Nauk in zaveze 113
  Footnotes
  Theme

  113. razdelek

  Odgovori na določena vprašanja o Izaijevih zapisih, dani po preroku Josephu Smithu v ali blizu Far Westa v Misuriju marca 1838.

  1–6 Jesejev poganjek, palica, ki prihaja iz njega, in Jesejeva korenina sta prepoznani. 7–10 Razkropljeni Sionovi ostanki imajo pravico do duhovništva in so poklicani, da se vrnejo h Gospodu.

  1 Kdo je aJesejev poganjek, o katerem je govora v prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem verzu enajstega poglavja Izaije?

  2 Resnično, tako govori Gospod: To je Kristus.

  3 Kdo je palica, o kateri je govora v prvem verzu enajstega poglavja Izaije, ki bi morala priti iz Jesejevega poganjka?

  4 Glejte, tako govori Gospod: To je služabnik v Kristusovih rokah, ki je delno potomec Jeseja kakor tudi aEfrájima oziroma Jožefove hiše, kateremu je podeljeno veliko bmoči.

  5 Kaj je Jesejeva korenika, o kateri je govora v desetem verzu enajstega poglavja?

  6 Glejte, tako govori Gospod, to je Jesejev potomec, kakor tudi Jožefov, kateremu duhovništvo upravičeno pripada, in aključi kraljestva, za bznamenje in za czbiranje mojega ljudstva v poslednjih dneh.

  7 Vprašanja Eliasa Higbeeja: Kaj je mišljeno z zapovedjo v Izaiji iz prvega verza dvainpetdesetega poglavja, ki pravi: Nadeni si svojo moč, o Sion — in katero ljudstvo je imel Izaija v mislih?

  8 V mislih je imel tiste, ki jih bo Bog poklical v poslednjih dneh, ki bodo imeli moč duhovništva, da bodo ponovno uvedli aSion in Izraelovo odkupitev; in da si bo nadel svojo bmoč, pomeni, da si bo nadel polnomočje duhovništva, do katerega ima, Sion, cpravico po nasledstveni črti; tudi da se bo vrnil k tisti moči, ki jo je izgubil.

  9 Kako naj razumemo to, da si Sion odveže vezi z vratu; drugi verz?

  10 Razumemo lahko, da se arazkropljene ostanke opominja, naj se bvrnejo h Gospodu, od koder so padli; kajti če se bodo, je Gospodova obljuba, da jim bo govoril oziroma jim dal razodetje. Glej šesti, sedmi in osmi verz. Vezi na njegovem vratu so Božja prekletstva nad njim oziroma Izraelovim ostankom v razkropljenem stanju med drugimi narodi.