Nauk in zaveze 96
  Footnotes
  Theme

  96. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu, ki razkrije ureditev mesta oziroma sionskega kola v Kirtlandu v Ohiu 4. junija 1833, dano kot primer svetim v Kirtlandu. Bilo je ob priložnosti konference vélikih duhovnikov, glavna téma premisleka pa je bilo razpolaganje z določenimi zemljišči, poznanimi kot Frencheva kmetija, ki jih je Cerkev posedovala blizu Kirtlanda. Ker se konferenca ni mogla dogovoriti, kdo bo prevzel skrb za kmetijo, so vsi soglašali, da bi glede zadeve vprašali Gospoda.

  1 Kirtlandski sionski kol naj postane močan. 2–5 Škof naj razdeli dediščino za svete. 6–9 John Johnson naj bo član združenega reda.

  1 Glejte, pravim vam, v tem je modrost, s katero lahko veste, kako ravnati glede te zadeve, kajti v meni je potrebno, da ta akol, ki sem ga ustanovil za Sionovo moč, postane močan.

  2 Zato naj moj služabnik Newel K. Whitney prevzame skrb za kraj, ki je med vami imenovan, na katerem nameravam zgraditi svojo sveto hišo.

  3 In spet, razdeli naj se ga na parcele glede na modrost v korist tistih, ki si prizadevajo za dediščino, kakor bo med vami določeno na svètu.

  4 Pazite torej, da boste poskrbeli za to zadevo in tisti del, ki je potreben, da bo v korist mojega areda za prinašanje moje besede človeškim otrokom.

  5 Kajti glejte, resnično vam pravim, to je v meni najpotrebneje, da gre moja beseda k človeškim otrokom, za podreditev človeških src v vaše dobro. Tako je. Amen.

  6 In spet, resnično vam pravim, v meni je modro in potrebno, da moj služabnik John Johnson, katerega daritev sem sprejel in katerega molitve sem slišal, kateremu dajem obljubo o večnem življenju, če bo odslej izpolnjeval moje zapovedi —

  7 kajti aJožefov potomec je in soudeleženec pri blagoslovih obljube, dane njegovim očetom —

  8 resnično vam pravim, v meni je potrebno, da postane član reda, da bo mojo besedo lahko pomagal prinašati človeškim otrokom.

  9 Zato ga posvetite v ta blagoslov in marljivo naj si prizadeva odpraviti hipoteke, ki so na hiši, imenovani med vami, da bo lahko prebival v njej. Tako je. Amen.