Nauk in zaveze 80
  Footnotes
  Theme

  80. razdelek

  Razodetje, dano Stephenu Burnettu po preroku Josephu Smithu v Hiramu v Ohiu 7. marca 1832.

  1–5 Stephen Burnett in Eden Smith sta poklicana pridigati v katerem koli kraju, ki si ga bosta izbrala.

  1 Resnično, tako govori Gospod tebi, moj služabnik Stephen Burnett: Pojdi, pojdi v svet in apridigaj evangelij vsakemu bitju, ki pride v doseg tvojega glasu.

  2 In ker si želiš družabnika, ti bom dal svojega služabnika Edna Smitha.

  3 Zatorej pojdita in pridigajta moj evangelij, bodisi na sever ali na jug, na vzhod ali na zahod, ni pomembno, kajti ne moreta se zmotiti.

  4 Zato razglašajta stvari, ki sta jih slišala, in resnično verjemita in avedita, da izpričujejo resnico.

  5 Glejta, to je volja njega, ki vaju je apoklical, vajinega Odkupitelja, in sicer Jezusa Kristusa. Amen.