Nauk in zaveze 108
  Footnotes
  Theme

  108. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 26. decembra 1835. Ta razdelek je bil prejet na prošnjo Lymana Shermana, ki je bil predhodno posvečen za sedemdeseterega in ki je prišel k preroku s prošnjo po razodetju, da bi se razkrila njegova dolžnost.

  1–3 Lymanu Shermanu so grehi odpuščeni. 4–5 Prišteva naj se ga k vodilnim starešinam Cerkve. 6–8 Poklican je pridigati evangelij in krepiti svoje brate.

  1 Resnično, tako govori Gospod tebi, moj služabnik Lyman: Grehi so ti odpuščeni, ker si bil poslušen mojemu glasu, ker si to jutro prišel semkaj, da bi prejel nasvet tistega, ki sem ga imenoval.

  2 Zato bodi v duši apomirjen glede svojega duhovnega stanja in se nič več ne upiraj mojemu glasu.

  3 In vstani in bodi odslej pazljivejši v izpolnjevanju svojih zaobljub, ki si jih sklenil in jih sklepaš, in blagoslovljen boš s silno velikimi blagoslovi.

  4 Potrpežljivo čakaj, dokler ne bo sklicano asvečano zborovanje mojih služabnikov, nato se te bodo spomnili s prvimi od mojih starešin in prejel boš pravico s posvetitvijo z drugimi mojimi starešinami, ki sem jih izvolil.

  5 Glej, to je Očetova aobljuba tebi, če boš ostal zvest.

  6 In izpolnilo se ti bo tisti dan, da boš imel pravico do apridiganja mojega evangelija, kamor te bom poslal odslej od tistega časa.

  7 Zato aokrèpi svoje brate v vsem svojem pogovoru, v vseh svojih molitvah, v vseh svojih opominjanjih in v vseh svojih dejanjih.

  8 In glejte, in glej, s teboj sem, da te blagoslovim in te vekomaj arešim. Amen.