Mozija 6
  Footnotes

  6. poglavje

  Kralj Benjamin zapiše imena ljudi in določi duhovnike, da jih bodo učili. — Mozija vlada kot pravičen kralj. Med letoma 124 in 121 pr. Kr.

  1 In sedaj, kralj Benjamin je mislil, da je potrebno, da naj potem, ko je ljudem prenehal govoriti, apopiše imena vseh tistih, ki so z Bogom sklenili zavezo, da bodo izpolnjevali njegove zapovedi.

  2 In zgodilo se je, da ni bilo niti ene duše, razen majhnih otrok, ki ni sklenila zaveze in ni prevzela Kristusovega imena.

  3 In spet, zgodilo se je, da je kralj Benjamin, ko je vse to končal in je svojega sina aMozija posvetil za vladarja in kralja nad svojim ljudstvom in mu je dal vse zadolžitve glede kraljestva in je tudi bdoločil duhovnike, da bodo ljudi cučili, da bi tako slišali in poznali Božje zapovedi in v njih obudili spomin na dprisego, ki so jo sklenili, množico razpustil in vrnili so se vsak s svojo družino v svojo lastno hišo.

  4 In aMozija je začel vladati namesto svojega očeta. In vladati je začel v tridesetem letu svoje starosti, kar je bilo skupaj okrog štiristo in šestinsedemdeset let od bčasa, ko je Lehi zapustil Jeruzalem.

  5 In kralj Benjamin je živel tri leta in umrl je.

  6 In zgodilo se je, da je kralj Mozija hodil po Gospodovih poteh in se držal njegovih sodb in njegovih predpisov in izpolnjeval njegove zapovedi v vsem, kar mu je zapovedal.

  7 In kralj Mozija je svojemu ljudstvu naročil, naj obdeluje zemljo. In tudi sam je obdeloval zemljo, da tako ane bi postal ljudstvu v breme, da bi lahko v vsem delal glede na to, kar je delal njegov oče. In med vsem ljudstvom ni bilo prepira za razdobje treh let.