Nauk in zaveze 10
  Footnotes
  Theme

  10. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji verjetno okrog aprila 1829, čeprav so dele tega verjetno prejeli že poleti 1828. Tu Gospod Josepha obvesti o spremembah, ki so jih hudobneži naredili na 116-ih rokopisnih straneh prevoda Lehijeve knjige v Mormonovi knjigi. Te rokopisne strani je Martin Harris, kateremu so bile pole začasno zaupane, izgubil (gl. glavo 3. razdelka). Hudobni načrt je bil, da bi počakali na pričakovani ponovni prevod zadeve, ki so jo obsegale ukradene strani, in nato prevajalca prikazali v slabi luči tako, da bi pokazali neskladnost, ki so jo povzročile spremembe. Mormonova knjiga pokaže, da je ta hudobni namen zasnoval zlodej in da ga je Gospod poznal že, ko je Mormon, starodavni nefijski zgodovinopisec, delal okrajšavo zbranih plošč (gl. Mormonove besede 1:3–7).

  1–26 Satan hujska hudobneže, da nasprotujejo Gospodovemu delu. 27–33 Prizadeva si pogubiti človeške duše. 34–52 Evangelij bo k Lamancem in vsem narodom prišel preko Mormonove knjige. 53–63 Gospod bo med ljudmi ustanovil svojo Cerkev in svoj evangelij. 64–70 Skesane bo zbral v svoji Cerkvi in bo rešil poslušne.

  1 Sedaj, glej, povem ti, da zato ker si izročil tiste zapise, za katere ti je bila dana moč, da si jih lahko prevajal s pomočjo auríma in tumíma, v roke bhudobneža, si jih izgubil.

  2 In istočasno si izgubil tudi svoj dar in tvoj arazum je zajela tema.

  3 Vendar ti je sedaj spet avrnjen; zato glej, da boš zvest in boš nadaljeval, dokler ne boš končal preostalega prevajalskega dela, kakor si začel.

  4 Ne teci ahitreje oziroma ne delaj več, kot imaš bmoči in na razpolago sredstev, ki ti omogočajo prevajanje, toda bodi cmarljiv do konca.

  5 Vselej amoli, da boš lahko izšel kot zmagovalec, da, da boš lahko premagal Satana in da boš lahko ušel roki Satanovih služabnikov, ki podpirajo njegovo delo.

  6 Glej, prizadevali so si te apogubiti, da, in sicer si te je prizadeval pogubiti bčlovek, kateremu si zaupal.

  7 In zaradi tega sem rekel, da je hudobnež, kajti prizadeval si je odvzeti to, kar ti je bilo zaupano, in prav tako si je prizadeval uničiti tvoj dar.

  8 In ker si mu zapise izročil v roke, glej, so ti jih hudobneži vzeli.

  9 Zato si jih izročil, da, to, kar je bilo sveto, hudobiji.

  10 In glej, aSatan jim je položil v srce, naj spremenijo besede, ki si jih ti dal zapisati oziroma ki si jih ti prevedel, ki si jih spustil iz rok.

  11 In glej, povem ti, da se besede zato, ker so jih spremenili, berejo v nasprotju s tem, kar si prevedel in dal zapisati;

  12 in takole si je hudič prizadeval skovati prekanjen načrt, da bi mogel uničiti to delo;

  13 kajti položil jim je v srce, naj to naredijo, da bi z lažjó lahko rekli, da so te aujeli v besedah, za katere si se pretvarjal, da si jih prevedel.

  14 Resnično, povem ti, da ne bom dopustil, da bo Satan v tej stvari izvršil svoj hudobni načrt.

  15 Kajti glej, položil jim je v srce, da bi te pripravili, da bi skušal Gospoda, svojega Boga, da bi ga prosil, da bi to ponovno prevedel.

  16 In potem, glej, pravijo in v srcu mislijo: Bomo videli, ali mu je Bog dal moč za prevajanje; če mu jo je, mu bo moč prav tako spet dal;

  17 in če mu bo Bog spet dal moč oziroma če bo spet prevedel, oziroma drugače rečeno, če bo razkril iste besede, glejte, imamo enake pri sebi in spremenili smo jih;

  18 zato se ne bodo ujemale, in rekli bomo, da je v svojih besedah lagal in da nima daru in da nima moči;

  19 zato ga bomo uničili in prav takó delo; in to bomo naredili zato, da na koncu nemara ne bi bili osramočeni in da bomo lahko dobili slavo sveta.

  20 Resnično, resnično, povem ti, da se je Satan močno polastil njihovih src; ahujska jih h bkrivičnosti proti temu, kar je dobro;

  21 in njihova srca so aizprijena in polna bhudobije ter gnusob in ctemo imajo draje kot luč, ker so njihova edela hudobna, zato me ne bodo prosili.

  22 aSatan jih hujska, da njihove duše lahko bvodi v pogubljenje.

  23 In tako je skoval prekanjen načrt in misli uničiti Božje delo; toda to bom na asodni dan terjal iz njihovih rok in obrnilo se bo v njihovo sramoto in obsodbo.

  24 Da, srca jim podžiga k jezi proti temu delu.

  25 Da, govori jim: Varajte in čakajte na preži, da boste lahko uničevali; glejte, to ni nič slabega. In tako jim laska in jim govori, da ni greh alagati, da bi človeka lahko dobili pri laži, da bi ga lahko pogubili.

  26 In tako jim laska in jih vseskozi avodi, dokler njihovih duš ne zvleče v bpekel; in tako povzroči, da se ujamejo v lastno cpast.

  27 In tako hodi gor in dol, asem ter tja po zemlji, prizadevajoč si bpogubiti človeške duše.

  28 Resnično, resnično, povem ti, gorje mu, ki laže, da bi aprevaral, ker predpostavlja, da drugi laže, da bi prevaral, kajti takšni niso izvzeti pred Božjo bpravico.

  29 Sedaj, glej, spremenili so te besede, ker jim Satan govori: Prevaral vas je — in tako jim laska, da delajo krivico, da bi te pripravil, da bi askušal Gospoda, svojega Boga.

  30 Glej, rečem ti, da še enkrat ne prevajaj tistih besed, ki si jih spustil iz rok;

  31 kajti glej, ne bodo izvršili svojih hudobnih načrtov z laganjem proti tistim besedam. Kajti glej, če bi objavil iste besede, bodo rekli, da lažeš in da se pretvarjaš, da prevajaš, medtem ko spodbijaš samega sebe.

  32 In glej, tole bodo objavili in Satan bo napravil, da bodo ljudje postali trdosrčni, da jih bo podžigal k jezi zoper tebe, da ne bodo verjeli mojim besedam.

  33 Tako aSatan misli premagati tvoje pričevanje v tem rodu, da se delo v tem rodu ne bi moglo zgoditi.

  34 Toda glej, v tem je modrost in ker ti pokažem amodrost in ti dajem zapovedi glede teh stvari, ki jih boš naredil, ne pokaži je svetu, dokler prevajalskega dela ne boš dovršil.

  35 Ne čudi se, da sem ti rekel: V tem je modrost, ne pokaži je svetu — kajti rekel sem, ne pokaži je svetu, da boš obvarovan.

  36 Glej, ne pravim, da tega ne pokaži pravičnim;

  37 toda ker vselej ne znaš presoditi apravičnih oziroma ker vselej ne znaš ločiti hudobnih od pravičnih, zato ti pravim, bmolči, dokler se mi ne bo zdelo primerno, da bom vse stvari glede zadeve razkril svetu.

  38 In sedaj ti resnično pravim, da je poročilo o tistih astvareh, ki si jih zapisal, ki si jih spustil iz rok, vgravirano na bNefijevih ploščah;

  39 da, in spomniš se, da je bilo v tistih zapisih rečeno, da je podrobnejše poročilo o tem podano na Nefijevih ploščah.

  40 in sedaj, ker je poročilo, ki je vgravirano na Nefijevih ploščah, podrobnejše glede tega, kar sem, v svoji modrosti, želel, da bi ljudje spoznali v tem poročilu —

  41 zato boš prevedel gravure, ki so na aNefijevih ploščah, vse dokler ne boš prišel do vladavine kralja Benjamina oziroma dokler ne boš prišel do tja, kar si prevedel, kar si obdržal;

  42 in glej, to boš objavil kot Nefijev zapis; in tako bom zmedel tiste, ki so spremenili moje besede.

  43 Ne bom dopustil, da bodo moje delo uničili; da, pokazal jim bom, da je moja modrost večja od hudičeve prekanjenosti.

  44 Glej, imajo le del oziroma okrajšavo Nefijevega poročila.

  45 Glej, veliko stvari je vgraviranih na Nefijevih ploščah, ki dajejo večji vpogled v moj evangelij, zato je to v meni modrost, da prevedeš ta prvi del Nefijevih gravur in ga izdaš v tem delu.

  46 In glej, ves preostali del tega adela vsebuje vse tiste dele mojega bevangelija, za katerega so moji sveti preroki, da, in tudi moji učenci, cželeli v svojih molitvah, da bi prišel k temu ljudstvu.

  47 In rekel sem jim, da jim bo adano glede na njihovo bvero v njihovih molitvah;

  48 da, in tole je bila njihova vera — da bi moj evangelij, ki sem jim ga dal, da bi ga pridigali v svojih dneh, prišel k njihovim bratom aLamancem in tudi k vsem, ki so postali Lamanci zaradi svojega odpadništva.

  49 Sedaj, to ni vse — njihova vera v njihovih molitvah je bila, da bi se ta evangelij razkril tudi, če bi bilo mogoče, da bi to deželo posedovali drugi narodi;

  50 in tako so nad to deželo pustili blagoslov v svojih molitvah, da bi, kdor bo verjel v ta evangelij v tej deželi, imel večno življenje;

  51 da, da bi bila svobodna za vse, iz katerega koli naroda, rodu, jezika ali ljudstva bi bili.

  52 In sedaj, glej, glede na njihovo vero v njihovih molitvah bom ta del svojega evangelija dal spoznati mojemu ljudstvu. Glej, ne prinašam ga, da bi uničil to, kar so prejeli, temveč da bi to utrdil.

  53 In zaradi tega sem rekel: Če ta rod ne bo postal trdosrčen, bom med njimi ustanovil svojo cerkev.

  54 Tega pa sedaj ne govorim, da bi svojo cerkev uničil, temveč to govorim, da bi svojo cerkev utrdil;

  55 zato se tistemu, ki pripada moji cerkvi, ni treba abati, kajti takšni bodo bpodedovali nebeško ckraljestvo.

  56 Temveč so tisti, ki se me ne abojijo, niti ne izpolnjujejo mojih zapovedi, ampak zidajo bcerkve sebi, da bi se cokoristili, da, in vsi tisti, ki delajo húdo in gradijo hudičevo kraljestvo — da, resnično, resnično, povem vam, da so ti tisti, ki jih bom vznemiril in povzročil, da bodo trepetali in se tresli do obisti.

  57 Glej, jaz sem Jezus Kristus, aBožji Sin. Prišel sem k svojim in moji me niso sprejeli.

  58 Jaz sem aluč, ki sveti v temí in je tema ne doume.

  59 Jaz sem ta, ki je rekel — imam še adruge bovce, ki niso iz te črede — svojim učencem, in bilo jih je veliko, ki me niso crazumeli.

  60 In temu ljudstvu bom pokazal, da sem imel druge ovce in da so bili veja aJakobove hiše;

  61 in razkril bom njihova čudovita dela, ki so jih napravili v mojem imenu;

  62 da, in razkril bom tudi svoj evangelij, ki se jih je poučeval, in glej, ne bodo zanikali tega, kar si prejel, temveč bodo to utrdili in bodo razkrili prave točke mojega anauka, da, in edini nauk, ki je v meni.

  63 In to napravim, da bom lahko postavil svoj evangelij, da ne bi bilo toliko prepirov; da, aSatan podžiga srca ljudi k bprepiru glede točk mojega nauka; in v tem se motijo, kajti cpopačijo svete spise in jih ne razumejo.

  64 Zato jim bom razkril to veliko skrivnost;

  65 kajti glej, azbral jih bom, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, če ne bodo postali trdosrčni;

  66 da, če bodo hoteli priti, bodo lahko in bodo zastonj deležni avodá življenja.

  67 Glej, to je moj nauk — kdor se pokesa in apride k meni, tisti je moja bcerkev.

  68 Kdor arazglaša več ali manj kot to, tisti ni od mene, temveč je bproti meni, zato ni iz moje cerkve.

  69 In sedaj, glej, kdor je iz moje cerkve in vztraja v moji cerkvi do konca, tega bom utrdil na moji askali in bvrata pekla ga ne bodo premagala.

  70 In sedaj, pomni besede njega, ki je življenje in aluč sveta, svojega Odkupitelja, svojega bGospoda in svojega Boga. Amen.