Nauk in zaveze 79
  Footnotes
  Theme

  79. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 12. marca 1832.

  1–4 Jared Carter je poklican pridigati evangelij po Tolažniku.

  1 Resnično ti pravim, da je moja volja, da gre moj služabnik Jared Carter ponovno v vzhodne dežele, iz kraja v kraj in od mesta do mesta v moči aposvetitve, s katero je bil posvečen, razglašajoč vesele novice o veliki radosti, in sicer večni evangelij.

  2 In poslal mu bom aTolažnika, ki ga bo učil o resnici in poti, po kateri naj gre;

  3 in če bo zvest, ga bom spet okronal s snopi.

  4 Zatorej naj se ti srce veseli, moj služabnik Jared Carter, in se ne aboj, govori tvoj Gospod, in sicer Jezus Kristus. Amen.