo pogubljeni.

  23 Uči se od mene in poslušaj moje besede; ahodi v bkrotkosti mojega Duha in v meni boš imel cmir.

  24 Jaz sem aJezus Kristus; prišel sem po volji Očeta in izvajam njegovo voljo.

  25 In spet, zapovedujem ti: ne ažêli bžene svojega bližnjega, niti ne strezi bližnjemu po življenju.

  26 In spet, zapovedujem ti: ne hlêpi po svojem imetju, temveč ga radodarno daj za tiskanje Mormonove knjige, ki vsebuje aresnico in Božjo besedo —

  27 ki je moja beseda adrugim narodom, da bo kmalu lahko šla k bJudom, katerih costanek so Lamanci, da bodo lahko verjeli v evangelij in ne bodo več čakali, da bo prišel dMesija, ki je že prišel.

  28 In spet, zapovedujem ti, da amoliš tako na bglas kakor v srcu, da, tako pred svetom kakor na skrivnem, tako v javnosti kakor v zasebnosti.

  29 In arazglašaj vesele novice, da, oznanjaj jih na gorah in na vseh visokih mestih in med vsakim ljudstvom, ki ti ga bo dovoljeno videti.

  30 In to delaj z vso ponižnostjo, azaupajoč vame, ne žaleč žaljivcev.

  31 In o adogmah ne govori, temveč razglašaj kesanje in bvero v Odrešenika in codpuščanje grehov s dkrstom in z eognjem, da, in sicer s fSvetim Duhom.

  32 Glej, to je velika in zadnja azapoved, ki ti jo bom dal glede te zadeve; kajti to bo zadostovalo za tvoje vsakodnevno življenje, in sicer do konca tvojega življenja.

  33 In bedo boš prejel, če teh anasvetov ne boš upošteval, da, in sicer pogubo sebe in imetja.

  34 aDaj del svojega imetja, da, in sicer del svojih zemljišč in vse, razen za preživljanje svoje družine.

  35 Plačaj adolg, s katerim si se bobvezal tiskarju. Reši se codvisnosti.

  36 aPojdi iz hiše in od doma, razen če si boš želel biti z družino;

  37 in asvobodno govori z vsemi; da, pridigaj, opominjaj, razglašaj bresnico, in sicer z glasnim glasom, z radostnim glasom, vpijoč: Hozána, hozána, blagoslovljeno bodi ime Gospoda Boga!

  38 Vselej amoli in nadte bom brazlil svojega Duha in velik bo tvoj blagoslov — da, in sicer večji, kot če bi prejel zaklade zemlje in izprijenost v obsegu le-teh.

  39 Glej, ali lahko to bereš, ne da bi se radostil in se v srcu veselil zaradi radosti?

  40 Ali lahko še naprej tečeš kot slep vodnik?

  41 Ali pa si lahko aponižen in krotak in se modro vedeš pred menoj? Da, bpridi k meni, k svojemu Odrešeniku. Amen.