Nauk in zaveze 136
  Footnotes
  Theme

  136. razdelek

  Gospodova beseda in volja, dani po predsedniku Brighamu Youngu v Winter Quartersu, Izraelovem taboru, narodu Omaha, na zahodnem bregu reke Misuri, blizu Council Bluffsa v Iowi.

  1–16 Pojasnjeno je, kako naj se organizira Izraelov tabor za potovanje na zahod. 17–27 Svetim je zapovedano, naj živijo po številnih evangelijskih merilih. 28–33 Sveti naj pójejo, plešejo, molijo in se učijo modrosti. 34–42 Preroki so umorjeni, zato da bi jim bila izkazana čast in da bi bili hudobni obsojeni.

  1 Gospodova beseda in volja glede Izraelovega tabora na njihovih potovanjih na Zahod:

  2 Vsi ljudje v aCerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni in tisti, ki potujejo z njimi, naj se organizirajo v skupine z zavezo in obljubo, da bodo izpolnjevali vse zapovedi in predpise Gospoda, našega Boga.

  3 Skupine naj se organizirajo s poveljniki astotim, poveljniki petdesetim in poveljniki desetim, s predsednikom in njegovima dvema svetovalcema na čelu, pod vodstvom dvanajstih bapostolov.

  4 In to bo naša azaveza — da bomo bživeli po vseh Gospodovih curedbah.

  5 Vsaka skupina naj se oskrbi z vso vprego, vozovi, živežem, oblačili in drugimi potrebščinami za potovanje, kolikor lahko.

  6 Ko bodo skupine organizirane, naj se odpravijo s svojo močjo, da bodo pripravili za tiste, ki bodo ostali.

  7 Vsaka skupina naj se s svojim poveljnikom in predsednikom odloči, koliko jih lahko gre naslednjo pomlad; potem izberite zadostno število zmožnih in izkušenih mož, da bodo s seboj vzeli vprego, semena in poljsko orodje, da bodo kot pionirji šli, da bodo pripravili za sajenje spomladanskih pridelkov.

  8 Vsaka skupina naj nosi enakovreden delež, glede na razmerje njihovega imetja, glede na arevne, bvdove, csirote in družine tistih, ki so odšli v vojsko, da klici vdov in sirot ne bodo prihajali na ušesa Gospoda zoper njegovo ljudstvo.

  9 Vsaka skupina naj pripravi hiše in polja za rast žita za tiste, ki bodo ta letni čas ostali; in to je Gospodova volja glede njegovega ljudstva.

  10 Vsakdo naj uporabi ves svoj vpliv in imetje, da bo to ljudstvo pripeljal na kraj, kjer bo Gospod določil sionski akol.

  11 In če boste to storili s čistim srcem, v vsej zvestobi, boste ablagoslovljeni; blagoslovljeni boste v drobnici in v govedih in v poljih in v hišah in v družinah.

  12 Moja služabnika Ezra T. Benson in Erastus Snow naj organizirata skupino.

  13 In moja služabnika Orson Pratt in Wilford Woodruff naj organizirata skupino.

  14 Tudi moja služabnika Amasa Lyman in George A. Smith naj organizirata skupino.

  15 In imenujejo predsednike in poveljnike stotih in petdesetih in desetih.

  16 In moji služabniki, ki so bili imenovani, naj gredo in učijo to, mojo voljo, svete, da bodo pripravljeni oditi v deželo miru.

  17 Pojdite svojo pot in naredite, kakor sem vam naročil, in se ne bojte svojih sovražnikov; kajti ne bodo imeli moči, da bi moje delo ustavili.

  18 Sion bo aodkupljen ob mojem lastnem času.

  19 In če si bo kdo prizadeval povzdigovati sebe in ne bo iskal mojega anasveta, ne bo imel moči in njegova neumnost se bo razodela.

  20 Iščite; in aizpolnite vse obljube drug drugemu; in ne bhlepite po tem, kar je vašega brata.

  21 aVarujte se zla, da bi Gospodovo ime izgovarjali vnemar, kajti jaz sem Gospod, vaš Bog, in sicer bBog vaših očetov, Abrahamov in Izakov in Jakobov Bog.

  22 aJaz sem ta, ki je Izraelove otroke vodil iz egipčanske dežele; in moja roka je v poslednjih dneh iztegnjena, da bi brešila moje ljudstvo Izrael.

  23 Prenehajte se aprepirati med seboj; prenehajte drug o drugem bhudobno govoriti.

  24 Prenehajte apijančevati; in vaše besede naj raje druge bpovzdigujejo.

  25 Če si izposodite od bližnjega, mu vrnite, kar ste si aizposodili; in če ne morete poplačati, potem nemudoma pojdite in bližnjemu povejte, da vas ne obsodi.

  26 Če najdete to, kar je bližnji aizgubil, marljivo poizvedujte, dokler mu tega spet ne izročite.

  27 aMarljivo skrbite za to, kar imate, da boste lahko modri bskrbnik; kajti to je zastonjski dar Gospoda, vašega Boga, in ti si njegov skrbnik.

  28 Če ste veseli, slavite Gospoda s apetjem, z glasbo, s plesom in z bmolitvijo slavljenja in czahvaljevanja.

  29 Če ste ažalostni, kličite h Gospodu, svojemu Bogu, v ponižni prošnji, da bo vaša duša bradostna.

  30 Ne bojte se svojih sovražnikov, kajti v mojih rokah so in z njimi bom ravnal po svojem zadovoljstvu.

  31 Moje ljudstvo mora biti apreizkušeno v vsem, da bodo pripravljeni, da bodo prejeli bslavo, ki jo imam zanje, in sicer sionsko slavo; in ta, ki cgraje ne bo prenesel, mojega kraljestva ni vreden.

  32 Ta, ki je neveden, naj se amodrosti uči tako, da postane bponižen in kliče h Gospodu, svojemu Bogu, da se mu bodo oči odprle in bo videl, in da se mu bodo odprla ušesa, da bo slišal;

  33 kajti moj aDuh je poslan po vsem svetu, da razsvetli ponižne in skesane in v obsodbo brezbožnih.

  34 Vaši bratje so zavrnili vas in vaše pričevanje, in sicer narod, ki vas je aizgnal;

  35 in sedaj pride dan njihove stiske, in sicer dnevi potrtosti, prav kakor ženska v porodnih bolečinah; in njihova žalost bo velika, če se naglo ne pokesajo, da, zelo naglo.

  36 Kajti umorili so preroke in tiste, ki so bili poslani k njim; in prelili so nedolžno kri, ki iz zemlje vpije zoper njih.

  37 Zato se ne čudite tem stvarem, kajti niste še ačisti; ne morete še prenesti moje slave; vendar jo boste videli, če boste zvesto izpolnjevali vse moje besede, ki sem vam jih bdal, od dni Adama do Abrahama, od Abrahama do Mojzesa, od Mojzesa do Jezusa in njegovih apostolov in od Jezusa in njegovih apostolov do Josepha Smitha, ki sem ga poklical po svojih cangelih, svojih služečih služabnikih in po svojem lastnem glasu iz nebes, da bi obelodanil moje delo;

  38 česar temelj je položil in je bil zvest; in vzel sem ga k sebi.

  39 Številni so se čudili zaradi njegove smrti; toda bilo je potrebno, da je svoje apričevanje bzapečatil s svojo ckrvjo, da bi mu bila izkazana čast in da bi bili hudobni lahko obsojeni.

  40 Mar vas nisem rešil pred vašimi asovražniki, in to tako, da sem pustil pričevanje o svojem imenu?

  41 Sedaj torej prisluhnite, o ljudstvo moje acerkve; in starešine prisluhnite skupaj; prejeli ste moje bkraljestvo.

  42 Marljivo izpolnjujte vse moje zapovedi, da vas ne doletijo sodbe in vam vera ne opeša in vaši sovražniki ne slavijo zmage nad vami. Tako za zdaj nič več. Amen in amen.