Mozija 3
  Footnotes

  3. poglavje

  Kralj Benjamin nadaljuje z nagovorom. — Vsemogočni Gospod bo služil med ljudmi v tabernaklju iz ila. — Iz vsake pore bo pritekla kri, ko bo plačeval odkupnino za grehe sveta. — Le po njegovem imenu pride odrešitev. — Ljudje lahko odvržejo naravnega človeka in postanejo sveti zaradi odkupne daritve. — Mučenje hudobnih bo kot jezero ognja in žvepla. Okrog leta 124 pr. Kr.

  1 In spet, bratje moji, bi vas prosil za pozornost, kajti nekoliko več vam bom še govoril; kajti glejte, govoril vam bom glede tega, kar bo prišlo.

  2 In to, kar vam bom povedal, mi je razkril Božji aangel. In rekel mi je: Prebudi se; in prebudil sem se in glejte, stal je pred menoj.

  3 In rekel mi je: Prebudi se in poslušaj besede, ki ti jih bom povedal; kajti glej, prišel sem ti razglasit avesele novice o veliki radosti.

  4 Kajti Gospod je slišal tvoje molitve in presodil o tvoji pravičnosti in me poslal, da ti razglasim, da se lahko radostiš; in da lahko svojemu ljudstvu razglasiš, da bo tudi njih lahko navdajala radost.

  5 Kajti glej, pride čas, in ni daleč proč, ko bo aGospod Vsemogočni, ki kraljuje, ki je bil in je iz vse večnosti v vso večnost, z močjo prišel iz nebes med človeške otroke in bo prebival v btabernaklju iz ila in bo šel med ljudi in bo delal velike cčudeže, kot je zdravljenje bolnih, obujanje mrtvih, hromi bodo shodili, slepi prejeli vid in gluhi sluh in zdravil bo vsakovrstne bolezni.

  6 In izganjal bo ademone oziroma zle duhove, ki prebivajo v srcih človeških otrok.

  7 In glej, prenašal bo askušnjave in telesno bolečino, blakoto, žejo in utrujenost, in sicer več kot lahko človek cprenese, ne da bi umrl; kajti glejte, dkri priteče iz vsake pore, tako velika bo njegova etesnoba zavoljo hudobije in gnusob njegovega ljudstva.

  8 In imenoval se bo aJezus Kristus, bBožji Sin, cOče nebes in zemlje, Stvarnik vsega od začetka; in njegova dmati se bo imenovala eMarija.

  9 In glej, pride k svojim, da bi k človeškim otrokom prišla aodrešitev, in sicer po bveri v njegovo ime; in celo po vsem tem ga bodo imeli za človeka in rekli, da ima chudiča, in dbičali ga bodo in ga ekrižali.

  10 In atretji dan bo bvstal od mrtvih; in glejte, stoji, da bo csodil svetu; in glejte, vse to se bo zgodilo, da bi človeške otroke doletela pravična sodba.

  11 Kajti glej, in prav tako njegova akri bplača odkupnino za grehe tistih, ki so cpadli zaradi Adamovega prestopka, ki so umrli, ne da bi vedeli za Božjo voljo glede njih samih, ali ki so dnevede grešili.

  12 Toda gorje, gorje mu, ki ve, da se aupira Bogu! Kajti odrešitev ne pride k nobenemu od takih, razen s kesanjem in vero v bGospoda Jezusa Kristusa.

  13 In Gospod Bog je med vse človeške otroke poslal svoje svete preroke, da bodo te stvari razglašali vsakemu rodu, narodu in jeziku, da bo tako vsakdo, ki bo verjel, da bo Kristus prišel, prejel aodpuščanje grehov in se radostil s silno veliko radostjo, in sicer bkakor da bi že prišel mednje.

  14 Vendarle je Gospod Bog videl, da je njegovo ljudstvo trdovratno ljudstvo, in dodelil jim je postavo, in sicer Mojzesovo apostavo.

  15 In pokazal jim je veliko znamenj in čudes in asimbolov in odsevov glede svojega prihoda; in glede njegovega prihoda so jim govorili tudi sveti preroki; in vendarle so postali trdosrčni in niso razumeli, da Mojzesova bpostava nič ne koristi, če ne bi bilo odkupne daritve njegove krvi.

  16 In četudi bi bilo mogoče, da bi majhni aotroci grešili, ne bi bili odrešeni; toda povem vam, da so bblagoslovljeni; kajti glejte, kakor v Adamu, oziroma po naravi, padejo, prav tako Kristusova kri plača odkupnino za njihove grehe.

  17 In nadalje vam povem, da ane bo drugega imena, ne kakšne druge poti, ne načinov, po katerih lahko k človeškim otrokom pride bodrešitev, samo v in preko imena cKristusa, Gospoda Vsemogočnega.

  18 Kajti glejte, sodi in njegova sodba je pravična; in dojenček, ki umre v otroštvu, ni pogubljen; ljudje pa svoji duši pijejo prekletstvo, razen če postanejo ponižni in apostanejo kot majhni otroci in verjamejo, da je odrešitev bila in je in bo prišla v in zaradi bodkupne krvi Kristusa, Gospoda Vsemogočnega.

  19 Kajti anaravni človek je Bogu sovražnik in je od Adamovega bpadca in bo na veke vekov, če se ne cprepusti očarljivostim dSvetega Duha in ne odvrže posvetnega človeka in postane esveti zaradi odkupne daritve Gospoda Kristusa in postane kot fotrok, ubogljiv, krotak, ponižen, potrpežljiv, navdan z ljubeznijo, pripravljen podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav mu zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu.

  20 In nadalje vam povem, da bo prišel čas, ko se bo aspoznanje o Odrešeniku razširilo med bvsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi.

  21 In glejte, ko pride tisti čas, ne bo pred Bogom nihče brez akrivde, razen majhnih otrok, kakor samo s kesanjem in vero v ime Gospoda Boga Vsemogočnega.

  22 In prav tačas, ko boš svoje ljudstvo poučeval to, kar ti je Gospod, tvoj Bog, zapovedal, celo tedaj ne bodo več brez krivde v Božjih očeh, kakor le glede na besede, ki sem ti jih govoril.

  23 In sedaj, govoril sem besede, ki mi jih je Gospod Bog zapovedal.

  24 In tako govori Gospod: Na sodni dan bodo kakor svetlo pričevanje zoper to ljudstvo; po njih se jim bo sodilo, vsakomur po njegovih delih, naj so bila dobra ali naj so bila hudobna.

  25 In če so hudobna, so zapisani strašnemu apogledu na lastno krivdo in gnusobe, kar povzroči, da se umaknejo iz Gospodove navzočnosti v stanje bbede in neskončnega mučenja, od koder se ne morejo več vrniti; zato so svoji duši pili prekletstvo.

  26 Zato so pili iz čaše Božjega srda, česar jim pravičnost ni mogla preprečiti nič bolj, kot ni mogla preprečiti, da je aAdam padel, ker je jedel od prepovedanega bsadu; zato za vekomaj ne bodo več mogli zahtevati cmilosti.

  27 In njihovo amučenje je kakor bjezero ognja in žvepla, katerega plameni so neugasljivi, katerega dim se dviga na veke vekov. Tako mi je zapovedal Gospod. Amen.