Nauk in zaveze 49
  Footnotes
  Theme

  49. razdelek

  Razodetje, dano Sidneyju Rigdonu, Parleyju P. Prattu in Lemanu Copleyju po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 7. maja 1831. Leman Copley je sprejel evangelij, a se je še vedno držal nekaterih naukov shakerjev (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing, [Združeno društvo vernikov v Kristusov drugi prihod]), katerim je pripadal prej. Nekatera shakerska prepričanja so bila, da se je drugi Kristusov prihod že zgodil in da se je pojavil v podobi ženske, Anne Lee. Krsta z vodo niso pojmovali kot bistvenega. Zavračali so zakonsko zvezo in verjeli v življenje popolnega celibata. Nekateri shakerji so tudi prepovedovali uživanje mesa. Življenjska zgodba Josepha Smitha v uvodu tega razodetja navaja: »Da bi popolneje razumel to témo, sem vprašal Gospoda in prejel naslednje.« Razodetje izpodbija nekatere osnovne postavke shakerske skupine. Prej omenjeni bratje so izvod razodetja odnesli shakerski skupnosti (blizu Clevelanda v Ohiu) in jim ga v celoti prebrali, vendar je bil zavrnjen.

  1–7 Dan in ura Kristusovega prihoda bosta ostala neznana, dokler ne bo prišel. 8–14 Ljudje se morajo pokesati, verjeti v evangelij in biti zvesti uredbam, da bodo dosegli odrešitev. 15–16 Zakonsko zvezo je posvetil Bog. 17–21 Uživanje mesa je odobreno. 22–28 Pred drugim prihodom bo Sion uspeval in Lamanci cveteli kot vrtnica.

  1 Prisluhnite moji besedi, moji služabniki Sidney in Parley in Leman, kajti glejte, resnično vam pravim, da vam zapovedujem, da pojdite in apridigajte moj evangelij, ki ste ga prejeli, prav kakor ste ga prejeli, shakerjem.

  2 Glejte, povem vam, da si želijo resnico poznati delno, vendar ne vse, ker nimajo aprav pred menoj in se morajo pokesati.

  3 Zatorej pošiljam vaju, moja služabnika Sidney in Parley, da jim bosta pridigala evangelij.

  4 In moj služabnik Leman bo posvečen v to delo, da bo lahko z njimi razsojal ne glede na to, kaj je od njih prejel, temveč glede na to, kaj ga bosta aučila vidva, moja služabnika; in če bo tako naredil, ga bom blagoslovil, sicer ne bo uspeval.

  5 Tako govori Gospod, kajti jaz sem Bog in sem aposlal svojega edinorojenega Sina na svet za bodkupitev sveta in sem odredil, da bo ta, ki ga bo sprejel, odrešen, in da bo ta, ki ga ne bo sprejel, cpreklet —

  6 in s aSinom človekovim so storili, prav kakor so želeli; in svojo moč je vzel na bdesnici njegove cslave in sedaj vlada v nebesih in bo vladal, dokler se ne bo spustil na zemljo, da si bo dpod nogami podvrgel vse sovražnike, čas česar je blizu —

  7 jaz, Gospod Bog, sem to govoril; toda za uro in adan ne ve nihče, niti angeli v nebesih, niti ne bodo vedeli, dokler ne bo prišel.

  8 Zatorej želim, da se vsi ljudje pokesajo, kajti vsi so pod agrehom, razen tistih, ki sem jih prihranil zase, bsveti možje, za katere ne veste.

  9 Zatorej vam pravim, da sem vam poslal svojo večno azavezo, in sicer to, ki je bila od začetka.

  10 In to, kar sem obljubil, sem tako izpolnil, in anarodi zemlje se bodo temu bpriklonili; in če ne sami od sebe, bodo ponižani, kajti to, kar se sedaj sámo povzdiguje, bo cponižano na silo.

  11 Zatorej vam zapovedujem, da apojdite med to ljudstvo in jim recite kakor moj apostol od starih, ki mu je bilo ime Peter:

  12 Verjemite v ime Gospoda Jezusa, ki je bil na zemlji in ki bo prišel, začetek in konec;

  13 apokesajte se in se krstite v imenu Jezusa Kristusa glede na sveto zapoved za odpuščanje grehov;

  14 in kdor bo to storil, bo prejel adar Svetega Duha, tako da mu bodo starešine cerkve na glavo položili broke.

  15 In spet, resnično vam pravim, da kdor poroko aprepoveduje, ni posvečen od Boga, kajti bzakonsko zvezo je za človeka posvetil Bog.

  16 Zatorej je zakonito, da ima eno aženo in da bosta beno meso, in vse to zato, da bo czemlja lahko izpolnila namen stvarjenja;

  17 in da se bo lahko izpolnila z mero ljudi glede na njegovo astvarjenje, bpreden je bil ustvarjen svet.

  18 In kdor aprepoveduje, da se vzdržijo bmesa, da naj človek tega ne jé, ni posvečen od Boga;

  19 kajti glejte, aživali na polju in ptice neba in to, kar pride iz zemlje, je posvečeno za uporabo človeku za hrano in za obleko in da bi lahko imel v obilju.

  20 Toda ni dano, da bi en človek aposedoval to, kar je nad drugim, zatorej bsvet tiči v grehu.

  21 In gorje človeku, ki aprelije kri ali trati meso in nima potrebe.

  22 In spet, resnično vam pravim, da Sin človekov ne apride v podobi ženske, niti človeka, potujočega po zemlji.

  23 Zatorej se ne pustite aprevarati, temveč ostanite stanovitni, bpričakujoč, da se bo nebo treslo in se bo zemlja majala in se opotekala sem ter tja kot pijanec in da se bodo cdoline vzdignile in da se bodo dgore znižale in da se bodo težko prehodni kraji zravnali — in vse to, ko bo angel zatrobil s etrobento.

  24 Toda preden bo prišel Gospodov véliki dan, bo aJakob uspeval v puščavi in bodo Lamanci bcveteli kot vrtnica.

  25 Sion bo auspeval na hribih in se radostil na bgorah in se bo zbral na kraju, ki sem ga določil.

  26 Glejte, pravim vam, pojdite, kakor sem vam zapovedal; pokesajte se vseh svojih grehov; aprosite in boste prejeli; trkajte in se vam bo odprlo.

  27 Glejte, šel bom pred vami in bom vaša azadnja straža in bom v vaši bsredi in ne boste czmedeni.

  28 Glejte, jaz sem Jezus Kristus in pridem anaglo. Tako je. Amen.