Nauk in zaveze 99
  Footnotes
  Theme

  99. razdelek

  Razodetje, dano Johnu Murdocku po preroku Josephu Smithu 29. avgusta 1832 v Hiramu v Ohiu. Več kot leto je John Murdock pridigal evangelij, medtem ko so njegovi otroci — ki so po smrti njegove žene, Julie Clapp, aprila 1831, ostali brez matere — prebivali pri drugih družinah v Ohiu.

  1–8 John Murdock je poklican razglašati evangelij in tisti, ki ga sprejmejo, sprejmejo Gospoda in bodo prejeli milost.

  1 Glejte, tako govori Gospod mojemu služabniku Johnu Murdocku — poklican si iti v vzhodne dežele od hiše do hiše, od vasi do vasi in od mesta do mesta, da boš razglašal moj večni evangelij prebivalcem le-teh sredi apreganjanja in hudobije.

  2 In kdor asprejme tebe, sprejme mene; in imel boš moč, da boš razglašal mojo besedo s bpotrditvijo mojega Svetega Duha.

  3 In kdor te sprejme akot majhen otrok, sprejme moje bkraljestvo; in blagoslovljeni so, kajti prejeli bodo cmilost.

  4 In tega, kdor te bo zavrnil, bo azavrnil moj Oče in njegova hiša; in bnoge si očisti na skrivnem ob poti v pričevanje zoper njega.

  5 In glejte, in glej, apridem naglo k bsodbi, da bom vse prepričal o njihovih brezbožnih delih, ki so jih zagrešili zoper mene, kakor je o meni zapisano v zvitku knjige.

  6 In sedaj, resnično ti pravim, da ni potrebno, da bi šel, dokler ne bo poskrbljeno za tvoje otroke in bodo prijazno poslani sionskemu škofu.

  7 In po nekaj letih, če boš od mene želel, boš lahko šel tudi v dobro deželo, da boš posedoval svojo dediščino;

  8 drugače boš še naprej razglašal moj evangelij, adokler ne boš vzet. Amen.