Nauk in zaveze 62
  Footnotes
  Theme

  62. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu na obrežju reke Misuri v Charitonu v Misuriju 13. avgusta 1831. Tega dne je prerok s skupino, s katero je bil na poti iz Independenca v Kirtland, srečal več starešin, ki so bili na poti v deželo Sion, in je, po radostnem pozdravu, prejel to razodetje.

  1–3 Pričevanja so zapisana v nebesih. 4–9 Starešine naj potujejo in pridigajo glede na presojo in kakor jim narekuje Duh.

  1 Glejte in prisluhnite, o starešine moje cerkve, govori Gospod, vaš Bog, in sicer Jezus Kristus, vaš azagovornik, ki pozna človeško šibkost in kako bpodpirati tiste, ki so cskušani.

  2 In moje oči resnično motrijo tiste, ki še niso odšli v deželo Sion; zatorej vaše poslanstvo še ni zaključeno.

  3 Vendar ste blagoslovljeni, kajti apričevanje, ki ste ga izrekli, je bzapisano v nebesih, da nanj gledajo angeli; in nad vami se radostijo in cgrehi so vam odpuščeni.

  4 In sedaj potovanje nadaljujte. Zberite se v deželi aSion in imejte sestanek in se skupaj radostite in darujte zakrament Najvišjemu.

  5 In nato se lahko vrnete pričevat, da, in sicer skupaj, oziroma po dva in dva, kakor se vam zdi dobro, meni je vseeno; samo bodite zvesti in arazglašajte vesele novice prebivalcem zemlje oziroma med občestvi hudobnih.

  6 Glejte, jaz, Gospod, sem vas zbral, da se bo obljuba lahko izpolnila, da bodo zvesti med vami obvarovani in se skupaj radostili v deželi Misuri. Jaz, Gospod, obljubljam zvestim in ne morem alagati.

  7 Jaz, Gospod, sem voljan, če si kdo med vami želi jezditi na konjih ali na mulah ali v kočijah, bo prejel ta blagoslov, če ga bo prejel po Gospodovi roki, s ahvaležnim srcem za vse stvari.

  8 Te stvari ostajajo na vas, da jih delate glede na presojo in navodila Duha.

  9 Glejte, akraljestvo je vaše. In glejte, in glej, vselej sem bz zvestimi. Tako je. Amen.