Nauk in zaveze 100
  Footnotes
  Theme

  100. razdelek

  Razodetje, dano preroku Josephu Smithu in Sidneyju Rigdonu v Perrysburgu v New Yorku 12. oktobra 1833. Oba brata sta, ker sta bila več dni odsotna od svoje družine, čutila nekaj zaskrbljenosti glede njih.

  1–4 Joseph in Sidney naj pridigata evangelij za odrešitev duš. 5–8 Tisto uro jima bo dano, kaj naj govorita. 9–12 Sidney naj bo govornik in Joseph naj bo razodevalec in mogočen v pričevanju. 13–17 Gospod bo vzdignil čisto ljudstvo in poslušni bodo odrešeni.

  1 Resnično, tako govori Gospod vama, moja prijatelja aSidney in bJoseph, vajini družini sta dobro; v mojih rokah so in z njimi bom naredil, kakor se mi zdi dobro; kajti v meni je vsa moč.

  2 Zato hodíta za menoj in poslušajta nasvet, ki vama ga bom dal.

  3 Glejta, in glej, precej ljudi imam v tem kraju, v okoliških predelih; in v okoliških predelih v tej vzhodni deželi se bodo odprla učinkovita vrata.

  4 Zato sem jaz, Gospod, dopustil, da sta prišla na ta kraj; kajti tako je bilo v meni potrebno za aodrešitev duš.

  5 Zato vama resnično pravim, k temu ljudstvu povzdignita glas; agovorita misli, ki vama jih bom položil v srce, in pred ljudmi ne bosta zmedena;

  6 kajti tisto uro vama bo adano, da, tisti trenutek, kaj naj rečeta.

  7 Toda zapovedujem vama, da vse, kar bosta razglašala, arazglašajta v mojem imenu, z dostojanstvenim srcem, v duhu bkrotkosti, v vsem.

  8 In obljubljam vama tole, da se bo, če bosta to delala, aSveti Duh izlil, da bo pričeval o vsem, kar bosta rekla.

  9 In v meni je potrebno, da bodi ti, moj služabnik Sidney, agovornik za to ljudstvo; da, resnično, posvetil te bom v ta poklic, in sicer da boš govornik za mojega služabnika Josepha.

  10 In dal mu bom moč, da bo mogočen v apričevanju.

  11 In tebi bom dal moč, da boš amogočen v pojasnjevanju vseh svetih spisov, da boš lahko njegov govornik, on pa bo tvoj brazodevalec, da boš lahko poznal gotovost vsega, kar zadeva stvari mojega kraljestva na zemlji.

  12 Potovanje torej nadaljujta in se v srcu radostita; kajti glejta, in glej, z vama sem prav do konca.

  13 In sedaj vama dajem besedo glede aSiona. Sion bo bodkupljen, čeprav bo krajše obdobje karan.

  14 Tvoja brata, moja služabnika aOrson Hyde in John Gould, sta v mojih rokah; in če bosta izpolnjevala moje zapovedi, bosta odrešena.

  15 Srce naj se vama torej potolaži; kajti avse skupaj se bo izšlo v dobro tistih, ki hodijo pokončno, in za posvetitev cerkve.

  16 Kajti vzdignil si bom ačisto ljudstvo, ki mi bo služilo pravično;

  17 in vsi, ki akličejo Gospodovo ime in izpolnjujejo njegove zapovedi, bodo odrešeni. Tako je. Amen.