Nauk in zaveze 33
  Footnotes
  Theme

  33. razdelek

  Razodetje, dano Ezru Thayru in Northropu Sweetu po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku oktobra 1830. Življenjska zgodba Josepha Smitha v uvodu tega razodetja potrjuje, da »je /…/ Gospod vedno pripravljen poučiti takšne, ki marljivo iščejo v veri«.

  1–4 Delavci so poklicani razglašati evangelij ob enajsti uri. 5–6 Cerkev je ustanovljena in izvoljeni bodo zbrani. 7–10 Pokesajte se, kajti nebeško kraljestvo se je približalo. 11–15 Cerkev je sezidana na evangelijski skali. 16–18 Pripravite se na Ženinov prihod.

  1 Glejta, pravim vama, moja služabnika Ezra in Northrop, odprita ušesa in prisluhnita glasu Gospoda, vajinega Boga, čigar abeseda je živa in močna, ostrejša od dvoreznega meča, da razdvoji sklepe in mozeg, dušo in duha ter presoja misli in bvzgibe srca.

  2 Kajti resnično, resnično, povem vama, da sta poklicana povzdigniti glas kakor z aglasom trobente, da bosta moj evangelij razglašala sprijenemu in pokvarjenemu rodu.

  3 Kajti glejta, apolje je belo že za žetev in je benajsta ura in cposlednjič, da bom delavce poklical v svoj vinograd.

  4 In moj avinograd se je bizpridil do zadnjega in ni ga, ki dela cdobro, razen nekaterih in v številnih primerih se dmotijo zaradi ekvaziduhovništev, ki so v umu vsi izprijeni.

  5 In resnično, resnično, povem vama, da sem to acerkev bustanovil in jo poklical iz puščave.

  6 In prav tako bom azbral svoje izvoljene s bštirih strani zemlje, in sicer toliko, kolikor jih bo verjelo vame in prisluhnilo mojemu glasu.

  7 Da, resnično, resnično, povem vama, da je polje belo že za žetev, zatorej zamahnita s srpom in žanjita z vso odločnostjo, umom in močjo.

  8 aOdprita usta in napolnjena bodo in postala bosta prav kakor bNefi od starodavnih, ki je potoval iz Jeruzalema v puščavo.

  9 Da, odprita usta in se ne zadržujta in na hrbtu bosta otovorjena s asnopi, kajti glejta, z vama sem.

  10 Da, odprita usta in napolnjena bodo, govoreč: aPokesajte se, pokesajte se in pripravite Gospodovo pot in zravnajte njegove steze, kajti nebeško kraljestvo se je približalo;

  11 da, pokesajte se in se akrstite, vsak od vas, za odpuščanje vaših grehov, da, in sicer se krstite z vodo in nato pride krst z ognjem in s Svetim Duhom.

  12 Glejta, resnično, resnično, povem vama, to je moj aevangelij; in pomnita, da morajo verovati vame ali pa nikakor ne morejo biti odrešeni;

  13 in na tej askali bom sezidal svojo cerkev, da, na tej skali ste sezidani in če boste nadaljevali, vas bvrata pekla ne bodo premagala.

  14 In pomnita cerkvene ačlene in zaveze, da jih bosta izpolnjevala.

  15 In vsakogar, ki bo veroval, apotrdita v moji cerkvi s polaganjem brok in podelil mu bom cdar Svetega Duha.

  16 In Mormonovo knjigo in asvete spise sta dobila od mene, da bosta bpoučena; in moč mojega Duha cpoživlja vse stvari.

  17 Zatorej bodita zvesta in vselej molita, svetilki imejta pripravljeni in prižgani in olje s seboj, da bosta pripravljena ob aŽeninovem prihodu —

  18 kajti resnično, resnično, povem vama, da apridem naglo. Tako je. Amen.