Naslovnica
  Footnotes
  Theme

  Nauk in
  zaveze

  Cerkve Jezusa Kristusa
  svetih iz poslednjih dni

  vsebuje razodetja,
  dana preroku Josephu Smithu,
  katera so njegovi nasledniki
  v predsedstvu Cerkve dopolnili

  Izdala
  Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni,

  Salt Lake City, Utah, ZDA.