Nauk in zaveze 64
  Footnotes
  Theme

  64. razdelek

  Razodetje, dano starešinam Cerkve po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 11. septembra 1831. Prerok se je pripravljal, da se bo preselil v Hiram v Ohiu, da bo ponovno začel z delom na prevodu Svetega pisma, ki ga je dal na stran, ko je bil v Misuriju. Skupina bratov, ki jim je bilo zapovedano odpotovati v Sion (Misuri), se je resno lotila priprav, da bodo oktobra odšli. V tej zaposlenosti je prejel razodetje.

  1–11 Svetim je zapovedano, naj drug drugemu odpustijo, sicer bo večji greh ostal v njih. 12–22 Neskesane naj se privede pred Cerkev. 23–25 Ta, ki plačuje desetino, ob Gospodovem prihodu ne bo sežgan. 26–32 Svete se svari pred dolgom. 33–36 Uporniški bodo iz Siona izgnani. 37–40 Cerkev bo sodila narodom. 41–43 Sion bo uspeval.

  1 Glejte, tako vam govori Gospod, vaš Bog: O starešine moje cerkve, prisluhnite in poslušajte in prejmite mojo voljo glede vas.

  2 Kajti resnično vam pravim, hočem, da svet apremagate, zatorej bom do vas bsočuten.

  3 Med vami so takšni, ki so grešili; toda resnično povem, samo tokrat, zaradi moje lastne aslave in zaradi odrešitev duš, sem vam grehe bodpustil.

  4 Milosten bom z vami, kajti dal sem vam kraljestvo.

  5 In aključi do skrivnosti kraljestva mojemu služabniku Josephu Smithu ml. ne bodo odvzeti na način, ki sem ga določil, dokler bo živel, če bo zvest mojim buredbam.

  6 So takšni, ki so brez razloga proti njemu iskali povod;

  7 vendar je grešil; toda resnično vam pravim, da jaz, Gospod, grehe aodpuščam tistim, ki svoje grehe bpriznajo pred menoj in prosijo odpuščanja, ki niso grešili v csmrt.

  8 Moji učenci so v starodavnih dneh iskali apovod drug proti drugemu in drug drugemu v srcu niso odpustili in zaradi tega zla so jih doletele stiske in so bili bridko bokarani.

  9 Zatorej vam pravim, da bi morali drug drugemu aodpustiti, kajti ta, ki svojemu bratu ne bodpusti prestopkov, je pred Gospodom obsojen, kajti v njem ostaja večji greh.

  10 Jaz, Gospod, bom aodpustil, komur bom odpustil, od vas pa se zahteva, da bodpustite vsem ljudem.

  11 In v srcu bi morali reči: Bog naj apresodi med menoj in teboj in te poplača po tvojih bdelih.

  12 In tega, ki se grehov ne pokesa in jih ne prizna, privedite pred acerkev in z njim napravite, kakor vam pravijo sveti spisi bodisi z zapovedjo ali z razodetjem.

  13 In to delajte, da bo Bog lahko poveličan — ne ker ne odpuščate, ker nimate sočutja, temveč da boste v očeh postave opravičeni, da ne boste užalili tega, ki je vaš zakonodajalec —

  14 resnično povem, to delajte zaradi tega.

  15 Glejte, jaz, Gospod, sem se razjezil nanj, ki je bil moj služabnik Ezra Booth, in tudi na mojega služabnika Isaaca Morleyja, kajti nista izpolnjevala ne zakona ne zapovedi;

  16 v srcu sta si prizadevala za zlo in jaz, Gospod, sem zadržal svojega Duha. Za zlo sta aobsodila tisto, v čemer ni bilo zla; vendar sem svojemu služabniku Isaacu Morleyju odpustil.

  17 In tudi moj služabnik aEdward Partridge, glejte, je grešil, in bSatan si prizadeva pogubiti njegovo dušo; toda ko jim bodo te stvari razkrite in se bodo za to zlo pokesali, jim bo odpuščeno.

  18 In sedaj, resnično povem, da je v meni potrebno, da se bo moj služabnik Sidney Gilbert po nekaj tednih vrnil k svojemu poslu in k svojemu zastopništvu v deželi Sion;

  19 in to, kar je videl in slišal, se lahko razkrije mojim učencem, da ne bodo pogubljeni. In zaradi tega sem govoril te stvari.

  20 In spet, povem vam, da moj služabnik Isaac Morley ne bi bil askušan bolj, kot je zmožen prenesti, in napačno svetoval v vašo škodo, sem dal zapoved, naj se njegovo kmetijo proda.

  21 Nočem, da moj služabnik Frederick G. Williams proda svojo kmetijo, kajti jaz, Gospod, hočem v deželi Kirtland obdržati oporišče za kakšnih pet let, v katerih hudobnih ne bom pokončal, da jih bom s tem lahko nekaj rešil.

  22 In po tistem dnevu, jaz, Gospod, za akrivega ne bom imel nikogar, ki bo šel odprtega srca v deželo Sion; kajti jaz, Gospod, zahtevam bsrca človeških otrok.

  23 Glejte, sedaj se imenuje adanes do bprihoda Sina človekovega in resnično je to dan cžrtvovanja in dan za ddesetino mojega ljudstva; kajti ta, ki plačuje desetino, ob njegovem prihodu ne bo ezgorel.

  24 Kajti po današnjem dnevu pride aogenj — to je povedano na Gospodov način — kajti resnično povem, jutri bodo vsi bponosneži in tisti, ki delajo húdo, kot strnje in sežgal jih bom, kajti jaz sem Gospod nad vojskami; in prizanesel ne bom nikomur, ki ostaja v cBabilonu.

  25 Če mi zatorej verjamete, boste delali, ko se še reče danes.

  26 In ni prav, da bi moja služabnika, aNewel K. Whitney in Sidney Gilbert, prodala svojo btrgovino in svoje tukajšnje imetje; kajti to ni modrost, dokler preostanek cerkve, ki ostaja v tem kraju, ne bo šel v deželo Sion.

  27 Glejte, v mojih zakonih je rečeno, oziroma prepovedano, o azadolževanju pri sovražnikih;

  28 toda glejte, nikdar ni rečeno, da Gospod ne bo vzel, ko mu je po volji, in plačal, kakor se mu zdi dobro.

  29 Ker sta zatorej zastopnika, sta po Gospodovem opravku; in kar bosta naredila glede na Gospodovo voljo, je Gospodov posel.

  30 In postavil vaju je, zato da bosta v teh poslednjih dneh preskrbela njegove svete, da bodo v deželi Sion lahko prejeli adediščino.

  31 In glejte, jaz, Gospod, vam razglašam in moje abesede so gotove in se ne bodo bizneverile, da jo bodo prejeli.

  32 Toda vse se mora zgoditi ob svojem času.

  33 Zatorej se ne anaveličajte delati, kar je dobro, kajti polagate temelje velikega dela. In iz bmajhnih stvari nastane to, kar je veliko.

  34 Glejte, Gospod azahteva bsrce in voljan um; in voljni in cposlušni bodo v teh poslednjih dneh jedli dobrote dežele Sion.

  35 In auporniški bodo bodrezani iz dežele Sion in bodo poslani stran in dežele ne bodo podedovali.

  36 Kajti resnično povem, da uporniški niso aEfrájimove krvi, zatorej bodo izruvani.

  37 Glejte, jaz, Gospod, sem v teh poslednjih dneh naredil svojo cerkev kakor sodnika, ki sedi na hribu oziroma na visokem kraju, da bo sodil narodom.

  38 Kajti zgodilo se bo, da bodo prebivalci Siona asodili o vsem, kar zadeva Sion.

  39 In lažnivcem ter hinavcem bodo dokazali in tiste, ki niso aapostoli in preroki, se bo poznalo.

  40 In celo aškof, ki je bsodnik, in njegova svetovalca, če ne bodo zvesti v svojem cskrbništvu, bodo obsojeni in namesto njih bodo postavljeni ddrugi.

  41 Kajti glejte, povem vam, da bo aSion uspeval in Gospodova bslava bo nad njim;

  42 in aznamenje za ljudstva bo in vanj bodo prihajali iz vsakega naroda pod nebom.

  43 In prišel bo dan, ko bodo narodi zemlje atrepetali zaradi njega in se bali zaradi njegovih strašnih. To je govoril Gospod. Amen.