Nauk in zaveze 112
  Footnotes
  Theme

  112. razdelek

  Razodetje, dano Thomasu B. Marshu po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 23. julija 1837, glede dvanajstih Jagnjetovih apostolov. To razodetje je bilo prejeto na dan, ko sta starešini Heber C. Kimball in Orson Hyde evangelij prvič pridigala v Angliji. Tačas je bil Thomas B. Marsh predsednik zbora dvanajstih apostolov.

  1–10 Dvanajsteri naj razpošljejo evangelij in dvigajo svarilni glas vsem narodom in ljudstvom. 11–15 Vzamejo naj svoj križ, hodijo za Jezusom in hranijo njegove ovce. 16–20 Tisti, ki sprejmejo Prvo predsedstvo, sprejmejo Gospoda. 21–29 Tema prekriva zemljo in samo tisti, ki verjamejo in se krstijo, bodo odrešeni. 30–34 Prvo predsedstvo in dvanajsteri imajo ključe razdobja polnosti časov.

  1 Resnično tako govori Gospod tebi, moj služabnik Thomas: Slišal sem tvoje molitve; in tvoje miloščine so prišle predme kot aspomin za dobro tistih, tvojih bratov, ki so bili izvoljeni, da bodo pričevali o mojem imenu in da bodo to brazposlali med vse narode, rodove, jezike in ljudstva, ter posvečeni s posredovanjem mojih služabnikov.

  2 Resnično ti pravim, kar nekaj stvari je bilo v tvojem srcu in pri tebi, s čimer jaz, Gospod, nisem bil zelo zadovoljen.

  3 Vendar ker si se aponižal, boš povzdignjen; zato so ti vsi grehi odpuščeni.

  4 Tvoje srce naj se aveseli pred mojim obrazom; in pričeval boš o mojem imenu, ne le bdrugim narodom, temveč tudi cJudom; in mojo besedo razpošlji na konce zemlje.

  5 aBojuj se torej jutro za jutrom; in dan za dnem naj se širi tvoj bsvarilni glas; in ko pride noč, ne pusti prebivalcem zemlje mirno spati zaradi svojega govora.

  6 Tvoje prebivališče naj bo znano v Sionu in svoje hiše ne apreseli; kajti jaz, Gospod, imam zate veliko delo pri oznanjanju mojega imena med človeškimi otroki.

  7 Zato si aopaši ledja za delo. Tudi tvoje noge naj bodo obute, kajti izvoljen si in tvoja pot vodi med gorami in med številnimi narodi.

  8 In s tvojo besedo jih bo veliko postalo aponižnih in s tvojo besedo bodo ponižni povzdignjeni.

  9 Tvoj glas bo graja za prestopnika in ob tvoji graji naj jezik obrekovalca preneha s svojo pokvarjenostjo.

  10 Bodi aponižen in Gospod, tvoj Bog, te bo vodil za roko in odgovarjal na tvoje molitve.

  11 Poznam tvoje srce in slišal sem tvoje molitve glede tvojih bratov. Do njih ne bodi pristranski, tako da jih imaš araje kot druge, temveč naj bo tvoja ljubezen do njih kakor do sebe; in tvoje ljubezni naj bo v obilju za vse ljudi in za vse, ki ljubijo moje ime.

  12 In moli za svoje brate od dvanajsterih. Ostro jih opominjaj zavoljo mojega imena in opomnjeni naj bodo zaradi vseh svojih grehov in pred menoj bodi zvest mojemu aimenu.

  13 In po njihovih askušnjavah in bhudi stiski, glej, jih bom jaz, Gospod, poiskal in če ne bodo postali trdosrčni in trdovratni do mene, se bodo cspreobrnili in jih bom ozdravil.

  14 Sedaj, povem ti, in kar rečem tebi, rečem vsem dvanajsterim: Vstanite in si opašite ledja, vzemite svoj akriž, hodite za menoj in bhranite moje ovce.

  15 Ne povzdigujte se; ne aupirajte se mojemu služabniku Josephu; kajti resnično vam pravim, z njim sem in moja roka bo nad njim; in bključi, ki sem mu jih dal, in tudi vam, mu ne bodo vzeti, dokler ne pridem.

  16 Resnično ti povem, moj služabnik Thomas, ti si mož, ki sem ga izvolil, da bo imel ključe mojega kraljestva, kar zadeva dvanajstere, med vsemi narodi —

  17 da boš lahko moj služabnik, ki bo odklenil vrata kraljestva v vseh krajih, kamor moj služabnik Joseph in moj služabnik aSidney in moj služabnik bHyrum ne morejo priti;

  18 kajti nanje sem za krajše obdobje položil breme vseh cerkva.

  19 Zatorej, kamor te bodo poslali, pojdi, in s teboj bom; in v katerem koli kraju boš razglašal moje ime, se ti bodo odprla aučinkovita vrata, da bodo lahko prejeli mojo besedo.

  20 Kdor asprejme mojo besedo, mene sprejme in kdor sprejme mene, sprejme tiste, Prvo predsedstvo, ki sem jih poslal, ki sem jih napravil za vaše svetovalce zavoljo svojega imena.

  21 In spet, povem vam, da bo vsak, ki ga boste poslali v mojem imenu, po glasu vaših bratov, advanajsterih, ki jih boste pristojno priporočili in bpooblastili, imel moč, da bo vrata mojega kraljestva odprl vsakemu narodu, kamor ga boste poslali —

  22 če bodo postali ponižni pred menoj in bodo živeli po moji besedi in aprisluhnili glasu mojega Duha.

  23 Resnično, resnično, povem vam, atema prekriva zemljo in trda tema um ljudi in vse meso se je bizpridilo pred mojim obrazom.

  24 Glejte, amaščevanje pride naglo nad prebivalce zemlje, dan srda, dan ognja, dan opustošenja, bjoka, žalovanja in objokovanja; in kot vihar bo prišel na vse obličje zemlje, govori Gospod.

  25 In azačelo se bo nad mojo hišo in od moje hiše bo šlo dalje, govori Gospod;

  26 najprej med te med vami, govori Gospod, ki ste atrdili, da poznate moje ime, in me niste bpoznali in ste sredi moje hiše zoper mene govorili cbogokletno, govori Gospod.

  27 Zato glejte, da vas zadeve moje cerkve v tem kraju ne težijo, govori Gospod.

  28 Temveč si aočistite srce pred menoj; in potem bpojdite po vsem svetu in pridigajte moj evangelij vsakemu bitju, ki ga ni prejel;

  29 in tisti, ki averjame in se bkrsti, bo odrešen, tisti pa, ki ne verjame in se ne krsti, bo cpreklet.

  30 Kajti vam, advanajsterim, in tistima dvema, bPrvemu predsedstvu, ki sta z vami imenovana za vaša svetovalca in voditelja, je dana moč tega duhovništva za poslednje dni in za poslednji čas, v katerem je crazdobje polnosti časov.

  31 Moč katerega imate v povezavi z vsemi tistimi, ki so razdobje prejeli v katerem koli času od začetka stvarjenja;

  32 kajti resnično vam pravim, aključe razdobja, ki ste jih prejeli, so očetje bpredajali in so bili nazadnje poslani iz nebes k vam.

  33 Resnično, povem vam, glejte, kako velik je vaš poklic. aOčistite si srce in oblačila, da se iz vaših rok ne bo bterjalo krvi tega rodu.

  34 Bodite zvesti, dokler ne pridem, kajti apridem naglo; in na meni je, da poplačam vsakomur glede na to, kakšno bo njegovo bdelo. Jaz sem Alfa in Omega. Amen.