Uradna izjava 2
  Footnotes
  Theme

  Druga uradna izjava

  Mormonova knjiga uči, da so Bogu vsi enaki, vključno črnci in belci, zasužnjeni in svobodni, moški in ženske (gl. 2 Ne 26:33). Skozi zgodovino Cerkve so se ljudje vseh ras in etničnosti v številnih državah krstili in živeli kot zvesti člani Cerkve. V času življenja Josepha Smitha je bilo nekaj temnopoltih moških članov Cerkve posvečenih v duhovništvo. Zgodaj na začetku njene zgodovine so voditelji Cerkve prenehali s podeljevanjem duhovništva temnopoltim moškim članom afriškega porekla. Cerkveni zapis ne podaja jasnega vpogleda v izvore tega običaja. Cerkveni voditelji so verjeli, da je za spremembo tega običaja potrebno razodetje od Boga in so v duhu molitve prosili za vodstvo. Razodetje je prejel predsednik Cerkve, Spencer W. Kimball, potrdili pa so ga drugi voditelji Cerkve v Templju Salt Lake 1. junija 1978. Razodetje je odstranilo vse omejitve glede rase, ki so nekoč veljale za duhovništvo.

  Spoštovani!

  Na 148. jesenski generalni konferenci Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, 30. septembra 1978, je predsednik N. Eldon Tanner, prvi svetovalec v Prvem predsedstvu, predstavil naslednje:

  Na začetku junija letošnjega leta je Prvo predsedstvo oznanilo, da je predsednik Spencer W. Kimball prejel razodetje, da so duhovništvo in tempeljski blagoslovi na voljo vsem vrednim moškim članom Cerkve. Predsednik Kimball me je prosil, naj na konferenci sporočim, da je potem, ko je v svetih sobanah svetega templja prejel to razodetje, ki je k njemu prišlo po daljšem premišljevanju in molitvi, razodetje predstavil svojima svetovalcema, ki sta razodetje sprejela in ga odobrila. Nato je bilo predstavljeno zboru dvanajstih apostolov, ki so ga soglasno odobrili, kasneje pa so ga predstavili še drugim generalnim osebnostim, ki so ga prav tako soglasno odobrili.

  Predsednik Kimball me je prosil, naj to pismo sedaj preberem:

  8. junij 1978

  Vsem generalnim in krajevnim duhovniškim uradnikom Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni po vsem svetu:

  Dragi bratje!

  Kot priče širjenju Gospodovega dela na zemlji smo hvaležni, da so se ljudje iz številnih držav odzvali na sporočilo obnovljenega evangelija in se v čedalje večjem številu pridružujejo Cerkvi. To nas je navdahnilo z željo, da vsakemu vrednemu članu Cerkve ponudimo vse privilegije in blagoslove, ki jih evangelij nudi.

  Zavedajoč se obljub, ki so jih dali preroki in predsedniki Cerkve, ki so služili pred nami, da bodo nekoč v Božjem večnem načrtu vsi naši bratje, ki so vredni, lahko prejeli duhovništvo in pričevali zvestobi tistih, katerim je bilo duhovništvo zadržano, smo dolgo in goreče prosili za dobro teh naših zvestih bratov in veliko ur preživeli v zgornji tempeljski sobani ter ponižno prosili Gospoda za božansko vodstvo.

  Uslišal je naše molitve in z razodetjem potrdil, da je prišel dolgo obljubljeni dan, ko bo vsak zvesti, vredni moški v Cerkvi lahko prejel sveto duhovništvo z močjo udejanjanja njegovega božanskega polnomočja in s svojimi ljubljenimi užival vsak blagoslov, ki iz njega izhaja, vključno s tempeljskimi blagoslovi. Zatorej so lahko v duhovništvo posvečeni vsi vredni moški člani Cerkve, ne glede na raso oziroma barvo kože. Duhovniški voditelji morajo upoštevati pravilnik pazljivega razgovora z vsemi kandidati za posvetitev v Aronovo oziroma Melkízedekovo duhovništvo, da bodo zagotovili, da le-ti izpolnjujejo uveljavljena merila vrednosti.

  S treznostjo razglašamo, da je Gospod sedaj razkril svojo voljo glede blagoslova vseh svojih otrok na zemlji, ki bodo prisluhnili glasu njegovih pooblaščenih služabnikov in se pripravili, da bodo prejeli vse evangelijske blagoslove.

  S spoštovanjem,

  Spencer W. Kimball

  N. Eldon Tanner

  Marion G. Romney

  Prvo Predsedstvo

  Ker priznavamo Spencerja W. Kimballa kot preroka, vidca in razodevalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, predlagamo, da kot ustavodajni zbor razodetje sprejmemo kot Gospodovo besedo in voljo. Vsi, ki soglašate, prosimo, da to pokažete z dvigom desne roke. Če je kdo proti, naj stori enako.

  Izkazovanje podpore omenjenemu predlogu je bilo soglasno in pritrdilno.

  Salt Lake City, Utah, 30. september 1978