Nauk in zaveze 63
  Footnotes
  Theme

  63. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 30. avgusta 1831. Prerok, Sidney Rigdon in Oliver Cowdery so s potovanja v Misuri v Kirtland prispeli 27. avgusta. Življenjska zgodba Josepha Smitha opisuje to razodetje: »V teh prvih dneh Cerkve je bila velika želja, da bi Gospodovo besedo dobili o vsaki témi, ki je kakor koli zadevala našo odrešitev; in ker je bila dežela Sion sedaj v tem pogledu najpomembnejša posvetna zadeva, sem Gospoda vprašal za nadaljnje pojasnilo o zbiranju svetih in nakupu zemljišča ter drugih zadevah.«

  1–6 Hudobne bo doletel dan srda. 7–12 Znamenja pridejo po veri. 13–19 Prešuštni v srcu bodo zanikali vero in bodo vrženi v ognjeno jezero. 20 Zvesti bodo prejeli dediščino na spremenjeni zemlji. 21 Celotno poročilo dogodkov na Gori spremenitve še ni bilo razodeto. 22–23 Poslušni prejmejo skrivnosti kraljestva. 24–31 V Sionu naj se kupi dediščino. 32–35 Gospod odredi vojne in hudobni pobijejo hudobne. 36–48 Sveti naj se zberejo v Sionu in priskrbijo denar za njegovo izgradnjo. 49–54 Zvestim so zagotovljeni blagoslovi ob drugem prihodu, v vstajenju in v tisočletnici. 55–58 To je dan svarila. 59–66 Gospodovo ime vnemar izgovarjajo tisti, ki ga uporabljajo brez polnomočja.

  1 Prisluhnite, o ljudje, in odprite svoje srce in nastavite uho od daleč in poslušajte, vi, ki sebe imenujete Gospodovo ljudstvo, in poslušajte Gospodovo besedo in njegovo voljo glede vas.

  2 Da, resnično pravim, poslušajte besedo njega, čigar jeza se je razvnela zoper hudobne in auporniške;

  3 ki želi vzeti prav te, katere bo avzel, in v življenju ohraniti te, katere bo ohranil;

  4 ki gradi po svoji lastni volji in zadovoljstvu; in uničuje, kadar mu je po volji, in je zmožen dušo vreči v pekel.

  5 Glejte, jaz, Gospod, izgovarjam svoj glas in poslušni mu boste.

  6 Zatorej resnično pravim, naj hudobni pazijo in naj se uporniški bojijo in trepetajo in naj neverni zadržijo svoje ustnice, kajti adan srda jih bo doletel kakor bvihar in vse meso bo cvedelo, da sem jaz Bog.

  7 In ta, ki išče znamenja, bo aznamenja videl, toda ne v odrešitev.

  8 Resnično vam pravim, med vami so takšni, ki iščejo znamenja, in takšni so bili prav od začetka;

  9 toda, glejte, vera ne pride po znamenjih, temveč znamenja spremljajo tiste, ki verjamejo.

  10 Da, znamenja pridejo po averi, ne po volji ljudi, niti kakor jim je povšeči, temveč po Božji volji.

  11 Da, znamenja pridejo po veri, za mogočna dela, kajti brez avere nihče ni Bogu povšeči; in Bog s tistimi, na katere je jezen, ni zelo zadovoljen; zatorej takšnim ne pokaže znamenj, samo v bsrdu v njihovo cobsodbo.

  12 Zatorej jaz, Gospod, nisem zadovoljen s tistimi med vami, ki so iskali znamenja in čudesa za vero in ne za dobro ljudi v mojo slavo.

  13 Vendar dajem zapovedi in številni so se od mojih zapovedi odvrnili in jih niso izpolnjevali.

  14 Med vami so bili aprešuštniki in prešuštnice; nekateri od teh so se od vas odvrnili, drugi pa ostajajo z vami, ki bodo razkriti po temle.

  15 Takšni naj se varujejo in se naglo pokesajo, da jih sodba ne bo doletela kakor past, in njihova neumnost se bo razodela in njihova dela jim bodo sledila v očeh ljudi.

  16 In resnično vam pravim, kakor sem rekel prej, ta, ki apogleda žensko, da jo bpoželi, ali če bo v srcu cprešuštvoval, ne bo imel Duha, temveč bo vero zanikal in se bal.

  17 Zatorej sem jaz, Gospod, rekel, da bodo aboječi in neverni in vsi blažnivci in kdor ljubi in si cizmisli laž in razvratniki in čarodeji imeli delež v tistem djezeru, ki gori z ognjem in žveplom, ki je edruga smrt.

  18 Resnično povem, da ne bodo imeli deleža pri aprvem vstajenju.

  19 In sedaj glejte, jaz, Gospod, vam povem, da niste aopravičeni, ker so te stvari med vami.

  20 Vendar bo ta, ki avztraja v veri in izpolnjuje mojo voljo, premagal in bo na zemlji prejel bdediščino, ko bo prišel dan spremenitve;

  21 ko bo azemlja bspremenjena, in sicer glede na vzorec, ki je bil pokazan mojim apostolom na cgori; poročilo, katerega polnosti še niste prejeli.

  22 In sedaj, resnično vam pravim, ker sem rekel, da vam bom svojo voljo razkril, glejte razkril vam jo bom, ne po zapovedi, kajti veliko jih je, ki si ne prizadevajo izpolnjevati mojih zapovedi.

  23 Toda temu, ki moje zapovedi izpolnjuje, bom dal askrivnosti mojega kraljestva in te bodo v njem izvir bžive vode, ki cteče v večno življenje.

  24 In sedaj, glejte, to je volja Gospoda, vašega Boga, glede njegovih svetih, naj se zberejo v deželi Sion, ne v naglici, da ne bo zmede, ki prinaša kugo.

  25 Glejte, deželo aSion — jaz, Gospod, jo držim v svojih lastnih rokah;

  26 vendar jaz, Gospod, acesarju dam to, kar je cesarjevega.

  27 Zatorej jaz, Gospod, hočem, da kupite zemljišča, da boste imeli prednost pred svetom, da se boste pred svetom lahko sklicevali, da morda ne bodo podžgani k jezi.

  28 Kajti aSatan jim polaga v srce, da se jezijo na vas in do prelivanja krvi.

  29 Zatorej se dežele Sion ne bo pridobilo drugače kakor z nakupom ali s krvjo, sicer za vas ne bo dediščine.

  30 In če z nakupom, glejte, ste blagoslovljeni;

  31 in če s krvjo, ker vam je prepovedano prelivati kri, glejte, bodo nad vas prišli vaši sovražniki in bičani boste od mesta do mesta in od shodnice do shodnice in le malo jih bo ostalo, da bodo prejeli dediščino.

  32 Jaz, Gospod, sem jezen na hudobne; svojega Duha zadržujem pred prebivalci zemlje.

  33 V srdu sem zaprisegel in po obličju zemlje odredil avojne in hudobni bodo pobili hudobne in vse bo obšel strah;

  34 in tudi asveti bodo komaj ušli; vendar sem jaz, Gospod, z njimi in se bom bspustil v nebesih iz navzočnosti mojega Očeta in chudobne použil z neugasljivim dognjem.

  35 In glejte, to še ni, vendar bo kmalu.

  36 Ker sem zatorej jaz, Gospod, videl, da sem vse to odredil po obličju zemlje, želim, da se moji sveti zberejo v deželi Sion.

  37 In vsak naj v roke vzame apravičnost in se okrog ledij obda z zvestobo in povzdigne svarilni bglas prebivalcem zemlje ter razglaša tako z besedo kakor z begom, da bo hudobne doletelo copustošenje.

  38 Zatorej naj moji učenci v Kirtlandu poskrbijo za svoje posvetne skrbi, ki prebivajo na tej kmetiji.

  39 Moj služabnik, Titus Billings, ki skrbi za le-to, naj se zemljišča znebi, da se bo v prihajajoči spomladi pripravljen odpraviti na pot v deželo Sion s tistimi, ki prebivajo na obličju le-te, razen tistih, ki jih bom prihranil zase, ki ne bodo šli, dokler jim ne bom zapovedal.

  40 In ves denar, ki se ga lahko prihrani, ni mi mar, ali bo to malo ali veliko, naj se pošlje v deželo Sion tistim, ki sem jih določil, da bodo prejeli.

  41 Glejte, jaz, Gospod, bom svojemu služabniku Josephu Smithu ml. dal moč, da bo po Duhu lahko aprepoznal tiste, ki bodo šli v deželo Sion, in tiste od mojih učencev, ki bodo ostali.

  42 Moj služabnik Newel K. Whitney naj obdrži svojo trgovino, oziroma drugače rečeno, trgovino še za krajše obdobje.

  43 Vendar naj da ves denar, ki ga lahko da, da se ga bo poslalo v deželo Sion.

  44 Glejte, to je v njegovih rokah, storí naj glede na modrost.

  45 Resnično rečem, posveti naj se ga za zastopnika učencev, ki bodo ostali, in posveti naj se ga v to polnomočje;

  46 in sedaj naglo obišči cerkve, pojasnjujoč jim te stvari, z mojim služabnikom Oliverjem Cowderyjem. Glejte, to je moja volja, pridobivanje denarja, prav kakor sem naročil.

  47 Ta, ki bo azvest in bo vztrajal, bo svet premagal.

  48 Ta, ki bo dragocenosti poslal v deželo Sion, bo prejel adediščino v tem svetu, in njegova dela mu bodo sledila, in tudi plačilo v prihodnjem svetu.

  49 Da, in blagor mrtvim, ki odslej aumirajo v Gospodu, ko bo Gospod prišel in bo staro bminilo in bo vse nastalo novo, cvstali bodo od mrtvih in potem ne bodo dumrli in bodo pred Gospodom prejeli dediščino v svetem mestu.

  50 In temu, ki bo živel, ko bo Gospod prišel, in je obdržal vero, ablagor mu; vendar mu je določeno bumreti v človeški starosti.

  51 Zatorej abodo otroci bodraščali, dokler se ne bodo postarali; starci bodo umrli, vendar ne bodo spali v prahu, temveč bodo cspremenjeni v trenu očesa.

  52 Zatorej so apostoli zaradi tega svetu pridigali o vstajenju mrtvih.

  53 Te stvari so stvari, ki jih morate pričakovati; in, govoreč na Gospodov način, so sedaj ablizu in v prihodnjem času, in sicer na dan prihoda Sina človekovega.

  54 In do tiste ure bodo med modrimi nespametne adevice; in tisto uro bodo pravični in hudobni v celoti ločeni; in tisti dan bom poslal svoje angele, da bodo bizpulili hudobne in jih vrgli v neugasljivi ogenj.

  55 In sedaj glejte, resnično vam pravim, jaz, Gospod, nisem zadovoljen s svojim služabnikom aSidneyjem Rigdonom; v srcu se je bprevzel in ni sprejel nasveta, temveč je Duha žalostil;

  56 zatorej za Gospoda njegovo apisanje ni sprejemljivo in napravil bo drugo; in če ga Gospod ne bo sprejel, glejte, nič več ne bo opravljal službe, v katero sem ga imenoval.

  57 In spet, resnično vam pravim, naj bodo atisti, ki si v srcu želijo, v krotkosti, da bi bsvarili grešnike, naj se pokesajo, posvečeni v to polnomočje.

  58 Kajti to je dan svarila in ne dan številnih besed. Kajti jaz, Gospod, se v poslednjih dneh ne bom pustil zasmehovati.

  59 Glejte, jaz sem od zgoraj in moje polnomočje leži spodaj. Sem nad vsem in v vsem in po vsem in apreiskujem vse in prišel bo dan, ko mi bo vse pokorno.

  60 Glejte, jaz sem aAlfa in Omega, in sicer Jezus Kristus.

  61 Zatorej naj se vsi ljudje varujejo, kako moje aime izgovarjajo s svojimi usti —

  62 kajti glejte, resnično povem, da jih je veliko, ki so pod to obsodbo, ki uporabljajo Gospodovo ime in ga uporabljajo vnemar, ker nimajo polnomočja.

  63 Zatorej naj se cerkev pokesa svojih grehov in jaz, Gospod, jih bom priznal za svoje; sicer bodo odrezani.

  64 Pomnite, da je to, kar pride od zgoraj, asveto, in se mora bizgovarjati pazljivo in po prigovarjanju Duha; in v tem ni obsodbe in Duha prejmete cv molitvi; zatorej brez tega obsodba ostaja.

  65 Moja služabnika, Joseph Smith ml. in Sidney Rigdon, naj si poiščeta dom, kakor ju Duh uči v amolitvi.

  66 Te stvari je še naprej treba premagovati s potrpežljivostjo, da bodo takšni lahko prejeli v večji meri in večno atežo bslave, drugače pa večjo obsodbo. Amen.