Nauk in zaveze 48
  Footnotes
  Theme

  48. razdelek

  Razodetje, dano po preroku Josephu Smithu v Kirtlandu v Ohiu 10. marca 1831. Prerok je Gospoda vprašal o načinu postopka pridobivanja zemljišč za naselitev svetih. To je bila pomembna zadeva z vidika priseljevanja članov Cerkve iz vzhodnih Združenih držav, naj se v poslušnosti Gospodovi zapovedi zberejo v Ohiu (gl. razdelka 37:1–3; 45:64).

  1–3 Sveti v Ohiu naj del svojih zemljišč dajo bratom. 4–6 Sveti naj kupijo zemljišča, zgradijo mesto in sledijo nasvetu svojih predsedujočih uradnikov.

  1 Potrebno je, da za zdaj ostanete v krajih svojega prebivališča, ker bo ustrezalo vašim razmeram.

  2 In če imate zemljišča, jih adajte vzhodnim bratom;

  3 in če zemljišč nimate, naj za zdaj kupujejo v tistih okoliških predelih, kakor se jim zdi dobro, kajti mora biti potrebno, da imajo za zdaj kje živeti.

  4 Mora biti potrebno, da prihranite ves denar, ki ga lahko, in da pridobite vse, kar lahko, v pravičnosti, da boste sčasoma lahko akupili zemljišče za dediščino, in bsicer mesto.

  5 Kraj še ne bo razodet, toda ko bodo vaši bratje prišli z vzhoda, naj se imenuje adoločene može in dano jim bo, da bodo kraj bpoznali oziroma jim bo razodet.

  6 In določeni bodo, da bodo kupili zemljišča in da bodo začeli polagati amestne temelje; in nato se boste začeli zbirati z družinami, vsak glede na svojo bdružino, glede na svoje razmere in kakor mu bosta določila predsedstvo in škof cerkve, glede na zakone in zapovedi, ki ste jih prejeli in ki jih boste prejeli po temle. Tako je. Amen.