Nauk in zaveze 114
  Footnotes
  Theme

  114. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Far Westu v Misuriju 11. aprila 1838.

  1–2 Cerkveni položaji, ki jih imajo tisti, ki niso zvesti, bodo dani drugim.

  1 Resnično, tako govori Gospod: V mojem služabniku Davidu W. Pattnu je modro, da opravi vse svoje posle, brž ko bo lahko, in svoje trgovsko blago da na razpolago, da bo naslednjo pomlad z drugimi zame opravil misijon, in sicer dvanajsterimi, s katerimi bo, da bo pričeval o mojem imenu in vesele novice prinašal vsemu svetu.

  2 Kajti resnično tako govori Gospod, da bodo, če so med vami takšni, ki moje ime zanikajo, na njihovo amesto bpostavljeni drugi in prejeli njihovo škofovstvo. Amen.