Nauk in zaveze 57
  Footnotes
  Theme

  57. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Sionu v okraju Jackson v Misuriju 20. julija 1831. V skladu z Gospodovo zapovedjo, naj odpotujejo v Misuri, kjer bo Gospod razodel »deželo vaše dediščine« (52. razdelek) so starešine potovali iz Ohia do zahodne meje Misurija. Joseph Smith je premišljeval o stanju Lamancev in se spraševal: »Kdaj bo puščava vzcvetela kot vrtnica? Kdaj bo Sion zgrajen v slavi in kje bo stal tvoj tempelj, v katerega bodo v poslednjih dneh prišli vsi narodi?«Pozneje je prejel to razodetje.

  1–3 Independence v Misuriju je kraj za mesto Sion in tempelj. 4–7 Sveti naj kupijo zemljišča in na tistem področju prejmejo dediščino. 8–16 Sidney Gilbert naj odpre trgovino, William W. Phelps naj bo tiskar in Oliver Cowdery naj ureja gradivo za objavo.

  1 Prisluhnite, o starešine moje cerkve, govori Gospod, vaš Bog, ki ste se zbrali glede na moje zapovedi v tej deželi, ki je dežela aMisuri, ki je bdežela, ki sem jo cdoločil in posvetil za dzbiranje svetih.

  2 Zatorej je to obljubljena dežela in akraj za mesto bSion.

  3 In tako govori Gospod vaš Bog, če hočete prejeti modrost, je v tem modrost. Glejte, kraj, ki se sedaj imenuje Independence, je osrednji kraj, parcela za atempelj pa leži zahodno na zemljišču, ki ni daleč od sodišča.

  4 Zatorej je modrost, da sveti akupijo to zemljo in tudi vsak kos zemlje, ki leži zahodno, in sicer do mejne črte, ki poteka točno med bJudi in drugimi narodi.

  5 In tudi vsak kos zemlje na meji s stepami, če so moji učenci zmožni akupiti zemljišča. Glejte, to je modrost, da jo bodo lahko bprejeli v večno dediščino.

  6 In moj služabnik Sidney Gilbert naj opravlja službo, v katero sem ga imenoval, da bo prejel denar, da bo azastopnik za cerkev, da bo kupil zemljišče v vseh okoliških predelih, kolikor se da storiti v pravičnosti in kakor bo narekovala modrost.

  7 In moj služabnik aEdward Partridge naj opravlja službo, v katero sem ga imenoval, in svetim naj bdeli njihovo dediščino, prav kakor sem zapovedal; in tudi tisti, ki jih je določil, da mu bodo pomagali.

  8 In spet, resnično vam pravim, moj služabnik Sidney Gilbert naj se ustali na tem kraju in odpre trgovino, da bo robo lahko prodajal brez prevare, da bo dobil denar, da bo kupil zemljišča za dobro svetih, in da bo lahko dobil vse, kar bodo učenci nemara potrebovali, da se bodo ustalili na svoji dediščini.

  9 In prav tako naj moj služabnik Sidney Gilbert dobi dovoljenje — glejte, v tem je modrost in kdor bere, naj razume — da bo tudi on lahko poslal robo ljudem, in sicer po tistih, ki jih bo pri sebi zaposlil kot tajnike.

  10 In tako poskrbí za moje svete, da se bo moj evangelij lahko pridigal tistim, ki sedijo v atemi in v področju in bsenci smrti.

  11 In spet, resnično vam pravim, moj služabnik aWilliam W. Phelps naj se ustali na tem kraju in naj postane btiskar za cerkev.

  12 In glej, če bo svet sprejel njegove zapise — glejte, v tem je modrost — naj pridobi, kar lahko pridobi v pravičnosti za dobro svetih.

  13 In moj služabnik aOliver Cowdery naj mu pomaga, prav kakor sem zapovedal, na katero koli mesto ga bom imenoval, da bo prepisoval, popravljal in izbiral, da bo pred menoj vse lahko prav, kakor bo po njem potrdil Duh.

  14 In tako naj se tisti, o katerih sem govoril, ustalijo v deželi Sion, kolikor naglo se da, z družinami, da bodo tiste stvari delali, prav kakor sem govoril.

  15 In sedaj glede zbiranja — škof in zastopnik naj se pripravita na tiste družine, ki jim je bilo zapovedano priti v to deželo, brž ko bo to mogoče, in naj se ustalijo na svoji dediščini.

  16 In preostalim, tako starešinam kot članom, bodo nadaljnja navodila dana po temle. Tako je. Amen.