Nauk in zaveze 5
  Footnotes
  Theme

  5. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Harmonyju v Pensilvaniji marca 1829 na prošnjo Martina Harrisa.

  1–10 Ta rod bo Gospodovo besedo prejel po Josephu Smithu. 11–18 Tri priče bodo pričevale o Mormonovi knjigi. 19–20 Gospodova beseda se bo potrdila kakor v prejšnjih časih. 21–35 Martin Harris se lahko pokesa in je ena od prič.

  1 Glej, povem ti, ker si je moj služabnik aMartin Harris želel pričevanje iz moje roke, da imaš ti, moj služabnik Joseph Smith ml., bplošče, o katerih si pričeval, da si jih prejel od mene;

  2 in sedaj, glej, rekel mu boš tole — on, ki ti je govoril, ti je rekel: Jaz, Gospod, sem Bog in sem te stvari dal tebi, moj služabnik Joseph Smith ml., in sem ti zapovedal, da o teh stvareh apričuješ;

  3 in napravil sem, da si z menoj sklenil zavezo, da jih ne boš pokazal nikomur, razen tistim aposameznikom, katerim ti bom zapovedal; in nad njimi nimaš bmoči, če ti je ne dam.

  4 In imaš dar, da boš plošče prevedel; in to je prvi dar, ki sem ti ga podaril; in zapovedal sem, da se ne sklicuj na noben drug dar, dokler moj namen v tem ne bo izpolnjen, kajti ne bom ti dal nobenega drugega daru, dokler ne bo končano.

  5 Resnično, povem ti, da bo nad prebivalce zemlje prišlo gorje, če ane bodo prisluhnili mojim besedam;

  6 kajti po temle boš aposvečen in boš šel in moje bbesede izročil človeškim otrokom.

  7 Glej, če mojim besedam ne bodo averjeli, ne bi verjeli tebi, moj služabnik Joseph, če bi bilo mogoče, da bi jim pokazal vse to, kar sem ti poveril.

  8 O ta aneverni in btrdovratni rod — moja jeza se je razvnela zoper njih.

  9 Glej, resnično ti pravim, stvari, ki sem ti jih zaupal, moj služabnik Joseph, sem aprihranil z modrim namenom v meni in razkrito bo prihodnjim rodovom;

  10 toda ta rod bo prejel mojo besedo preko tebe;

  11 in poleg tvojega pričevanja bo apričevanje treh mojih služabnikov, ki jih bom poklical in posvetil, katerim bom te stvari pokazal, in šli bodo z mojimi besedami, ki jih bodo prejeli preko tebe.

  12 Da, zagotovo bodo vedeli, da so te stvari resnične, kajti razglasil jim jih bom iz nebes.

  13 Dal jim bom moč, da bodo te stvari lahko gledali in videli, kakršne so;

  14 in anikomur drugemu ne bom dal te moči, da bo prejel to isto pričevanje med tem rodom v tem začetku rasti in moje bcerkve, ki bo prišla iz puščave — jasna kot cluna in svetla kot sonce in strašna kot vojska s prapori.

  15 In o svoji besedi bom razposlal pričevanje treh aprič.

  16 In glej, vsakogar, ki averjame mojim besedam, bom bobiskal z crazodetjem svojega dDuha, in erodil se bo v meni, in sicer iz vode in iz Duha —

  17 in še malo moraš počakati, kajti nisi še aposvečen —

  18 in njihovo pričevanje bo prav tako šlo za aobsodbo tega rodu, če bodo do njih trdosrčni;

  19 kajti abič pustošenja bo šel med prebivalci zemlje in bo od časa do časa spet poslan nadnje, če se ne bodo bpokesali, dokler zemlja ne bo cprazna in bodo prebivalci le-te zgoreli in bodo povsem pokončani zaradi svetlobe mojega dprihoda.

  20 Glej, to ti povem, prav kakor sem ljudem tudi apovedal za uničenje Jeruzalema; in moja bbeseda se bo tokrat potrdila, prav kakor se je potrdila doslej.

  21 In sedaj ti zapovedujem, moj služabnik Joseph, da se pokesaš in hodiš pokončneje pred menoj in nič več ne popuščaš prigovarjanjem ljudi;

  22 in neomajno aizpolnjuj zapovedi, s katerimi sem ti zapovedal; in če boš to delal, glej, ti dajem večno življenje, četudi te bodo bubili.

  23 In sedaj ti ponovno govorim, moj služabnik Joseph, glede amoža, ki si želi dokaz —

  24 glej, povem mu, povzdiguje se in ne postane zadosti ponižen pred menoj, toda če se bo priklonil pred menoj in bo ponižen v goreči molitvi in veri, z iskrenim srcem, potem mu bom dal avpogled v stvari, ki si jih želi videti.

  25 In nato bo rekel ljudem tega rodu: Glejte, videl sem stvari, ki jih je Gospod pokazal Josephu Smithu ml., in zagotovo avem, da so resnične, kajti videl sem jih, kajti pokazala mi jih je Božja moč in ne človek.

  26 In jaz, Gospod, mu, mojemu služabniku Martinu Harrisu, zapovedujem, naj jim nič več ne reče glede teh stvari, razen če bo rekel: Videl sem jih in bile so mi pokazane z Božjo močjo; in to so besede, ki jih bo rekel.

  27 Če pa bo to zanikal, bo prelomil zavezo, s katero se je prej z menoj zavezal, in glej, obsojen je.

  28 In sedaj, če ne bo postal ponižen in mi priznal stvari, ki jih je naredil, ki so napačne, in se z menoj zavezal, da bo izpolnjeval moje zapovedi in udejanjal vero vame, glej, mu povem, ne bo imel nobenega takšnega vpogleda, kajti ne bom mu dal nobenega vpogleda v stvari, o katerih sem govoril.

  29 In če bo temu tako, ti zapovedujem, moj služabnik Joseph, da mu reci, naj nič več ne dela, niti naj me glede te zadeve nič več ne nadleguje.

  30 In če bo temu tako, glej, ti povem, Joseph, ko boš prevedel še nekaj strani, se boš za nekaj časa ustavil, in sicer dokler ti spet ne bom zapovedal; potem boš lahko spet prevajal.

  31 In če tega ne boš naredil, glej, daru ne boš več imel in odvzel ti bom stvari, ki sem ti jih zaupal.

  32 In sedaj, ker predvidevam, da čakajo na preži, da bi te pokončali, da, predvidevam, da bo moj služabnik Martin Harris, če ne bo postal ponižen in prejel pričevanja iz moje roke, zapadel v prestopek;

  33 in veliko jih je, ki čakajo na preži, da bi te aizbrisali z obličja zemlje; in zaradi tega, da bi bili tvoji dnevi podaljšani, sem ti dal te zapovedi.

  34 Da, zaradi tega sem ti rekel: Ustavi se in miruj, dokler ti ne zapovem, in apriskrbel bom način, da boš lahko izvršil to, kar sem ti zapovedal.

  35 In če boš moje zapovedi azvesto izpolnjeval, boš poslednji dan bpovzdignjen. Amen.