Nauk in zaveze 1
  Footnotes
  Theme

  Nauk in zaveze

  1. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu med posebno konferenco starešin Cerkve, ki je potekala v Hiramu v Ohiu 1. novembra 1831. Pred tem je Gospod dal veliko razodetij in zbirka teh za objavo v knjižni obliki je bila ena od osnovnih tém, sprejetih na konferenci. Ta razdelek predstavlja Gospodov uvod v nauke, zaveze in zapovedi, dane v tem razdobju.

  1–7 Svarilni glas gre vsem ljudem. 8–16 Pred drugim prihodom bo odpadništvo in hudobija. 17–23 Joseph Smith je poklican, da na zemlji obnovi Gospodove resnice in moči. 24–33 Mormonova knjiga je obelodanjena in ustanovljena je prava Cerkev. 34–36 Mir bo vzet z zemlje. 37–39 Raziskujte te zapovedi.

  1 Prisluhni, o ljudstvo moje acerkve, govori glas njega, ki prebiva na višavah in čigar boči motrijo vse ljudi; da, resnično povem: cPrisluhnite ljudstva od daleč in vi, ki ste na morskih otokih, prisluhnite skupaj.

  2 Kajti Gospodov aglas gre resnično vsem ljudem in bnihče ne bo ušel; in ne bo očesa, ki ne bo videlo, niti ušesa, ki ne bo slišalo, niti csrca, v katerega ne bo prodrl.

  3 In auporniški bodo prebodeni z veliko gorja, kajti njihove krivičnosti bodo boznanjene na strehah hiš in njihova skrivna dejanja bodo razodeta.

  4 In svarilni aglas bo šel med vse ljudi po ustih mojih učencev, ki sem jih izvolil v teh bposlednjih dneh.

  5 In šli bodo in nihče jih ne bo zaustavil, kajti jaz, Gospod, sem jim zapovedal.

  6 Glejte, to je moje apolnomočje in polnomočje mojih služabnikov in moj uvod v knjigo mojih zapovedi, ki sem jim jih dal, naj jih bobjavijo za vas, o prebivalci zemlje.

  7 Zatorej se abojte in trepetajte, o ljudstva, kajti kar sem jaz, Gospod, v njih odredil, se bo bizpolnilo.

  8 In resnično vam pravim, da je tistim, ki gredo, prinašajoč te novice prebivalcem zemlje, tem je dana moč, da azapečatijo tako na zemlji kot v nebesih, neverne in buporniške;

  9 da, resnično, da jih zapečatijo do dne, ko se bo Božji asrd neizmerno izlil na bhudobne —

  10 do adne, ko bo Gospod prišel, da bo vsakomur bpovrnil po njegovih cdelih in vsakomur dodmeril glede na mero, s katero je odmerjal sočloveku.

  11 Zatorej gre Gospodov glas na konce zemlje, da bodo vsi, ki bodo slišali, lahko slišali:

  12 Pripravite se, pripravite se na to, kar bo prišlo, kajti Gospod je blizu;

  13 in Gospodova ajeza se je razvnela in njegov bmeč se je opil na nebu in padel bo po prebivalcih zemlje.

  14 In Gospodova aroka se bo razodela in prišel bo dan, da bodo tisti, ki ne bodo bposlušali Gospodovega glasu, niti glasu njegovih služabnikov, niti ne bodo cprisluhnili besedam prerokov in apostolov, dodrezani od ljudstva;

  15 kajti askrenili so od mojih buredb in so cprelomili mojo dvečno zavezo;

  16 ne aiščejo Gospoda, da bi uveljavili njegovo pravičnost, temveč vsak hodi po svoji blastni cpoti in po dpodobi svojega lastnega boga, čigar podoba je po podobi sveta in čigar bistvo je to od malika, ki se epostara in bo v fBabilonu preminil, in sicer vélikem Babilonu, ki bo padel.

  17 Zatorej sem jaz, Gospod, vedoč za stisko, ki bo doletela aprebivalce zemlje, poklical svojega služabnika Josepha Smitha ml. in mu spregovoril iz nebes in mu dal zapovedi;

  18 in zapovedi sem dal tudi drugim, naj te stvari razglašajo svetu; in vse to, da bi se izpolnilo, kar so zapisali preroki —

  19 prišle bodo ašibke stvari sveta in zrušile mogočne in močne, da človek ne bo svetoval sočloveku niti bzaupal v roko iz mesa —

  20 temveč da bo vsak lahko agovoril v imenu Boga Gospoda, in sicer Odrešenika sveta;

  21 da se bo na zemlji prav tako lahko povečala vera;

  22 da se bo lahko uveljavila moja večna azaveza;

  23 da bodo ašibki in preprosti polnost mojega bevangelija lahko crazglašali na konce sveta in pred kralji in vladarji.

  24 Glejte, jaz sem Bog in sem to govoril; te azapovedi so od mene in sem jih dal svojim služabnikom v njihovi šibkosti glede na njihov bjezik, da bi crazumeli.

  25 In če so bili v zmoti, se je razvedelo;

  26 in če so iskali amodrost, so bili poučeni;

  27 in če so grešili, so bili aokarani, da bi se bpokesali;

  28 in če so bili aponižni, so postali močni in blagoslovljeni z višave in od časa do časa prejemali bspoznanje.

  29 In potem ko je prejel nefijski zapis, da, in sicer moj služabnik Joseph Smith ml. je imel moč, da je po Božji milosti z Božjo močjo prevedel aMormonovo knjigo.

  30 In prav tako so tisti, katerim so bile te zapovedi dane, imeli amoč, da so položili temelje te bcerkve in da so jo privedli iz mraka in iz cteme, edino pravo in živo dcerkev na vsem obličju zemlje, s katero sem jaz, Gospod, zelo ezadovoljen, govoreč o cerkvi kot o celoti in ne o posameznikih —

  31 kajti jaz, Gospod, na agreh ne morem gledati z najmanjšo mero dopustnosti;

  32 vendar bo temu, ki se bo pokesal in izpolnjeval Gospodove zapovedi, aodpuščeno;

  33 temu pa, ki se ne bo apokesal, bo bodvzeta celo tista luč, ki jo je prejel, kajti moj cDuh se ne bo vselej dtrudil s človekom, govori Gospod nad vojskami.

  34 In spet, resnično vam pravim, o prebivalci zemlje: Jaz, Gospod, sem vse to pripravljen razkriti avsemu mesu;

  35 kajti ne agledam na osebo, in bom napravil, da bodo vsi ljudje vedeli, da pride tisti bdan naglo; ura še ni prišla, vendar je blizu, ko bo cmir vzet z zemlje in bo imel dhudič moč nad svojim gospostvom.

  36 In prav tako bo Gospod imel moč nad svojimi asvetimi in bo bvladal v njihovi csredi in se bo v dsodbi spustil nad eIdumejo oziroma svet.

  37 Raziskujte te azapovedi, kajti prave so in zanesljive, in prerokbe ter bobljube, ki so v njih, se bodo vse izpolnile.

  38 Kar sem jaz, Gospod, rekel, sem rekel in se ne opravičujem; in čeprav bosta nebo in zemlja prešla, moja abeseda ne bo prešla, temveč se bo vse bizpolnilo najsi po mojem cglasu ali po glasu mojih dslužabnikov, je evseeno.

  39 Kajti glejte, in glej, Gospod je Bog in aDuh pričuje in pričevanje je resnično in bresnica ostaja na veke vekov. Amen.