Mozija 16
  Footnotes

  16. poglavje

  Bog odkupi ljudi iz njihovega izgubljenega in padlega stanja. — Tisti, ki so meseni, ostanejo, kakor da odkupitve ne bi bilo. — Kristus uresniči vstajenje v neskončno življenje ali v neskončno prekletstvo. Okrog leta 148 pr. Kr.

  1 In sedaj, zgodilo se je, da je Abinadi, potem ko je te besede izgovoril, iztegnil roko in rekel: Prišel bo čas, ko bodo vsi videli Gospodovo aodrešitev; ko bo vsak narod, rod, jezik in ljudstvo videlo na lastne oči in bo pred Bogom bpriznalo, da so njegove sodbe pravične.

  2 In nato bodo hudobni aizvrženi in imeli bodo razlog za ječanje in bjok in stok in škripanje z zobmi; in to zato, ker niso hoteli prisluhniti Gospodovemu glasu; zato jih Gospod ne odkupi.

  3 Kajti ameseni so in hudičevski in bhudič ima nad njimi moč; da, in sicer tista stara kača, ki je cpreslepila naša prva starša, kar je povzročilo njun dpadec; kar je povzročilo, da je vse človeštvo postalo meseno, polteno, hudičevsko, eprepoznavajoč húdo od dobrega, ker so se podvrgli hudiču.

  4 Tako je bilo vse človeštvo aizgubljeno; in glejte, bili bi neskončno izgubljeni, če Bog svojega ljudstva ne bi odkupil iz njihovega izgubljenega in padlega stanja.

  5 Toda pomnite, da ta, ki vztraja v svoji lastni ameseni naravi in gre po poteh greha in upora Bogu, ostane v svojem padlem stanju in hudič ima nad njim vso moč. Zato je, kakor da bodkupitve ne bi bilo, ker je sovražnik Bogu; in tudi hudič je sovražnik Bogu.

  6 In če torej Kristus ne bi prišel na svet, govoreč o stvareh, ki bodo prišle, akakor da bi že prišle, odkupitve ne bi moglo biti.

  7 In če Kristus ne bi vstal od mrtvih oziroma pretrgal spone smrti, da grob ne bi imel zmage in da smrt ne bi imela ažela, ne bi moglo biti vstajenja.

  8 Toda avstajenje je, zato grob nima zmage in želo bsmrti je premagano v Kristusu.

  9 On je aluč in življenje sveta; da, luč, ki je neskončna, ki nikoli ne more potemneti; da, in tudi življenje, ki je neskončno, da smrti ne more več biti.

  10 In sicer si bo to umrljivo nadelo anesmrtnost in ta propadljivost si bo nadela nepropadljivost in privedeni bodo, da bodo bstali pred Božjim sodnim stolom, da jim bo csodil po njihovih delih, naj so bila dobra ali naj so bila húda —

  11 če so bila dobra, v vstajenje aneskončnega življenja in sreče; in če so bila húda, v vstajenje bneskončnega prekletstva, in izročeni so hudiču, ki si jih je podvrgel, kar je prekletstvo —

  12 in hodili so glede na svoja lastna mesena hotenja in poželenja; in nikoli niso klicali h Gospodu, ko so jim bile podane roke milosti; kajti roke amilosti so jim bile podane, pa niso hoteli; bili so posvarjeni o svojih krivičnostih, in vendarle se jim niso hoteli odreči; in zapovedano jim je bilo, naj se pokesajo, in vendarle se niso hoteli pokesati.

  13 In sedaj, mar ne bi morali trepetati in se pokesati svojih grehov in pomniti, da ste lahko odrešeni samo v in po Kristusu?

  14 Če torej učite Mojzesovo apostavo, učite tudi, da je ta odsev tistega, kar bo prišlo —

  15 učite jih, da odkupitev pride po Kristusu Gospodu, ki je sam aVečni Oče. Amen.