Nauk in zaveze 12
  Footnotes
  Theme

  12. razdelek

  Razodetje, dano Josephu Knightu st. po preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji maja 1829. Joseph Knight je verjel izjavam Josepha Smitha glede njegovega posedovanja plošč z Mormonovo knjigo in prevajalskega dela, ki je bilo takrat v teku, in je večkrat gmotno pomagal Josephu Smithu ter njegovemu pisarju, zaradi česar sta lahko s prevajanjem nadaljevala. Na prošnjo Josepha Knighta je prerok vprašal Gospoda in prejel razodetje.

  1–6 Delavci v vinogradu bodo dosegli odrešitev. 7–9 Vsi, ki si želijo in so usposobljeni, lahko pomagajo pri Gospodovem delu.

  1 aVeliko in čudovito delo bo kmalu prišlo med človeške otroke.

  2 Glej, jaz sem Bog; prisluhni moji besedi, ki je živa in močna, ostrejša od dvoreznega meča, da razdvoji tako sklepe kot mozeg; zato prisluhni moji besedi.

  3 Glej, polje je belo že za žetev; kdor si torej želi žeti, naj na moč zamahne s srpom in žanje, dokler traja dan, da bo za svojo dušo v Božje kraljestvo lahko shranil večno odrešitev.

  4 Da, kdor bo zamahnil s srpom in žel, ta je poklican od Boga.

  5 Če me boš torej prosil, boš prejel, če boš potrkal, se ti bo odprlo.

  6 Ker si torej vprašal, glej, ti pravim, izpolnjuj moje zapovedi in si prizadevaj izvajati in utrjevati Sionovo stvar.

  7 Glej, govorim tebi in tudi vsem tistim, ki si želijo izvajati in utrjevati to delo;

  8 in nihče ne bo mogel pomagati pri tem delu, če ne bo aponižen in navdan z bljubeznijo, če ne bo imel cvere, dupanja in edobrotljivosti ter ne bo zmeren v vsem, kar koli mu bo zaupano v varstvo.

  9 Glej, jaz sem luč in življenje sveta, ki govorim te besede, zato močno prisluhni in potem si poklican. Amen.