Nauk in zaveze 11
  Footnotes
  Theme

  11. razdelek

  Razodetje, ki ga je prerok Joseph Smith prejel za svojega brata Hyruma Smitha v Harmonyju v Pensilvaniji maja 1829. To razodetje je bilo prejeto preko uríma in tumíma v odgovor na Josephovo ponižno prošnjo in poizvedovanje. Življenjska zgodba Josepha Smitha omenja, da je bilo to razodetje prejeto po obnovi Aronovega duhovništva.

  1–6 Delavci v vinogradu bodo dosegli odrešitev. 7–14 Prizadevaj si za modrost, kliči h kesanju, zaupaj v Duha. 15–22 Izpolnjuj zapovedi in preučuj Gospodovo besedo. 23–27 Ne zanikaj duha razodetja in preroštva. 28–30 Tisti, ki sprejmejo Kristusa, postanejo Božji sinovi.

  1 aVeliko in čudovito delo bo kmalu prišlo med človeške otroke.

  2 Glej, jaz sem Bog; aprisluhni moji bbesedi, ki je živa in cmočna, dostrejša od dvoreznega meča, da razdvoji tako sklepe kot mozeg, zato prisluhni moji besedi.

  3 Glej, polje je abelo že za žetev; kdor si torej želi žeti, naj na moč zamahne s srpom in žanje, dokler traja dan, da bo za svojo dušo v Božje kraljestvo lahko bshranil cvečno odrešitev.

  4 Da, kdor bo zamahnil s asrpom in žel, ta je poklican od Boga.

  5 Če me boš torej aprosil, boš prejel, če boš potrkal, se ti bo odprlo.

  6 Ker si torej vprašal, glej, ti pravim, izpolnjuj moje zapovedi in si prizadevaj izvajati in utrjevati aSionovo stvar;

  7 ne išči abogastva, temveč bmodrost; in glej, Božje skrivnosti ti bodo razkrite in nato boš bogat. Glej, ta, ki ima večno življenje, je bogat.

  8 Resnično, resnično, povem ti, prav kakor želiš od mene, se ti bo zgodilo; in če želiš, boš v tem rodu sredstvo za izvajanje veliko dobrega.

  9 Temu rodu ne agovori drugega kakor bkesanje. Izpolnjuj moje zapovedi in pomagaj izvajati moje delo cglede na moje zapovedi in boš blagoslovljen.

  10 Glej, imaš adar oziroma imel boš dar, če si boš želel od mene v veri, z biskrenim srcem, verujoč v moč Jezusa Kristusa oziroma v mojo moč, ki ti govori;

  11 kajti glej, jaz sem ta, ki govori; glej, jaz sem aluč, ki sveti v temí, in s svojo bmočjo ti dajem te besede.

  12 In sedaj, resnično, resnično, povem ti, azaupaj v tistega bDuha, ki vodi k dobrim delom — da, da delaš pravično, da chodiš dponižno, da epresojaš pravično; in to je moj Duh.

  13 Resnično, resnično, povem ti, dal ti bom od svojega Duha, ki ti bo arazsvetlil bum, ki ti bo dušo navdal z cradostjo;

  14 in potem boš spoznal oziroma tako boš spoznal vse, kar želiš od mene, kar zadeva stvari apravičnosti, v veri, verujoč vame, da boš prejel.

  15 Glej, zapovedujem ti, da ti ni treba predpostavljati, da si poklican pridigati, dokler nisi apoklican.

  16 Še malo počakaj, dokler ne boš imel moje besede, moje askale, moje cerkve in mojega evangelija, da boš zagotovo poznal moj nauk.

  17 In potem, glej, se ti bo zgodilo glede na tvoje želje, da, in sicer glede na tvojo vero.

  18 Izpolnjuj moje zapovedi, molči, obračaj se na mojega Duha;

  19 da, aokleni se me z vsem srcem, da boš lahko pomagal pri razkrivanju tistega, o čemer je bilo govora — da, o prevodu mojega dela; bodi potrpežljiv, dokler ga ne boš dovršil.

  20 Glej, to je tvoje delo, da aizpolnjuješ moje zapovedi, da, z vso odločnostjo, umom in močjo.

  21 Moje besede si ne prizadevaj razglašati, temveč si mojo besedo najprej prizadevaj apridobiti in potem se ti bo jezik razvezal; potem boš, če si boš želel, imel mojega Duha in mojo besedo, da, Božjo moč za prepričanje ljudi.

  22 Sedaj pa molči; preučuj amojo besedo, ki je šla med človeške otroke, in bpreučuj tudi cmojo besedo, ki bo prišla med človeške otroke, oziroma to, kar se sedaj prevaja, da, dokler ne boš prejel vsega, kar bom človeškim otrokom ddal v tem rodu, in nato se bo vse dodajalo temu.

  23 Glej, ti si aHyrum, moj sin; bprizadevaj si za Božje kraljestvo in vse ti bo navrženo glede na to, kar je pravično.

  24 aZidaj na moji skali, ki je moj bevangelij;

  25 ne zanikaj duha arazodetja, niti duha bpreroštva, kajti gorje mu, ki to dvoje zanika;

  26 zato aobdrži v srcu do časa, ki je po moji modrosti, da boš šel.

  27 Glej, govorim vsem, ki imajo dobre želje in so azamahnili s srpom, da bodo želi.

  28 Glej, jaz sem aJezus Kristus, Božji Sin. Jaz sem življenje in bluč sveta.

  29 Sem ta, ki je prišel k svojim, in moji me niso sprejeli;

  30 toda resnično, resnično, povem ti, da bom tolikim, kolikor me jih bo sprejelo, njim bom dal amoč, da bodo postali Božji bsinovi, in sicer tem, ki verjamejo v moje ime. Amen.