Nauk in zaveze 7
  Footnotes
  Theme

  7. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Oliverju Cowderyju v Harmonyju v Pensilvaniji aprila 1829, ko sta preko uríma in tumíma vprašala, ali je Janez, ljubljeni učenec, ostal v mesu ali je umrl. Razodetje je prevedena različica zapisa, ki ga je na pergament naredil Janez in ga skril.

  1–3 Janez Ljubljeni bo živel, dokler ne bo prišel Gospod. 4–8 Peter, Jakob in Janez imajo evangelijske ključe.

  1 In Gospod mi je rekel: aJanez, moj ljubljeni, kaj bželiš? Kajti če boš prosil za to, kar si želiš, ti bo dano.

  2 In rekel sem mu: Gospod, daj mi moč nad asmrtjo, da bom lahko živel in k tebi pripeljal duše.

  3 In Gospod mi je rekel: Resnično, resnično, povem ti, ker si želiš to, aostani, dokler ne bom prišel v svoji bslavi, in cprerokuj pred narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi.

  4 In zaradi tega je Gospod Petru rekel: Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj to tebi mar? Kajti od mene je želel, da bi k meni lahko pripeljal duše, ti pa želiš, da bi lahko naglo prišel k meni v moje akraljestvo.

  5 Povem ti, Peter, to je bila dobra želja, toda moj ljubljeni si je želel, da bi lahko naredil več oziroma še večje delo med ljudmi kot to, kar je naredil dotlej.

  6 Da, zadal si je večje delo, zato ga bom napravil za plamteč ogenj in aslužečega angela; služil bo tistim, ki bodo bdediči odrešitve, ki prebivajo na czemlji.

  7 In napravil bom, da boš služil njemu in svojemu bratu Jakobu; in vam trem bom dal to moč in aključe za to delovanje, dokler ne bom prišel.

  8 Resnično vama pravim, obema se vama bo zgodilo glede na vajine želje, kajti oba se aradostita v tem, kar sta si želela.