Nauk in zaveze 34
  Footnotes
  Theme

  34. razdelek

  Razodetje, dano Orsonu Prattu po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 4. novembra 1830. Brat Pratt je bil takrat star devetnajst let. Šest tednov od takrat, ko je svojega starejšega brata, Parleyja P. Pratta, prvič slišal pridigati o obnovljenem evangeliju, se je spreobrnil in krstil. To razodetje je bilo prejeto na domu Petra Whitmerja st.

  1–4 Zvesti postanejo Božji sinovi zaradi odkupne daritve. 5–9 Pridiganje evangelija pripravi pot za drugi prihod. 10–12 Prerokba pride z močjo Svetega Duha.

  1 Moj sin aOrson, prisluhni in poslušaj in glej, kaj ti bom jaz, Gospod Bog, rekel, in sicer Jezus Kristus, tvoj Odkupitelj;

  2 aluč in življenje sveta, luč, ki sveti v temí in je tema ne doume;

  3 ki je svet tako aljubil, da bje cdal svoje življenje, da bi vsak, ki verjame, postal Božji dsin. Zatorej si moj sin;

  4 in ablagoslovljen si, ker si verjel;

  5 in še bolj si blagoslovljen, ker sem te apoklical pridigati moj evangelij —

  6 da boš povzdignil svoj glas kakor z glasom trobente, tako dolgo kot glasno, ter sprijeni in pokvarjeni rod aklical h kesanju, pripravljajoč Gospodovo pot za njegov bdrugi prihod.

  7 Kajti glej, resnično, resnično, povem ti, ačas je blizu, ko bom prišel na boblaku z močjo in veliko slavo.

  8 In to bo avelik dan v času mojega prihoda, kajti vsi narodi bodo btrepetali.

  9 Toda preden bo prišel tisti véliki dan, bo sonce otemnelo in se bo luna spremenila v kri in zvezde ne bodo hotele svetiti in nekaj jih bo padlo in hudobne čakajo velika uničenja.

  10 Zatorej povzdigni svoj glas in se ne azadržuj, kajti govoril je Gospod Bog, zato prerokuj in dano bo z bmočjo Svetega Duha.

  11 In če boš zvest, glej, bom s teboj, dokler ne bom prišel —

  12 in resnično, resnično, povem ti, pridem naglo. Jaz sem tvoj Gospod in tvoj Odkupitelj. Tako je. Amen.