Nauk in zaveze 39
  Footnotes
  Theme

  39. razdelek

  Razodetje, dano Jamesu Covelu po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku 5. januarja 1831. James Covel, ki je bil okrog štirideset let metodistični pastor, se je z Gospodom zavezal, da bo poslušen vsaki zapovedi, ki mu jo bo Gospod dal po preroku Josephu.

  1–4 Sveti imajo moč, da postanejo Božji sinovi. 5–6 Sprejeti evangelij pomeni sprejeti Kristusa. 7–14 Jamesu Covelu je zapovedano, naj se krsti in dela v Gospodovem vinogradu. 15–21 Gospodovi služabniki naj pridigajo evangelij pred drugim prihodom. 22–24 Tisti, ki bodo sprejeli evangelij, bodo zbrani v času in v večnosti.

  1 Prisluhni in poslušaj glas njega, ki je iz vse avečnosti v vso večnost, velikega bJaz Sem, in sicer Jezusa Kristusa —

  2 aluč in življenje sveta, luč, ki sveti v temí in je tema ne doume;

  3 istega, ki je prišel ob apoldnevu časa k svojim, in moji me niso sprejeli;

  4 toda tolikim, kolikor me jih je sprejelo, sem dal moč, da so postali moji asinovi; in celo tako bom dal tolikim, kolikor me jih bo sprejelo, moč, da bodo postali moji sinovi.

  5 In resnično, resnično, povem ti, ta, ki sprejme moj evangelij, asprejme mene, in ta, ki mojega evangelija ne sprejme, ne sprejme mene.

  6 In to je moj aevangelij — kesanje in krst z vodo in nato pride bkrst z ognjem in Svetim Duhom, in sicer Tolažnikom, ki pokaže vse stvari in cuči o miroljubnih stvareh kraljestva.

  7 In sedaj, glej, pravim ti, moj služabnik aJames, ozrl sem se na tvoja dela in poznam te.

  8 In resnično ti pravim, tokrat je tvoje srce sedaj iskreno pred menoj; in glej, na tvojo glavo sem izlil velike blagoslove;

  9 vendar si videl veliko žalost, kajti velikokrat si me zavrnil zaradi ponosa in aposvetnih skrbi.

  10 Toda, glej, prišli so dnevi tvoje rešitve, če boš le prisluhnil mojemu glasu, ki ti pravi: Vstani in se akrsti in se umij svojih grehov in kliči moje ime in prejel boš mojega Duha in tako velik blagoslov, kakršnega še ne poznaš.

  11 In če boš to naredil, sem te pripravil za večje delo. Pridigal boš polnost mojega evangelija, ki sem ga poslal v teh poslednjih dneh, zavezo, ki sem jo poslal, da bom aobnovil svoje ljudstvo, ki je iz Izraelove hiše.

  12 In zgodilo se bo, da bo ana tebi moč; imel boš veliko vero in s teboj bom in šel pred tvojim obličjem.

  13 Poklican si adelati v mojem vinogradu in graditi mojo cerkev in bustanavljati Sion, da se bo radostil po hribih in cuspeval.

  14 Glej, resnično, resnično, povem ti, nisi poklican iti v vzhodne dežele, temveč si poklican iti v Ohio.

  15 In ker se bo moje ljudstvo zbralo v Ohiu, sem prihranil ablagoslov, kakršnega ne poznajo med človeškimi otroki, in izlil se bo na njihove glave. In od tamkaj bodo moški šli med bvse cnarode.

  16 Glejte, resnično, resnično, povem vam, da ljudje v Ohiu kličejo k meni z veliko vere, misleč, da bom zadržal svojo roko v sodbi nad narodi, toda svoje besede ne morem zanikati.

  17 Zatorej močno poprimite za delo in pokličite zveste delavce v moj vinograd, da bo poslednjič aobrezan.

  18 In če se bodo pokesali in prejeli polnost mojega evangelija in postali posvečeni, bom svojo roko v asodbi zadržal.

  19 Zatorej pojdite in kličite z glasnim glasom, rekoč: Nebeško kraljestvo se je približalo, vpijoč: Hozána! blagoslovljeno bodi ime Najvišjega Boga.

  20 Pojdite in krščujte z vodo, pripravljajoč pot pred mojim obrazom za čas mojega aprihoda;

  21 kajti čas se je približal; za tisti adan oziroma uro pa ne bve nihče, toda zagotovo bo prišel.

  22 In ta, ki to sprejme, sprejme mene; in zbrani bodo pri meni v času in v večnosti.

  23 In spet, zgodilo se bo, da boste na tolike, kolikor se jih bo krstilo z vodo, položili aroke in bodo prejeli bdar Svetega Duha in bodo cpričakovali znamenja mojega dprihoda in me bodo poznali.

  24 Glejte, pridem naglo. Tako je. Amen.