Nauk in zaveze 14
  Footnotes
  Theme

  14. razdelek

  Razodetje, dano Davidu Whitmerju po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku junija 1829. Družino Whitmer je močno zanimalo prevajanje Mormonove knjige. Prerok se je nastanil na domu Petra Whitmerja st., kjer je prebival, dokler prevajalsko delo ni bilo dovršeno in je bila zagotovljena avtorska pravica za prihajajočo knjigo. Tri od Whitmerjevih sinov, od katerih je vsak prejel pričevanje o pristnosti dela, je močno skrbela zadeva glede njihove osebne dolžnosti. To razodetje in naslednji dve (15. in 16. razdelek) so bila dana v odgovor na poizvedovanje preko uríma in tumíma. David Whitmer je kasneje postal eden od treh prič Mormonove knjige.

  1–6 Delavci v vinogradu bodo dosegli odrešitev. 7–8 Večno življenje je največji od Božjih darov. 9–11 Kristus je ustvaril nebo in zemljo.

  1 aVeliko in čudovito delo bo kmalu prišlo k človeškim otrokom.

  2 Glej, jaz sem Bog; prisluhni moji besedi, ki je živa in močna, ostrejša od dvoreznega meča, da razdvoji tako sklepe kot mozeg; zato prisluhni moji besedi.

  3 Glej, polje je belo že za žetev; kdor si torej želi žeti, naj močno zamahne s srpom in žanje, dokler traja dan, da bo za svojo dušo v Božje kraljestvo lahko shranil večno odrešitev.

  4 Da, kdor bo zamahnil s srpom in žel, ta je poklican od Boga.

  5 Če me boš torej prosil, boš prejel, če boš potrkal, se ti bo odprlo.

  6 Prizadevaj si graditi in utrjevati moj Sion. V vsem izpolnjuj moje zapovedi.

  7 In če boš aizpolnjeval moje zapovedi in bvztrajal do konca, boš imel cvečno življenje, in sicer dar, ki je največji od vseh Božjih darov.

  8 In zgodilo se bo, da boš, če boš Očeta prosil v mojem imenu, v veri, verujoč, prejel aSvetega Duha, ki daje govoriti, da boš bpričeval o stvareh, o katerih boš tako cslišal kot jih videl, in da boš temu rodu prav tako razglašal kesanje.

  9 Glej, jaz sem aJezus Kristus, bSin cživega Boga, ki je dustvaril nebo in ezemljo, fluč, ki se je v gtemi ne more skriti;

  10 zatorej moram obelodaniti apolnost mojega evangelija od bdrugih narodov v Izraelovo hišo.

  11 In glej, ti si David in si poklican za pomočnika, zaradi česar boš, če boš delal in boš zvest, blagoslovljen tako duhovno kot posvetno in veliko bo tvoje plačilo. Amen.