Mozija 22
  Footnotes

  22. poglavje

  Izdelani so načrti, da bi ljudstvo pobegnilo iz lamanskega suženjstva. — Lamance opijejo. — Ljudje pobegnejo, se vrnejo v Zarahemlo in postanejo podložni kralju Moziju. Med letoma 121 in 120 pr. Kr.

  1 In sedaj se je zgodilo, da sta se Amon in kralj Limhi začela posvetovati z ljudmi, kako naj se rešijo iz suženjstva; in naročila sta celo, naj se zbere vse ljudstvo; in to sta storila, da bi glede zadeve slišala glas ljudstva.

  2 In zgodilo se je, da niso mogli najti načina, kako bi se rešili iz suženjstva, razen če bi vzeli svoje ženske in otroke in drobnico in govedo in šotore in odšli v divjino; kajti ker so bili Lamanci tako številni, je bilo za Limhijevo ljudstvo nemogoče, da bi se borili z njimi, misleč, da se bodo iz suženjstva rešili z mečem.

  3 Sedaj se je zgodilo, da je Gideón šel in stopil pred kralja in mu rekel: Sedaj, o kralj, doslej si velikokrat prisluhnil mojim besedam, ko smo se borili z našimi brati, Lamanci.

  4 In sedaj, o kralj, če me nisi spoznal za nekoristnega služabnika oziroma če si doslej v kakršni koli meri poslušal moje besede in so ti služile, prav tako želim, da bi moje besede poslušal tokrat, in tvoj služabnik bom in to ljudstvo rešil iz suženjstva.

  5 In kralj mu je dovolil govoriti. In Gideón mu je rekel:

  6 Pomisli na izhod zadaj v zidu, zadaj na zadnji strani mesta. Lamanci, oziroma lamanski stražarji, so ponoči pijani; zato med vse to ljudstvo razpošljimo razglas, naj zberejo svojo drobnico in govedo, da jih bodo ponoči odpeljali v divjino.

  7 In glede na tvoj ukaz bom šel in Lamancem plačal zadnjo dajatev v vinu in pijani bodo; in ko bodo pijani in bodo pospali, bomo šli skozi skriti prehod na levi strani njihovega tabora.

  8 Tako bomo s svojimi ženskami in s svojimi otroki, s svojo drobnico in s svojim govedom odšli v divjino; in potovali bomo okrog šilomske dežele.

  9 In zgodilo se je, da je kralj prisluhnil Gideónovim besedam.

  10 In kralj Limhi je naročil, naj njegovo ljudstvo zbere svojo drobnico; in Lamancem je poslal dajatev v vinu; in tudi več vina jim je poslal za darilo; in brez zadržka so pili vino, ki jim ga je poslal kralj Limhi.

  11 In zgodilo se je, da je ljudstvo kralja Limhija z drobnico in govedom ponoči odšlo v divjino in v divjini so šli okrog šilomske dežele in zavili v smeri proti zarahemelski deželi in vodili so jih Amon in njegovi bratje.

  12 In s seboj v divjino so vzeli vse svoje zlato in srebro in svoje dragocenosti, ki so jih lahko nesli, in tudi živež; in nadaljevali so s potovanjem.

  13 In potem ko so bili v divjini veliko dni, so prispeli v zarahemelsko deželo in se pridružili Mozijevemu ljudstvu in postali njegovi podaniki.

  14 In zgodilo se je, da jih je Mozija sprejel z radostjo; in sprejel je tudi njihove azapise in tudi bzapise, ki jih je našlo Limhijevo ljudstvo.

  15 In sedaj se je zgodilo, da so Lamanci, ko so odkrili, da je Limhijevo ljudstvo ponoči odšlo iz dežele, v divjino poslali vojsko, da bi jih zasledovala;

  16 in potem ko so jih zasledovali dva dni, niso več mogli slediti njihovim sledem; zato so se v divjini izgubili.