Nauk in zaveze 124
  Footnotes
  Theme

  124. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu v Nauvooju v Illinoisu 19. januarja 1841. Zaradi vse večjih preganjanj in nezakonitih postopkov javnih uslužbencev so bili sveti primorani Misuri zapustiti. Ukaz o iztrebljenju, ki ga je izdal Lilburn W. Boggs, guverner Misurija, datiran 27. oktobra 1838, jim ni pustil druge možnosti. Leta 1841, ko je bilo to razodetje dano, so sveti zgradili mesto Nauvoo, ki je obsegalo ozemlje nekdanje vasi Commerce v Illinoisu, in tu je bil ustanovljen sedež Cerkve.

  1–14 Josephu Smithu je zapovedano, naj za predsednika Združenih držav, guvernerje in vladarje vseh narodov izda svečani razglas o evangeliju. 15–21 Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. in drugi med živimi in mrtvimi so blagoslovljeni zavoljo svoje integritete in kreposti. 22–28 Svetim je zapovedano, naj v Nauvooju zgradijo tako gostišče za tujce kot tempelj. 29–36 Krsti za mrtve naj se izvajajo v templjih. 37–44 Gospodovo ljudstvo je vselej gradilo templje za izvajanje svetih uredb. 45–55 Sveti so zaradi sovražnikovega zatiranja opravičeni gradnje templja v okraju Jackson. 56–83 Dana so navodila za gradnjo Nauvoojske hiše. 84–96 Hyrum Smith je poklican za patriarha, da prejme ključe in da stopi na mesto Oliverja Cowderyja. 97–122 Williamu Lawju in drugim se svetuje pri njihovem delu. 123–145 Imenuje se generalne in krajevne uradnike skupaj z njihovimi dolžnostmi in zadevami zbora.

  1 Resnično, tako govori Gospod tebi, moj služabnik Joseph Smith, zelo sem zadovoljen s tvojo daritvijo in priznanji, ki si jih izrekel, kajti s tem namenom sem te vzgojil, da bi po ašibkih stvareh zemlje razkril svojo modrost.

  2 Tvoje molitve so sprejemljive pred menoj in v odgovor nanje ti rečem, da si sedaj poklican, da nemudoma izdaš svečani razglas o mojem evangeliju in o tem akolu, ki sem ga postavil za Sionov temeljni kamen, ki bo izklesan s prečiščevanjem, ki je podoben palači.

  3 Ta razglas bo šel k vsem akraljem sveta, na štiri vogale le-tega, k spoštovanemu izvoljenemu predsedniku in plemenitim guvernerjem naroda, v katerem živiš, in k vsem razkropljenim narodom zemlje.

  4 Zapisan naj bo v duhu akrotkosti in z močjo Svetega Duha, ki bo v tebi v času pisanja tega;

  5 kajti po Svetem Duhu ti bo dano spoznati mojo voljo glede tistih kraljev in oblasti, in sicer kaj jih bo doletelo v prihodnjem času.

  6 Kajti glej, kmalu jih bom poklical, naj prisluhnejo luči in sionski slavi, kajti prišel je določeni čas, ki mu je naklonjen.

  7 Zato jim kličite z glasnim razglašanjem in s svojim pričevanjem in se jih ne bojte, kajti kot atrava so in vsa njihova slava kot cvet le-te, ki se kmalu osuje, da bodo tudi oni ostali brez izgovora —

  8 in da jih bom lahko obiskal na dan obiskanja, ko si bom odstrl pokrivalo z obraza, da bom določil zatiralčev delež med hinavci, kjer je aškripanje z zobmi, če bodo zavrnili moje služabnike in moje pričevanje, ki sem jim ga razodel.

  9 In spet, obiskal jih bom in jim omehčal srca, številne od njih za vaše dobro, da boste našli milost v njihovih očeh, da bodo lahko prišli k aluči resnice, drugi narodi pa k povzdignjenju oziroma povzdigovanju Siona.

  10 Kajti dan mojega obiskanja pride naglo, ob auri, ko na to ne mislite; in kje bo varnost mojega ljudstva in zatočišče za tiste od njih, ki bodo ostali?

  11 Prebudite se, o kralji zemlje! Pridite, o, pridite s svojim zlatom in svojim srebrom na pomoč mojemu ljudstvu, hiši sionskih hčera.

  12 In spet, resnično ti pravim, moj služabnik Robert B. Thompson, naj ti ta razglas pomaga zapisati, kajti zelo sem zadovoljen z njim in da bo s teboj;

  13 zato naj prisluhne tvojemu nasvetu in blagoslovil ga bom z mnogoterimi blagoslovi; odslej naj bo v vsem zvest in predan in velik bo v mojih očeh;

  14 vendar naj si zapomni, da bom iz njegovih rok terjal njegovo askrbništvo.

  15 In spet, resnično ti pravim, blagoslovljen je moj služabnik aHyrum Smith, kajti jaz, Gospod, ga imam rad zaradi bintegritete njegovega srca in ker ima rad to, kar je pred menoj prav, govori Gospod.

  16 Spet, moj služabnik John C. Bennett naj ti pomaga pri delu, ko boš mojo besedo razpošiljal kraljem in ljudstvom zemlje, in ti stoji ob strani, in sicer tebi, moj služabnik Joseph Smith, v uri stiske; in ne bo ostal brez plačila, če bo anasvet sprejel.

  17 In zaradi svoje ljubezni bo velik, kajti moj bo, če bo to delal, govori Gospod. Videl sem delo, ki ga je opravil, ki ga sprejmem, če bo nadaljeval, in okronal ga bom z blagoslovi in veliko slavo.

  18 In spet, povem ti, da je moja volja, da moj služabnik Lyman Wight nadaljuje s pridiganjem za Sion v duhu krotkosti, priznavajoč me pred svetom; in nosil ga bom kakor na aorljih perutih; in slavo in čast bo prinesel sebi in mojemu imenu.

  19 Da ga bom potem, ko bo svoje delo končal, lahko sprejel k sebi, prav kakor sem svojega služabnika aDavida Pattna, ki je tačas pri meni, in tudi mojega služabnika bEdwarda Partridga in tudi mojega ostarelega služabnika cJosepha Smitha st., ki sedi dz Abrahamom na njegovi desnici in je blagoslovljen in svet, kajti moj je.

  20 In spet, resnično ti pravim, moj služabnik George Miller je brez azvijačnosti; lahko se mu zaupa zaradi integritete njegovega srca; in zaradi ljubezni, ki jo ima do mojega pričevanja, ga imam jaz, Gospod, rad.

  21 Zato ti pravim, na njegovi glavi pečatim službo aškofovstva prav kakor na mojem služabniku Edwardu Partridgu, da bo lahko prejel posvetitve moje hiše, da bo na glavah revnih mojega ljudstva lahko izrekel blagoslove, govori Gospod. Mojega služabnika Georga naj nihče ne prezira, kajti častil me bo.

  22 Moj služabnik George in moj služabnik Lyman in moj služabnik John Snider in drugi naj zgradijo ahišo mojemu imenu, takšno, kakršno jim bo pokazal moj služabnik Joseph, na kraju, ki jim ga bo prav tako pokazal.

  23 In bo za hišo za prenočevanje, hiša, v kateri bodo lahko prenočili tujci, ki bodo prišli od daleč; zatorej naj bo hiša dobra, vredna vse odobritve, da bo utrujeni apopotnik lahko našel zdravje in varnost, ko bo izpolnjeval Gospodovo besedo; in btemeljni kamen sem določil za Sion.

  24 Ta hiša bo zdravo prebivališče, če bo zgrajena mojemu imenu in če upravitelj, ki ji bo določen, ne bo dopustil, da bi nanjo prišla kakšna omadeževanost. Sveta bo, ali pa Gospod, vaš Bog, ne bo prebival v njej.

  25 In spet, resnično ti pravim, vsi moji sveti naj pridejo od daleč.

  26 In pošljite hitre glasnike, da, izvoljene glasnike, in jim recite: Pridite z vsem svojim zlatom in svojim srebrom in svojimi dragocenimi kamni in z vsemi svojimi starinami; in z vsemi, ki imajo znanje o starinah, ki bodo prišli, naj pridejo, in pripeljejo cipreso in jelko in bor skupaj z vsem dragocenim drevjem zemlje;

  27 in z železom, z bakrom in z bronom in s cinkom in z vsemi svojimi zemeljskimi dragocenostmi; in zgradite ahišo mojemu imenu za Najvišjega, da bo bprebival v njej.

  28 Kajti na zemlji ni moč najti kraja, kamor bi lahko prišel in spet aobnovil to, kar ste izgubili oziroma kar je vzel, in sicer polnost duhovništva.

  29 Kajti na zemlji ni akrstilnika, da bi se ti, moji sveti, lahko bkrščevali za tiste, ki so mrtvi —

  30 kajti ta uredba pripada moji hiši, in ne morem je sprejeti, razen v dneh vaše revščine, v kateri mi niste zmožni zgraditi hiše.

  31 Toda zapovedujem vam, vsem vam, moji sveti, da mi azgradite hišo; in odobrim vam zadosti časa, da mi zgradite hišo; in v tem času bom vaše krste sprejel.

  32 Toda glejte, po izteku tega dogovora vaši krsti za vaše mrtve zame ne bodo sprejemljivi; in če tega po izteku dogovora ne boste naredili, boste zavrnjeni kot cerkev, s svojimi mrtvimi, govori Gospod vaš Bog.

  33 Kajti resnično vam pravim, da potem, ko boste imeli zadosti časa, da mi boste zgradili hišo, v katero krstna uredba za mrtve spada, in zaradi česar je bila prav ta vpeljana pred osnovanjem sveta, vaših krstov za vaše mrtve ne morem sprejeti;

  34 kajti v njej so posvečeni aključi svetega duhovništva, da boste lahko prejeli čast in slavo.

  35 In po tem času vaši krsti za mrtve, ki so jih opravili tisti, ki so razkropljeni, zame ne bodo več sprejemljivi, govori Gospod.

  36 Kajti predpisano je, da bo v Sionu in v njegovih kolih in v Jeruzalemu, tistih krajih, ki sem jih določil za azatočišče, kraj za vaše krste za vaše mrtve.

  37 In spet, resnično vam pravim, kako bodo vaša aumivanja zame sprejemljiva, če jih ne boste izvajali v hiši, ki ste jo zgradili mojemu imenu?

  38 Kajti zaradi tega sem Mojzesu zapovedal, naj zgradi atabernakelj, da naj ga nesejo s seboj v divjino in naj zgradijo bhišo v obljubljeni deželi, da bodo lahko razodete tiste uredbe, ki so skrite od takrat, preden je bil svet.

  39 Zato vam resnično pravim, da so vaša amaziljenja in vaša umivanja in vaši bkrsti za mrtve in vaša csvečana zborovanja in vaše spominske svečanosti za vaša džrtvovanja, ki jih izvajajo Levijevi sinovi, in za vaše prerokbe v vaših nadvse esvetih krajih, v katerih prejemate pogovore, in vaši predpisi in sodbe, za začetek razodetij in temeljev Siona in za slavo, čast in obdaritev vseh njegovih meščanov, posvečeni z uredbo moje svete hiše, glede katere je mojemu ljudstvu vselej zapovedano, naj jo zgradi mojemu svetemu imenu.

  40 In resnično vam pravim, ta hiša naj bo zgrajena mojemu imenu, da bom v njej svojemu ljudstvu lahko razodel svoje uredbe;

  41 kajti svoji cerkvi nameravam arazodeti to, kar je ostajalo bskrito od osnovanja sveta, to, kar zadeva razdobje cpolnosti časov.

  42 In svojemu služabniku Josephu abom pokazal vse, kar se tiče te hiše in duhovništva le-te, in kraj, kjer bo zgrajena.

  43 In zgradili jo boste na kraju, o katerem ste premišljevali, da bi jo zgradili, kajti tisto je parcela, ki sem jo izbral, da jo boste zgradili.

  44 Če boste delali z vso svojo močjo, bom tisto parcelo posvetil, da bo postala asveta.

  45 In če bo moje ljudstvo prisluhnilo mojemu glasu in glasu mojih aslužabnikov, ki sem jih imenoval, da vodijo moje ljudstvo, glejte, vam resnično pravim, ne bodo odstranjeni s svojega mesta.

  46 Če pa mojemu glasu ne bodo prisluhnili, niti glasu teh mož, ki sem jih imenoval, ne bodo blagoslovljeni, ker omadežujejo moja sveta tla in moje svete uredbe in ustanovne listine in moje svete besede, ki sem jim jih dal.

  47 In zgodilo se bo, da ne bom, če boste zgradili hišo mojemu imenu in ne boste delali tega, kar rečem, izpolnil aprisege, ki jo sklenem z vami, niti izpolnil obljub, ki jih pričakujete iz mojih rok, govori Gospod.

  48 Kajti anamesto blagoslovov si s svojimi lastnimi deli na svojo glavo prinašate prekletstva, srd, togoto in sodbe s svojimi neumnostmi in vsemi svojimi gnusobami, ki jih delate pred menoj, govori Gospod.

  49 Resnično, resnično, povem vam, da ko kateremu človeškemu sinu zapovem, naj naredi neko delo mojemu imenu, in gredo tisti človeški sinovi z vso svojo močjo in z vsem, kar imajo, da bi to delo izvedli, in s svojo amarljivostjo ne prenehajo in nadnje pridejo njihovi sovražniki in jih pri opravljanju tega dela ovirajo, glejte, je moja volja, da tega dela iz rok tistih človeških sinov nič več ne bzahtevam, temveč da njihove daritve sprejmem.

  50 In krivičnost in kršenje mojih svetih zakonov in zapovedi bom akaznoval na glavah tistih, ki so moje delo ovirali, do tretjega in četrtega brodu, dokler se ne bodo cpokesali in me bodo sovražili, govori Gospod Bog.

  51 Zato sem zaradi tega sprejel daritve tistih, katerim sem zapovedal zgraditi mesto in ahišo mojemu imenu v bokraju Jackson v Misuriju in so jih sovražniki ovirali, govori Gospod, vaš Bog.

  52 In odgovoril bom s asodbo, srdom in togoto, stokanjem in tesnobo in škripanjem z zobmi nad njihovimi glavami, do tretjega in četrtega rodu, dokler se ne bodo pokesali in me bodo sovražili, govori Gospod, vaš Bog.

  53 In to vam dajem kot primer, v vašo tolažbo glede vseh tistih, ki jim je bilo zapovedano narediti delo in so jih ovirale roke njihovih sovražnikov in so bili zatirani, govori Gospod, vaš Bog.

  54 Kajti jaz sem Gospod, vaš Bog, in bom rešil vse tiste vaše brate, ki so bili ačisti v srcu in so jih v deželi Misuri bubili, govori Gospod.

  55 In spet, resnično vam pravim, spet vam zapovedujem, da zgradite ahišo mojemu imenu, in sicer na tem kraju, da mi boste sami lahko bdokazali, da ste zvesti v vsem, kar vam zapovem, da vas bom lahko blagoslovil in vas okronal s častjo, nesmrtnostjo in večnim življenjem.

  56 In sedaj vam rečem, kar zadeva moje aprenočišče, ki sem vam ga zapovedal zgraditi za prenočevanje tujcev, da naj bo zgrajen mojemu imenu in na njem naj bo imenovano moje ime in moj služabnik Joseph in njegova hiša naj imajo tam mesto iz roda v rod.

  57 Kajti to maziljenje sem dal na njegovo glavo, da bo njegov blagoslov prav tako dan na glavo njegovega potomstva za njim.

  58 In kakor sem rekel aAbrahamu glede rodov na zemlji, prav tako rečem svojemu služabniku Josephu: V tebi in v tvojem potomstvu bo blagoslovljen brod na zemlji.

  59 Zato naj imata moj služabnik Joseph in njegovo potomstvo za njim v tisti hiši mesto iz roda v rod, na veke vekov, govori Gospod.

  60 In ime tiste hiše naj se glasi Nauvoojska hiša; in naj bo prijetno prebivališče za človeka in počivališče za utrujenega popotnika, da bo lahko premišljeval o sionski slavi in slavi tega, temeljnega kamna le-tega;

  61 da bo prav tako prejel nasvet od tistih, ki sem jih določil, da so kot imeniten anasad in kot bstražarji na njegovem obzidju.

  62 Glejte, resnično vam povem, moj služabnik George Miller in moj služabnik Lyman Wight in moj služabnik John Snider in moj služabnik Peter Haws naj se organizirajo in enega med seboj imenujejo za predsednika svojega zbora za namen gradnje tiste hiše.

  63 In sestavijo naj statut, na podlagi katerega bodo dobili delnice za gradnjo tiste hiše.

  64 In ne bodo prejeli manj kot petdeset dolarjev za delnico v tisti hiši in dovoljeno jim bo prejeti petnajst tisoč dolarjev od vsakogar za delnico v tisti hiši.

  65 Od nikogar pa jim ne bo dovoljeno sprejeti več kot petnajst tisoč dolarjev za delnico.

  66 In od nikogar jim ne bo dovoljeno prejeti pod petdeset dolarjev za delež delništva v tisti hiši.

  67 In ne bo jim dovoljeno sprejeti nikogar, kot delničarja v tisti hiši, razen tistega, ki jim bo delnice plačal na roko takrat, ko bo delnice prejel;

  68 in v razmerju višine delnic, ki jim jih plača na roko, bo prejel delnice v tisti hiši; če pa jim na roko ne bo plačal ničesar, v tisti hiši ne bo prejel nobene delnice.

  69 In če jim kdo delnice plača na roko, bo to za delnice v tisti hiši, zanj in za njegov rod za njim, iz roda v rod, dokler bodo on in njegovi dediči tiste delnice imeli in delnic ne bodo prodali ali jih dali iz rok po lastni volji in dejanju, če boste hoteli izpolnjevati mojo voljo, govori Gospod, vaš Bog.

  70 In spet, resnično vam pravim, če bodo moj služabnik George Miller in moj služabnik Lyman Wight in moj služabnik John Snider in moj služabnik Peter Haws prejeli kakšne delnice v svoje roke, v denarju ali v imetju, v katerem prejmejo dejansko vrednost denarja, ne bodo namenili nobenega dela tistih delnic za noben drug namen, kakor samo za tisto hišo.

  71 In če bodo namenili kakšen del tistih delnic kam drugam, kakor samo za tisto hišo, brez privolitve delničarja, in če ne bodo štirikratno poplačali za delnice, ki jih bodo namenili kam drugam, kakor samo za tisto hišo, bodo prekleti in bodo odstranjeni s svojega mesta, govori Gospod Bog; kajti jaz, Gospod, sem Bog, in se me v nobeni od teh stvari ne sme azasmehovati.

  72 Resnično vam povem, moj služabnik Joseph naj jim delnice plača na roko za gradnjo tiste hiše, kakor se mu zdi dobro; toda moj služabnik Joseph ne more plačati več kot petnajst tisoč dolarjev delnic za tisto hišo, niti pod petdeset dolarjev; niti ne more noben drug mož, govori Gospod.

  73 In so tudi drugi, ki želijo poznati mojo voljo glede sebe, kajti to so prosili iz mojih rok.

  74 Zato vam povem glede mojega služabnika Vinsona Knighta, če bo le izvajal mojo voljo, naj vloži delnice v tisto hišo zase in za svoj rod za njim iz roda v rod.

  75 In povzdiguje naj svoj glas dolgo in glasno sredi ljudi, da bo azagovarjal primer revnih in pomoči potrebnih; in naj mu ne spodleti, niti naj njegovo srce ne izgubi poguma; in bsprejel bom njegove daritve, kajti zame ne bodo kakor Kajnove daritve, kajti moj bo, govori Gospod.

  76 Njegova družina naj se radosti in srce odvrne od stiske; kajti izvolil sem ga in ga mazilil in prejel bo čast sredi svoje hiše, kajti odpustil mu bom vse grehe, govori Gospod. Amen.

  77 Resnično vam povem, moj služabnik Hyrum naj vloži delnice v tisto hišo, kakor se mu zdi dobro, zase in za svoj rod za njim, iz roda v rod.

  78 Moj služabnik Isaac Galland naj vloži delnice v tisto hišo; kajti jaz, Gospod, ga imam rad zaradi dela, ki ga je opravil, in mu bom odpustil vse grehe; zato se ga spomnite glede obresti v tisti hiši iz roda v rod.

  79 Mojega služabnika Isaaca Gallanda naj med vami imenuje in posveti moj služabnik William Marks in ga blagoslovi, da bo šel z mojim služabnikom Hyrumom, da bo dovršil delo, ki jima ga bo naročil moj služabnik Joseph, in bosta močno blagoslovljena.

  80 Moj služabnik William Marks naj vplača delnice v tisto hišo, kakor se mu zdi dobro, zase in za svoj rod, iz roda v rod.

  81 Moj služabnik Henry G. Sherwood naj vplača delnice v tisto hišo, kakor se mu zdi dobro, zase in za svoje potomstvo po njem, iz roda v rod.

  82 Moj služabnik William Law naj vplača delnice v tisto hišo, zase in za svoje potomstvo po njem, iz roda v rod.

  83 Če bo udejanjal mojo voljo, naj svoje družine ne odpelje v vzhodne dežele, in sicer v Kirtland; vendar bom jaz, Gospod, zgradil Kirtland, toda jaz, Gospod, imam za prebivalce le-tega pripravljen bič.

  84 In glede mojega služabnika Almona Babbitta je veliko stvari, s katerimi nisem zadovoljen; glej, prizadeva si uveljaviti svoj nasvet namesto nasveta, ki sem ga odredil jaz, in sicer tega o predsedstvu moje Cerkve; in mojemu ljudstvu postavlja azlato tele za čaščenje.

  85 Nihče naj ne aodide s tega kraja, ki je prišel sem, zato ker poskuša izpolnjevati moje zapovedi.

  86 Če tu živijo, naj živijo v meni; in če umrejo, naj umrejo v meni; kajti tukaj se bodo aodpočili od vseh svojih del in bodo s svojimi deli nadaljevali.

  87 Zato naj mi moj služabnik William zaupa in se nič več ne boji glede svoje družine zaradi bolezni v deželi. Če me aljubite, izpolnjujte moje zapovedi; in bolezen v deželi se bo bobrnila v vašo slavo.

  88 Moj služabnik William naj gre razglašat moj večni evangelij z glasnim glasom in z veliko radostjo, kakor ga bo navdihnil moj aDuh, prebivalcem Warsawa in tudi prebivalcem Carthaga in tudi prebivalcem Burlingtona in tudi prebivalcem Madisona in potrpežljivo in marljivo čaka na nadaljnja navodila na moji generalni konferenci, govori Gospod.

  89 Če bo opravljal mojo voljo, naj odslej prisluhne nasvetu mojega služabnika Josepha in s svojimi obrestmi podpira aprimer revnih in objavi bnovi prevod moje svete besede za prebivalce zemlje.

  90 In če bo to naredil, ga bom ablagoslovil z mnogoterimi blagoslovi, da ne bo zapuščen, niti njegovo potomstvo ne bo bberačilo za kruh.

  91 In spet, resnično vam pravim, moj služabnik William naj bo imenovan, posvečen in maziljen kot svetovalec mojega služabnika Josepha namesto mojega služabnika Hyruma, da bo moj služabnik Hyrum lahko prevzel službo Duhovništva in apatriarha, v katero ga je imenoval njegov oče, po blagoslovu in tudi po pravici;

  92 da bo odslej imel ključe apatriarhalnih blagoslovov nad glavami vsega mojega ljudstva,

  93 da bo vsak, ki ga bo blagoslovil, blagoslovljen, in vsak, ki ga abo preklel, preklet; da bo vse, kar bo bzavezal na zemlji, zavezano v nebesih; in kar bo razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.

  94 In odslej ga imenujem, da bo lahko prerok in avidec in razodevalec za mojo cerkev kakor tudi moj služabnik Joseph;

  95 da bo lahko deloval tudi v sozvočju z mojim služabnikom Josephom; in da bo prejel nasvet od mojega služabnika Josepha, ki mu bo pokazal aključe, s katerimi lahko prosi in prejme in bo okronan z istim blagoslovom in slavo in častjo in duhovništvom in duhovniškimi darovi, ki so bili nekoč podeljeni njemu, ki je bil moj služabnik bOliver Cowdery;

  96 da bo moj služabnik Hyrum lahko pričeval o tem, kar mu bom pokazal, da se bodo njegovega imena lahko spominjali s častjo iz roda v rod, na veke vekov.

  97 Moj služabnik William Law naj prav tako prejme ključe, s katerimi bo lahko prosil in prejel blagoslove; aponižen naj bo pred menoj in brez bzvijačnosti in bo prejel od mojega Duha, in sicer cTolažnika, ki mu bo pričeval o resnici vsega in mu dal tisto uro, kaj naj reče.

  98 In ta aznamenja ga bodo spremljala — bozdravljal bo bolne, izganjal bo demone in bo rešen pred tistimi, ki bi mu dali smrtonosni strup;

  99 in voden bo po poti, kjer astrupenjače ne morejo pičiti njegove pete, in v bdomišljiji svojih misli se bo povzpel kakor na orljih perutih.

  100 In kaj, če hočem, da obuja mrtve, ne dopustite mu, da bi zadržal svoj glas.

  101 Zato naj moj služabnik William glasno kliče in se ne zadržuje, z radostjo in veseljem in s hozánami tistemu, ki sedi na prestolu na veke vekov, govori Gospod, vaš Bog.

  102 Glejte, povem vam, za svojega služabnika Williama imam pripravljen misijon, in mojega služabnika Hyruma, in samo zanju; in moj služabnik Joseph naj ostane doma, kajti potrebujejo ga. Preostanek vam bom pokazal po temle. Tako je. Amen.

  103 In spet, resnično vam pravim, če mi bo moj služabnik aSidney služil in bo svetovalec mojemu služabniku Josephu, naj vstane in pristopi in opravlja službo svojega poklica in pred menoj postane ponižen.

  104 In če mi bo daroval sprejemljivo daritev in priznanja in ostal z mojim ljudstvom, glejte, ga bom jaz, Gospod, vaš Bog, ozdravil, da bo ozdravljen; in spet bo povzdignil svoj glas na gorah in bo agovornik pred mojim obrazom.

  105 Pride naj in naseli svojo družino v soseščini, kjer stanuje moj služabnik Joseph.

  106 In na vseh potovanjih naj povzdigne svoj glas kakor z glasom trobente in svari prebivalce zemlje, naj zbežijo pred prihodnjim srdom.

  107 Pomaga naj mojemu služabniku Josephu in tudi moj služabnik William Law naj pomaga mojemu služabniku Josephu pri svečanem arazglasu kraljem zemlje, prav kakor sem vam rekel prej.

  108 Če bo moj služabnik Sidney udejanjal mojo voljo, naj svoje družine ne preseli v avzhodne dežele, temveč naj zamenja njihovo prebivališče, prav kakor sem rekel.

  109 Glejte, ni moja volja, da si bo prizadeval najti varnost in zatočišče zunaj mesta, ki sem vam ga določil, in sicer mesta aNauvoo.

  110 Resnično vam povem, celo sedaj, če bo prisluhnil mojemu glasu, bo z njim dobro. Tako je. Amen.

  111 In spet, resnično vam pravim, moj služabnik Amos Davies naj vplača delnice na roke tistih, katere sem imenoval za gradnjo hiše za prenočevanje, in sicer Nauvoojske hiše.

  112 To naj naredi, če hoče imeti delež; in prisluhne naj nasvetu mojega služabnika Josepha in dela s svojimi rokami, da si bo pridobil zaupanje ljudi.

  113 In ko se bo dokazal za zvestega v vsem, kar mu bo zaupano v varstvo, da, celo v malem, bo postavljen za avladarja nad številnimi;

  114 zato naj se aponiža, da bo lahko povzdignjen. Tako je. Amen.

  115 In spet, resnično vam pravim, če bo moj služabnik Robert D. Foster poslušen mojemu glasu, naj zgradi hišo za mojega služabnika Josepha glede na pogodbo, ki jo je sklenil z njim, ko se mu bodo od časa do časa odprla vrata.

  116 In pokesa naj se vseh svojih neumnosti in se obleče v adobrotljivost; in več ne dela hudega in da na stran vse svoje težke besede;

  117 in tudi vplača delnice na roke zbora Nauvoojske hiše zase in za svoj rod za njim, iz roda v rod.

  118 In prisluhne naj nasvetu mojega služabnika Josepha in Hyruma in Williama Lawja in osebnostim, ki sem jih poklical, da bodo položili temelje Siona; in z njim bo dobro na veke vekov. Tako je. Amen.

  119 In spet, resnično vam pravim, nihče naj ne vplača delnic zboru Nauvoojske hiše, če ni vernik v Mormonovo knjigo in razodetja, ki sem vam jih dal, govori Gospod, vaš Bog;

  120 kajti tisto, kar je aveč ali manj kot to, prihaja od zlodeja in spremljala jih bodo prekletstva in ne blagoslovi, govori Gospod vaš Bog. Tako je. Amen.

  121 In spet, resnično vam pravim, zbor Nauvoojske hiše naj dobi pravično povračilo za plače vseh svojih delavcev, ki delajo pri gradnji Nauvoojske hiše; in njihove plače naj bodo, kakor se bodo med seboj dogovorili, kar zadeva višine le-teh.

  122 In vsak človek, ki vplača delnice, naj plača delež njihove plače, če mora biti, za njihovo podporo, govori Gospod; sicer se jim bodo njihova dela prištela v delnice v tisti hiši. Tako je. Amen.

  123 Resnično vam povem, sedaj vam razodenem auradnike, ki pripadajo mojemu duhovništvu, da boste imeli bključe le-tega, in sicer duhovništva, ki je po cMelkízedekovem redu, ki je po redu mojega edinorojenega Sina.

  124 Najprej tebe, Hyrum Smith, imenujem za apatriarha, da boš posedoval blagoslove bpečatenja moje cerkve, in sicer Svetega Duha cobljube, s katerim si dpečaten do dneva odkupitve, da ne boš padel navkljub euri skušnjave, ki utegne priti nate.

  125 Tebe, moj služabnik Joseph, imenujem za predsedujočega starešino vse moje cerkve, za prevajalca, razodevalca, avidca in preroka.

  126 Za svetovalca mu dajem mojega služabnika Sidneyja Rigdona in mojega služabnika Williama Lawja, da bodo predstavljali zbor in Prvo predsedstvo, da bodo prejemali aprerokbe za vso cerkev.

  127 Tebe, moj služabnik aBrigham Young, imenujem za predsednika potujočega svèta dvanajsterih;

  128 kateri advanajsteri imajo ključe, da vzpostavijo polnomočje mojega kraljestva na štirih vogalih zemlje in da potem bpošljejo mojo besedo vsakemu bitju.

  129 To so Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

  130 aDavida Pattna sem bvzel k sebi; glejte, njegovega duhovništva mu nihče ne vzame; toda resnično vam povem, drugi je lahko imenovan v isti poklic.

  131 In spet, povem vam, dodelim vam avisoki svèt za temeljni kamen Siona —

  132 poimensko, Samuela Benta, Henryja G. Sherwooda, Georga W. Harrisa, Charlesa C. Richa, Thomasa Groverja, Newela Knighta, Davida Dorta, Dunbarja Wilsona — Seymourja Brunsona sem vzel k sebi; nihče ne vzame njegovega duhovništva, drugi pa je lahko imenovan v isto duhovništvo namesto njega; in resnično vam povem, moj služabnik Aaron Johnson naj bo posvečen v ta poklic namesto njega — Davida Fullmerja, Alpheusa Cutlerja, Williama Huntingtona.

  133 In spet, tebe, Don C. Smith, imenujem za predsednika zbora vélikih duhovnikov;

  134 uredba, ki je vpeljana z namenom usposabljanja tistih, ki bodo imenovani za stalne predsednike oziroma služabnike v različnih akolih, razkropljenih vsepovsod;

  135 in lahko tudi potujejo, če se odločijo, vendar naj bodo raje posvečeni za stalne predsednike; to je služba njihovega poklica, govori Gospod, vaš Bog.

  136 Dajem mu Amasa Lymana in Noaha Packarda za svetovalca, da bodo lahko predsedovali v zboru vélikih duhovnikov moje cerkve, govori Gospod.

  137 In spet, povem vam, imenujem vas, John A. Hicks, Samuel Williams in Jesse Baker, katerih duhovništvo je, da predsedujete zboru astarešin, kateri zbor je vpeljan za stalne duhovnike; kljub temu lahko potujejo, vendar so posvečeni za stalne duhovnike moje cerkve, govori Gospod.

  138 In spet, vas, Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Foster, imenujem, da predsedujete zboru asedemdeseterih;

  139 zboru, ki je vpeljan za potujoče starešine, da pričujejo o mojem imenu po vsem svetu, kamor koli jih bo potujoči visoki svèt, moji apostoli, poslal, da bodo pred mojim obrazom pripravili pot.

  140 Razlika med tem zborom in zborom starešin je, da eden nenehno potuje, drugi pa od časa do časa predseduje cerkvam; eden je odgovoren predsedovati od časa do časa, drugi pa nima odgovornosti za predsedovanje, govori Gospod, vaš Bog.

  141 In spet, povem vam, imenujem vas, Vinson Knight, Samuel H. Smith in Shadrach Roundry, če bo to sprejel, da predsedujete aškofovstvu; znanje o omenjenem škofovstvu vam je dano v knjigi bNauk in zaveze.

  142 In spet, povem vam, Samuela Rolfa in njegova svetovalca za duhovnika in predsednika učiteljev in njegovih svetovalcev in tudi predsednika diakonov in njegovih svetovalcev in tudi predsednika kola in njegovih svetovalcev.

  143 Zgornje službe sem vam dal in ključe le-teh za pomoči in za vodenje, za služenje in aizpopolnjevanje mojih svetih.

  144 In zapovedujem vam, da vse te službe zapolnete in aodobrite tista imena, ki sem jih omenil, ali pa jih zavrnite na moji generalni konferenci;

  145 in da pripravite sobe za vse tiste službe v moji hiši, ko jo boste zgradili mojemu imenu, govori Gospod, vaš Bog. Tako je. Amen.