Nauk in zaveze 78
  Footnotes
  Theme

  78. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 1. marca 1832. Tistega dne so se prerok in drugi voditelji zbrali, da bi se pogovorili o cerkvenih zadevah. Naslednje razodetje je prvotno navodilo preroku, Sidneyju Rigdonu in Newelu K. Whitneyju, naj odpotujejo v Misuri in ustanovijo cerkveno trgovino in tiskarno, in tako ustvarijo podjetje, ki bo nadzorovalo ta prizadevanja, ki bodo zbirala sredstva za ustanovitev Siona in za korist revnih. To podjetje, poznano kot Združeno podjetje, je bilo ustanovljeno aprila 1832 in razpuščeno 1834 (gl. 82. razdelek). Enkrat po razpustitvi, pod vodstvom Josepha Smitha, je v razodetju izraz »zadeve skladišča za revne« nadomestil izraz »trgovsko in tiskarsko poslopje«, beseda »red« pa je nadomestila besedo »podjetje«.

  1–4 Sveti naj organizirajo in ustanovijo skladišče. 5–12 Modra uporaba njihovega imetja bo vodila v odrešitev. 13–14 Cerkev naj bo neodvisna od zemeljskih moči. 15–16 Mihael (Adam) služi pod vodstvom Svetega (Kristus). 17–22 Blagor zvestim, kajti podedovali bodo vse.

  1 Gospod je spregovoril Josephu Smithu ml., rekoč: Prisluhnite mi, govori Gospod, vaš Bog, ki ste posvečeni v avéliko duhovništvo moje cerkve, ki ste se zbrali;

  2 in poslušajte anasvet njega, ki vas je bposvetil z višave, ki vam bo v ušesa govoril besede modrosti, da boste lahko prejeli odrešitev v tem, kar ste prinesli predme, govori Gospod Bog.

  3 Kajti resnično vam pravim, čas je prišel in se je približal; in glejte, in glej, mora biti, da je aorganizacija mojih ljudi pri upravljanju in ustanavljanju zadev bskladišča za crevne mojega ljudstva tako na tem kraju kot v deželi dSion —

  4 za stalno in večno ustanovitev in red v moji cerkvi, za nadaljevanje stvari, glede katere ste se zavzeli, za človekovo odrešitev in za slavo vašega Očeta, ki je v nebesih;

  5 da boste lahko aenakovredni v zavezah nebeških stvari, da, in tudi zemeljskih stvari, da boste prejeli nebeške stvari.

  6 Kajti če ne boste enakovredni v zemeljskih stvareh, ne boste mogli biti enakovredni pri prejemanju nebeških stvari;

  7 kajti če boste želeli, da vam dam mesto v acelestialnem svetu, se morate bpripraviti, tako da cdelate to, kar sem vam zapovedal in od vas zahteval.

  8 In sedaj, resnično tako govori Gospod, potrebno je, da vi, ki ste združeni v tem aredu, vse delate za mojo bslavo;

  9 oziroma drugače rečeno, moj služabnik Newel K. Whitney in moj služabnik Joseph Smith ml. in moj služabnik Sidney Rigdon naj sedijo v svètu s svetimi, ki so v Sionu;

  10 drugače si aSatan njihova srca prizadeva odvrniti od resnice, da postanejo zaslepljeni in ne razumejo tega, kar je pripravljeno zanje.

  11 Zatorej vam zapovedujem, da se pripravite in organizirajte z dogovorom oziroma večno azavezo, ki ne more biti prelomljena.

  12 In ta, ki jo bo prelomil, bo izgubil službo in položaj v cerkvi in bo izročen Satanovemu atepežu do dneva odkupitve.

  13 Glejte, to so priprave, s katerimi vas pripravljam, in temelj in primer, ki vam ga dajem, s čimer lahko izvršite zapovedi, ki so vam dane;

  14 da bo zaradi moje previdnosti, navkljub astiski, ki vas bo doletela, da bo cerkev lahko neodvisna nad vsemi drugimi bitji pod celestialnim svetom;

  15 da boste lahko prišli do akrone, pripravljene za vas, in boste postavljeni za bvladarje nad številnimi kraljestvi, govori Gospod Bog, Sionov Sveti, ki je postavil temelje cAdam-ondi-Ahmana;

  16 ki vam je aMihaela postavil za princa in utrdil njegove noge in ga postavil na visoko in mu dal ključe odrešitve pod nasvetom in vodstvom Svetega, ki je brez začetka dni oziroma konca življenja.

  17 Resnično, resnično, povem vam, majhni otroci ste in ne razumete še, kako velike blagoslove ima Oče v svojih rokah in pripravljene za vas;

  18 in vsega sedaj ne morete aprenesti; vendar se veselite, kajti vseskozi vas bom bvodil. Kraljestvo je vaše in vaši so blagoslovi le-tega in vaša so bogastva cvečnosti.

  19 In ta, ki vse sprejme ahvaležno, bo postal veličasten; in stvari te zemlje mu bodo navržene, in sicer bstokratno, da, več.

  20 Zatorej delajte to, kar sem vam zapovedal, govorí vaš Odkupitelj, in sicer Sin aAhman, ki pripravi vse stvari, preden vas bvzame;

  21 kajti acerkev Prvorojenega ste in bvzel vas bo na oblak in vsakomur dodelil njegov delež.

  22 In ta, ki je zvesti in amodri bskrbnik, bo podedoval cvse. Amen.