Nauk in zaveze 32
  Footnotes
  Theme

  32. razdelek

  Razodetje, dano Parleyju P. Prattu in Zibu Petersonu po preroku Josephu Smithu v Manchestru v New Yorku zgodaj oktobra 1830. Starešini sta imela veliko zanimanje in želje glede Lamancev o napovedanih blagoslovih, za katere je Cerkev izvedela iz Mormonove knjige. Posledično je prišlo do ponižne prošnje, da bi Gospod naznanil svojo voljo, ali naj bosta starešini tisti čas poslana med indijanska plemena na Zahodu. Sledilo je razodetje.

  1–3 Parley P. Pratt in Ziba Peterson sta poklicana pridigati Lamancem ter spremljati Oliverja Cowderyja in Petra Whitmerja ml. 4–5 Molijo naj za razumevanje svetih spisov.

  1 In sedaj glede mojega služabnika aParleyja P. Pratta, glej, povem mu, da kakor živím, želim, naj razglaša moj evangelij in se buči od mene in naj bo krotak in v srcu ponižen.

  2 In to, kar sem mu določil, je, naj agre z mojima služabnikoma, Oliverjem Cowderyjem in Petrom Whitmerjem ml., v divjino med bLamance.

  3 In aZiba Peterson bo prav tako šel z njimi; in sam bom šel z njimi in bom v njihovi bsredi; in sem njihov czagovornik pri Očetu in nič jih ne bo premagalo.

  4 In aprisluhnili bodo temu, kar je zapisano, in se ne sklicevali na nobeno drugo brazodetje; in vselej bodo molili, da bom isto lahko crazkril njihovemu drazumevanju.

  5 In prisluhnejo naj tem besedam in naj jih ne jemljejo zlahka in jih bom blagoslovil. Amen.