Nauk in zaveze 28
  Footnotes
  Theme

  28. razdelek

  Razodetje, dano Oliverju Cowderyju po preroku Josephu Smithu v Fayettu v New Yorku septembra 1830. Hiram Page, član Cerkve, je imel neki kamen in trdil, da z njegovo pomočjo prejema razodetja glede ustanavljanja Siona in cerkvenega reda. Te trditve so zavedle več članov in so zmotno vplivale celo na Oliverja Cowderyja. Tik pred predvideno konferenco je prerok glede te zadeve iskreno vprašal Gospoda in sledilo je naslednje razodetje.

  1–7 Joseph Smith ima ključe do skrivnosti in samo on prejema razodetja za Cerkev. 8–10 Oliver Cowdery naj pridiga Lamancem. 11–16 Satan je prevaral Hirama Paga in mu dal lažna razodetja.

  1 Glej, povem ti, aOliver, da ti bo dano, da te bo cerkev slišala v vsem, kar jih boš bučil s cTolažnikom glede razodetij in zapovedi, ki sem jih dal.

  2 Toda, glej, resnično, resnično, povem ti, anihče drug ne bo določen za prejemanje zapovedi in razodetij v tej cerkvi, razen moj služabnik bJoseph Smith ml., kajti prejema jih prav kakor Mojzes.

  3 In poslušen bodi v stvareh, ki mu jih bom dal, prav kakor aAron, da boš cerkvi z močjo in bpolnomočjem zvesto razglašal zapovedi in razodetja.

  4 In če te bo Tolažnik kdaj vodil, da agovóri ali učí, oziroma cerkvi vselej po zapovedi, to lahko storiš.

  5 toda ne zapisuj po zapovedi, temveč z modrostjo;

  6 in ne zapoveduj mu, ki je nad teboj in na vrhu cerkve,

  7 kajti dal sem mu aključe do bskrivnosti in razodetij, ki so zapečateni, dokler namesto njega ne bom določil drugega.

  8 In sedaj, glej, pravim ti, da pojdi k aLamancem in jim pridigaj moj bevangelij; in če bodo tvoje nauke sprejeli, napravi, da bo med njimi ustanovljena moja cerkev; in imel boš razodetja, vendar jih ne zapisuj po zapovedi.

  9 In sedaj, glej, povem ti, da ni razodeto, in nihče ne ve, kje bo zgrajeno amesto bSion, vendar bo dano po temle. Glej, povem ti, da bo na mejah z Lamanci.

  10 Iz tega kraja ne odhajaj prej kakor šele po konferenci; in moj služabnik Joseph bo določen, da bo predsedoval na konferenci po njenem glasu, in kar ti bo rekel, povej.

  11 In spet, odpelji svojega brata, Hirama Paga, ada bosta na štiri oči, in mu reci, da tisto, kar je zapisal s tistega kamna, ni od mene in da ga je bSatan cprevaral,

  12 kajti glej, te stvari mu niso bile dodeljene, niti ne bo nikomur iz te cerkve dodeljeno nič v nasprotju s cerkvenimi zavezami.

  13 Kajti v cerkvi mora biti vse storjeno glede na red in asoglasno, z molitvijo v veri.

  14 In vse to pomagaj razreševati glede na cerkvene zaveze, preden se boš odpravil na pot med Lamance.

  15 In adano ti bo od časa, ko boš šel, do časa, ko se boš vrnil, kaj boš delal.

  16 In vselej moraš odpreti usta, razglašajoč moj evangelij z radostnim glasom. Amen.